Moniammatillinen simulaatiopäivä Taitokeskuksessa.

Tampereen ammattikorkeakoulun terveysalan opiskelijoille järjestettiin Tampereen yliopiston Taitokeskuksessa moniammatillinen simulaatiopäivä. Päivän tarkoitus oli pyörittää simulaatiosairaalaa ja toimia yhdessä muiden terveysalan opiskelijoiden kanssa. Päivän yksi suuri tavoite oli kehittää yhteistyötaitoja moniammatillisissa tilanteissa, ja päivässä oli mukana bioanalyytikko-, sairaanhoitaja-, fysioterapeutti- ja röntgenhoitajaopiskelijoita. Osa opiskelijoista toimi potilaiden roolissa käsikirjoituksen mukaan, ja terveysalan ammattilaisen roolissa toimivat opiskelijat pyrkivät tarjoamaan potilaille mahdollisimman hyvää ja oikeaoppista hoitoa.  Eri alojen opettajat ohjasivat opiskelijoita tarvittaessa ja toimivat myös välillä lääkärien tehtävissä.

Päivä alkoi yhteisellä aamukokouksella, jossa jaettiin mm. työtehtävät, potilaiden roolit ja käytiin läpi simulaatiosairaalan osastot ja muut tilat. Kokouksen jälkeen siirryimme omiin tehtäviimme ja valmistauduimme päivän aloitukseen. Bioanalyytikko-opiskelijat pyörittivät sairaalalaboratoriota. Osa opiskelijoista toimi esimerkiksi näytteenottajina, osa analytiikan puolella ja osa laboratorion johdon asemissa. Päivän aikana otimme toistakymmentä verinäytettä ja sydänfilmiä, ja se toi mukavaa lisävarmuutta erilaisiin näytteenottotilanteisiin. Analytiikan puolella keskityttiin lähinnä näytteiden analysointiin, harjoiteltiin näytteiden käsittelyä ja säilytystä sekä analysaattoreiden käyttöä. Moniammatillisuus nousi esille esimerkiksi potilaiden siirtotilanteissa ja sairaanhoitajien ollessa puhelimella yhteydessä laboratorioon. Potilaille kehiteltiin heidän rooliinsa sopivat tutkimusvastaukset, joita muiden alojen opiskelijat käyttivät hyödyksi hoidon toteuttamisessa, mutta jokainen potilaana toiminut opiskelija sai itselleen myös oikeat tutkimusvastauksensa.

Päivä oli kokonaisuudessaan onnistunut ja opettavainen. Oppimisen kannalta päivä oli loistava, sillä käytännön osaamista testattiin oikeaa sairaalaa muistuttavassa ympäristössä. Saimme päivän aikana tutustua myös muiden sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden työtehtäviin ja opimme muiden alojen toimintatavoista. Moniammatillisuus ja yhteistyö eri alojen opiskelijoiden välillä oli läsnä koko päivän ajan. Päivän lopuksi oli mielenkiintoista kuulla kommentteja ja ajatuksia muiden alojen opiskelijoilta meidän työhömme liittyen. Lopetuskokouksessa nousi esille myös epäkohtia ja mahdollisia parannuksia tulevia simulaatioita ajatellen. Tällaiset simulaatiopäivät tukevat jokaisen omaa oppimista ja etenkin opiskelujen alkuvaiheessa olisi hyvä päästä tutustumaan sairaalan toimintaan turvallisessa simuloidussa ympäristössä, jossa virheet sallitaan ja apua saa läheltä.

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *