Näytteenotto Tampereen biopankin laatututkimukseen

Olemme kolmannen vuoden bioanalytiikan opiskelijoita TAMK:ssa. Tampereen biopankki pyysi luokaltamme muutamaa näytteenottoon biopankkinäytteenottoa varten ja päätimme tarttua haasteeseen. Biopankki halusi tutkimuksellaan selvittää säilytys- ja kuljetuslämpötilojen vaikutusta biopankkiverinäytteiden laatuun. Tutkimus on tarpeellinen, koska biopankkinäytteitä tulee ympäri maakuntaa pitkän matkan päästä ja näytteet saattavat seistä viikonlopun yli käsittelemättöminä. Toistaiseksi säilytys- ja kuljetuslämpötilan vaikutusta näytteiden laatuun ei tiedetä. Tutkimuksella pyritään varmistamaan, että tutkijat saavat varmasti laadukkaita näytteitä omiin tutkimuksiinsa.

Tutkimukseen osallistui 31 näytteenantajaa, jotka työskentelivät Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tai Fimlab Laboratoriot Oy:n palveluksessa. Näytteenotto tapahtui Fimlabin tiloissa kolmena aamuna. Jokaiselta otettiin paastoverinäytteenä 24 putkea (96ml); 12 putkea seerumia ja 12 putkea EDTA-plasmaa. Näytteistä puolet laitettiin heti näytteenoton jälkeen kylmään (+4°C) ja puolet jätettiin huoneenlämpöön. Näytteet kuljetettiin melko pian näytteenoton jälkeen Tampereen biopankin tiloihin, sillä ensimmäiset näytteet käsiteltiin jo tunnin päästä näytteenotosta. Näytteet sentrifugoitiin kuuden eri ajankohdan mukaan näytteenottohetkestä lähtien: 1h, 4h, 8h, 24h, 48h ja 72h kuluttua. Sentrifugoinnin jälkeen näytteet jaettiin alieriin ja pakastettiin. Ensimmäisen tunnin näytteistä muutama alieräputki jätettiin huoneenlämpöön, jotta saataisiin tietoon, olisiko näytteet parempi sentrifugoida jo ennen biopankkiin saapumista.

Näytteet lähetettiin koodattuina sekä metabolomiikka- että lipidomiikka-analyysiin, jolloin yksittäinen henkilö ei ole tunnistettavissa ilman koodiavainta. Näytteitä säilytetään Tampereen Biopankissa 10 vuotta. Tutkimustulokset julkaistaan myöhemmin, ja tuloksia hyödynnetään Biopankin näytteidenkäsittelyn validoinnissa.

Meitä oli kaksi näytteenottajaa, ja näytteenantajia tuli noin vartin välein. Tahti oli suhteellisen tiuha, mutta ehdimme kuitenkin ottamaan näytteet suhteellisen rauhallisesti. Mietimme etukäteen keskenämme näytteenotossa tarvittavat välineet ja niiden määrät sekä haimme ne jo aiemmin valmiiksi näytteenottoa varten. Halusimme käyttää näytteenotossa mieluummin siipineulaa, sillä 24 putkea vaatii paljon putkenvaihtoja. Siipineula on miellyttävämpi vaihtoehto sekä asiakkaalle että näytteenottajalle. Huomasimme kuitenkin näytteenottotilanteessa, että noin monen putken kohdalla näyte alkoi usein puolessa välissä hyytymään siipineulan letkuun, jonka takia jouduimme pistämään suurinta osaa kaksi kertaa.

Anna ja Hilla

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *