Blogista

Työelämän muutosten tahti on kiihtynyt ja työmarkkinat laajentuneet paikallisista globaaleiksi. Työntekijät tarvitsevat entistä parempia tietoja työmarkkinoista, työurista, tulonjaosta ja sosiaalisista oikeuksista. Asiantuntijat ja päätöksentekijät tarvitsevat lisäksi kykyä tunnistaa muutosten taustalla olevat syy- ja seuraussuhteet ja yhteiskunnallisen ohjaamisen mahdollisuudet. Työ, työvoima ja politiikka vastaa näihin tiedon tarpeisiin.

Tämän sivuston ideana on puolestaan päivittää ja täydentää kirjassa esiinnostettuja teemoja. Käytännössä se voi tarkoitta, että julkaisen kirjan aiheisiin soveltuvia artikkeleita, kommentoida ajankohtaisia työllisyyttä ja työvoimapolitiikkaa koskevia aiheita ml. konferenssit ja muidet tutkijoiden esittämät argumentit ja tutkimustulokset.

Blogia kirjoittaa tutkimusjohtaja Pertti Koistinen.