Kiertotalous ja sinä

Kuva: Jenni Kaipainen

5.11.2021 / Jenni Kaipainen

Alkuperäinen teksti on julkaistu 15.9.2021 Tampereen yliopiston Opiskelijalähettiläät-blogissa ja 14.10.2021 CICAT2025-tutkimushankkeen blogissa.

Kiertotalous – tuo trendisana, joka poukkoilee siellä täällä aina yritysten markkinointipuheista Suomen valtioneuvoston strategiseen ohjelmaan. Kiertotalouden ideana on hyödyntää maapallon rajallisia raaka aineita tehokkaasti ja kestävästi. Yksi keskeinen elementti on saada materiaalivirrat kiertämään käytön jälkeen takaisin uudelleenvalmistukseen ja uudelleenkäyttöön niin sanotussa suljetussa luupissa. Mutta mitä tekemistä sillä on sinun kanssasi? Enemmän kuin arvaatkaan: sinä olet osa kiertotaloutta, ja tämän ymmärtäminen on sinulle valttikortti tulevaisuuden työelämässä.

Sinä olet osa kiertotaloutta

Toisin kuin usein luullaan, kiertotaloudessa on kyse paljon muustakin kuin kierrättämisestä! Kyseessä on taloudellinen toimintatapa, jossa maapallon rajallisia materiaaleja ja raaka-aineita hyödynnetään tehokkaasti ja kestävästi uudelleenkäytön, elinkaaren pidentämisen ja materiaalitehokkuuden keinoin. Näiden periaatteiden noudattaminen näkyy niin yritysten, kaupunkien, päättäjien kuin yksittäisten ihmisten, sinun itsesikin, tekemissä valinnoissa.

”Kiertotaloudessa materiaaleja ja raaka-aineita hyödynnetään tehokkaasti ja kestävästi uudelleenkäytön, elinkaaren pidentämisen ja materiaalitehokkuuden keinoin.”

Ei kuitenkaan riitä, että kaikki alkavat toteuttaa kiertotalouden periaatteita yksin kukin omalla tahollaan. Jotta materiaalien käyttö olisi mahdollisimman fiksua, sitä on suunniteltava ja toteutettava yhteistyössä muiden kanssa erilaisissa kiertotalousekosysteemeissä. Yhteistyössä löydetään myös uusia ratkaisuita, keksintöjä ja innovaatioita, jotka mahdollistavat entistä paremman materiaalien kierron ja tehokkaamman käytön nyt ja tulevaisuudessa.

Vaikka kiertotaloudella on monia muitakin muotoja, arkipäiväinen kierrättäminen toimii simppelinä esimerkkinä kiertotaloudellisesta yhteistyöstä: se vaatii paitsi sinun panostasi, myös jätekuljetusta, jätteiden käsittelyä, ja uudelleenkäytettävän materiaalin uudelleenvalmistamista tuotteiksi. Toistuessaan tämä yhteistyön ketju synnyttää parhaimmillaan niin sanotun suljetun luupin, jossa materiaalivirta kiertää uudelleenkäytettäväksi yhä uudelleen ja uudelleen. Ja kuten tästä tutusta kierrätysesimerkistäkin käy ilmi, kiertotalouden ytimessä on usein ennen kaikkea juuri meidän kuluttajien toiminta ja valinnat.

Kiertotaloudesta on sinulle hyötyä – varsinkin työelämässä

Kiertotalousilmiön tunteminen on sinulle eduksi myös työelämässä, koska jokainen meistä tekee paitsi omassa arjessaan, myös tulevaisuuden työpaikoilla materiaalien käyttöön ja käytön vähentämiseen liittyviä päätöksiä. Näin ollen jokaiselle meistä on hyötyä kiertotalouden ja sen vaikutuksien ymmärtämisestä omalla alallaan.

”Jokainen meistä tekee paitsi omassa arjessaan, myös tulevaisuuden työpaikoilla materiaalien käyttöön ja käytön vähentämiseen liittyviä päätöksiä.”

Sitä mukaa kun yhä useammat yritykset ja julkiset työnantajat ottavat kiertotalouden osaksi strategiaansa, kaipaavat ne kipeästi uutta osaamista kiertotalouden teemoista. Siksi yrityksillä ja julkisilla organisaatioilla on kasvava tarve palkata alansa asiantuntijoita, joilla on myös tuoda uutta, tuiki tarpeellista osaamista kiertotalouden periaatteista ja niiden toteuttamisesta käytännössä. Tällaista osaamista voit kartuttaa Tampereen yliopistolla työnhakuasi siivittämään muun muassa kiertotalouden poikkitieteellisen sivuaineen opinnoissa.

Kiertotalous on kuin tanssi, jota me kaikki tanssimme – niin arjessa kuin työelämässä. Työnantajat tarvitsevat ja arvostavat myös enenevissä määrin kiertotalousosaamista, jota yliopistossa voi itselleen kerryttää.
Kuva: CICAT2025-tutkimushankkeen julkaisema politiikkasuositus 25.9.2020

Kiertotalousaiheisiin voit uppoutua myös esimerkiksi opinnäytetöiden tai muiden opiskelijaprojektien kautta. Itse päädyin kiertotalouden pariin puolivahingossa saatuani diplomityöpaikan yliopistolta CICAT2025 Kiertotalouden katalyytit -tutkimushankkeesta. Diplomityössäni tarkastelin Neste Oyj:n muutosta perinteisestä öljy-yhtiöstä kohti kiertotaloudellista ja kestävää liiketoimintaa. Aihepiiristä ja sen merkityksellisyydestä innostuneena päädyin tekemään väitöskirjaa, jossa tutkin laajemmin yritysten kestävyys- ja kiertotaloussiirtymää. Yliopistolla hankittua kiertotalousosaamista voit soveltaa siten myös akateemisella uralla yritysmaailman ja julkisorganisaatioiden lisäksi.

Oli uravalintasi mikä tahansa, kiertotalous näkyy ja kuuluu tulevaisuudessa jokaisella työpaikalla. Siksi kiertotalouden ymmärtäminen antaa sinulle etulyöntiaseman tulevaisuuden työelämässä.

Jenni Kaipainen
Tampereen yliopisto
jenni.kaipainen@tuni.fi

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *