Uusia näköaloja työhön ja osallisuuteen

Tervetuloa mukaan seuraamaan vertaisryhmätoimintamme kehittymistä! Kirjoitamme tässä blogissa kokemuksistamme vertaisoppimisesta, vertaisryhmäohjauksesta ja vertaismentoroinnista vaikeasti työllistyvien heterogeenisissa ryhmissä.