Blogista

Pystyväksi ryhmässä PYRY -hankkeessa sujuvoitamme vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistymisen mahdollisuuksia. Kokeilemme ja kehitämme vertaisryhmätoimintaa. Tervetuloa mukaan seuraamaan hankkeen etenemistä!

PYRY-hankkeen kehittämistyön tavoitteena on edistää vaikeasti työllistyvien henkilöiden pääsyä työmarkkinoille. Sujuvoitamme osatyökykyisten ja ammatillisista oppilaitoksista valmistuvien, erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden työllistymistä.

Hankkeessa kehitetään vertaisohjaukseen perustuva toimintamalli, jonka avulla vahvistetaan ryhmän jäsenten minäpystyvyyttä sekä tunnistetaan, tunnustetaan ja tuotteistetaan heidän osaamistaan.

Lisäksi hankkeessa kehitetään työllistymisen tukipalveluiden yhteistyötä sosiaali- ja vammaispalveluiden, järjestötoimijoiden, oppilaitosten ja TE-palveluiden välillä. PYRY parantaa osuvuutta yritysten ja muiden työnantajien sekä työnhakijoiden kohtaamisessa. Hanke tuottaa myös tietoa osatyökykyisten työllistämisestä erityisesti työvoimaa tarvitsevien yritysten tarpeisiin.

Hanketta toteutetaan ajalla 1.1.2020 -31.10.2022 Tampereen ammattikorkeakoulun, Ammattiopisto Luovin, Kiipulan ammattiopiston, SASKY koulutuskuntayhtymän ja Valo-Valmennusyhdistyksen yhteistyönä.

Euroopan sosiaalirahasto ja Keski-Suomen ELY-keskus rahoittavat hanketta.

PYRY-hankkeen blogin toimituskunta

Tuula Isosuo
Erikoissuunnittelija
TKI-palvelut
Tampereen ammattikorkeakoulu

tuula.isosuo@tuni.fi
040 6610 119

Hanna Ylli
Viestintäsuunnittelija
TKI-palvelut
Tampereen ammattikorkeakoulu
hanna.ylli@tuni.fi
050 4777 360