Artikkelit vuodelta 2022

Kuvataiteilijoiden informaatiovuorovaikutus työprosessin aikana

Kuvataiteilijoiden informaatiovuorovaikutuksesta tiedetään varsin vähän. Kuvassa 1 taidegraafikko kuvaa suhdettaan tiedonhankintaan oman työprosessinsa aikana. Hänelle keskeisimpiä tiedonlähteitä ja tiedonhaun kanavia ovat omat luonnokset, itse otetut valokuvat, internet sekä aikakauslehdet ja sanomalehdet. Seuraavaksi eniten hän käyttää lähteinä omia muistiinpanojaan, ammattilehtiä ja kirjoja ja saa tietoa myös taiteilijaystävien ja muiden ystävien kautta sekä taidenäyttelyistä ja näyttelyluetteloista. Taidealan messuja ja kokouksia hän ei pidä itselleen kovin merkittävinä tiedonhaun kanavina. Tutkin kuvataiteilijoiden informaatiovuorovaikutusta tekeillä olevassa väitöskirjassani.