Vanhat ja uudet kujeet

verkostoanalyysi julkaisuista

Vuoden loppu on uuden alku, myös tiedonhaun tutkimusryhmälle!

FIRE aloitti uuden lehden: WildFIRE-blogin. Tiedonhaun tutkimusryhmä FIRE tutkii informaation ja tiedon hakemista, tallentamista ja löytymistä järjestelmä- ja käyttäjäsuuntautuneesti sekä näitä näkökulmia luovasti yhdistellen. Perinteisesti tiedonhakua on tarkasteltu esimerkiksi vertailemalla tiedonhaun menetelmiä erilaisten testikokoelmien avulla. Nykyisellään ryhmän tutkimus painottuu ihmisten informaation hakuun, hankintaan sekä käyttöön erilaisissa konteksteissa. Informaatioympäristöjen muutos lisää tutkimuksen tarvetta. Informaation ja informaatiojärjestelmien parhaiten ihmistä auttavia piirteitä ei tunneta vielä kovin hyvin, eikä myöskään sitä, miten hyvin erilaiset oppivat ja opetetut algoritmit palvelevat inhimillisen toiminnan päämääriä.

Tässä blogissa kerrotaan laajasti ei vain FIRE:n kuulumisista, mutta myös muusta informaatiotutkimuksen piirissä tapahtuvista ajankohtaisista ja mielenkiintoisista asioista.  FIREllä on pitkä historia, se on ryhmänä perustettu jo 90-luvun puolivälissä samalla, kun Tampereen yliopistoon perustettiin tiedonhaun laboratorio. Laboratorio tarjosi aikansa huippuvälineet ja infrastruktuurin tehdä tiedonhaun tutkimusta ja avitti tamperelaisten tiedonhaun tutkijoiden pääsyä tieteen kansainväliselle huipulle. Hyvä infrastruktuuri oli edellytyksenä osallistua mm. suurin kansainvälisiin tiedonhaun evaluointihankkeisiin. Laboratoriota ei sellaisenaan enää omine Kastanja-palvelimineen ole, mutta osaamista toki löytyy. Omaa laboratoriota ei kannata enää pitää, ja nykyisin hyödynnämme yliopiston tarjoamaa infrastruktuuria tutkimuksen tekemiseen.

Viimeisimpiä tutkimushankkeita ryhmässä on ollut Suomen Akatemian rahoittama EVOLUZ-tutkimushanke, jota vetää dosentti Heikki Keskustalo. Siinä tutkitaan pääsyn parantamista historiallisiin digitaalisiin aineistoihin tehtävälähtöisen informaatiovuorovaikutuksen näkökulmasta. Toinen, vuodenvaihteessa aloittavat tutkimusprojekti on monitieteinen yhteistyöpilotti, jossa tarkastellaan, miten hyvin konenäkömenetelmillä voidaan tuottaa sotakuva-arkiston käyttäjille mielekkäitä tekstien kuvailuja. Tämä parantaa huomattavasti kuvien haettavuutta ja löydettävyyttä, sekä niiden saavutettavuutta uuden saavutettavuusdirektiivin näkökulmasta. Lisäksi ryhmässä on useampia väitöskirjaprojekteja meneillään mm. kuvataiteilijoiden ja mediatutkijoiden tehtävälähtöisestä informaatiovuorovaikutuksesta ja asiantuntijatiedon hallinnasta ja hyödyntämisestä organisaatiokontekstissa.

Nyt ryhmässä on tapahtunut sukupolven vaihdos, kun vanhat professorit jäivät emerituksiksi ja uusi tenure track -professori, aloitti työnsä kesällä 2020. Nyt on siis oikein hyvä aika kääntää uusi lehti FIRE:lle ja aloittaa uusi blogi! Toivottavasti löydätte mielenkiintoista lukemista ja saatte uusia näkökulmia informaation ja tiedonhaun ilmiöihin.

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *