Eläytyen tulevaisuuteen

TAMKin sosionomiopiskelijat olivat mukana toteuttamassa tulevaisuusteemaista onlinetyöpajaa ELOS-ryhmässä. Keskeisinä aiheina oli nuorten orientoituminen omaan tulevaisuuteen, unelmointi ja haaveilu. Ryhmien työskentelyssä on ollut jatkuvasti mukana tulevaisuusperspektiivi ja nuoren oman selviytymisen ja tulevaisuuteen uskon tukeminen.

Nuoruusiässä on erityisen tärkeää katsoa tulevaisuuteen, sillä tällöin nuori tekee koko elämänsä kannalta tärkeitä päätöksiä mm. koulutuksestaan, työurastaan sekä elämäntavastaan. Länsimaissa nuorten siirtymä aikuisuuteen on pitkittynyt ja monissa medioissa tuodaan esiin, että erilaisten epävarmuuksien vuoksi nuorten luottamus tulevaisuuteen on horjunut. Nuorille onkin siis tärkeää tarjota tukea elämän suunnittelussa ja oman polkunsa rakentamisessa jo yläkouluiässä. Nykyinen koulutusjärjestelmämme painostaa nuoria suuriin valintoihin jo toiselle asteelle siirtyessä.

Pölkki, Hämäläinen ja Vornanen (2018) kirjoittivat pari vuotta sitten nuorten tulevaisuusorientaatiosta epävarmuuksien aikana. Tuolloin ei vielä ollut maailmanlaajuisista pandemioista tietoakaan. Tällä hetkellä voimme vasta aavistella, millainen merkitys koronalla on tämän hetken suomalaisten nuorten tulevaisuusajatteluun. Eläytyen osalliseksi- hankkeen ryhmiin keväällä 2020 osallistuneet nuoret ovat saaneet tilaa, aikaa ja mahdollisuuden oman itsen ja elämän tarkasteluun. Kukin nuori etenee ajattelussaan omaa polkuaan. Yksilöllisen kehityksen lisäksi nuorten tulevaisuusorientaatio ja omien tavoitteiden saavuttaminen ovat sidoksissa sosiaaliseen, yhteiskunnalliseen, kulttuuriseen kuin myös ekologiseen kontekstiin. Maailma ympärillämme muuttuu, ja muutoksiin reagoimisen sijaan yhteisellä tulevaisuusteeman pohtimisella tavoitellaan proaktiivista tulevaisuuden tekemistä.

Kun puhutaan tulevaisuusorientaatiosta, tarkoitetaan tulevaisuutta koskevia ajatuksia, suunnitelmia, motivaatiota, toiveita ja tunteita. Tarvitsemme mielikuvitusta, luovuutta ja rohkeutta voidaksemme nähdä mielessämme asioiden ja tapahtumien mahdollisia tulevaisuuden tiloja. ELOS-ryhmän toiminnassa on pyritty luomaan konkreettisia tulevaisuuden kuvia, joihin vaikuttaa nuoren uskomukset, toiveet ja pelot liittyen sekä menneisyyteen, nykyisyyteen että tulevaan. Tietoisella tulevaisuuksien kuvien luomisella ja unelmoinnilla lähdettiin hakemaan kiintopisteitä ja suuntia kohti tulevaa, epävarmoinakin aikoina. Ryhmien työskentelyssä on ollut keskeisesti mukana tulevaisuusperspektiivi ja nuoren oman selviytymisen ja tulevaisuuteen uskon tukeminen.

Lue tästä kuulumisia eräästä tulevaisuustyöskentelykerrasta:

Olimme siis tavanneet nuoret kerran aiemmin ja tästäkin oli jo useampia viikkoja. Iloksemme saimme huomata, että nuoret muistivat meidät ja selvästikin edellisellä kerralla solmittu luottamus oli vielä voimassa, koska jo esittelykierroksen jälkeen nuorten puheesta kuului vapaus ja rohkeus kertoa omia tulevaisuuden haaveitaan.

Tilanteemme oli poikkeuksellinen, sillä tapasimme nuoret tällä kertaa netin välityksellä toisin, kuin olimme alun perin suunnitelleet. Nuoret olivat tähän tapaamismuotoon jo tottuneet ryhmän siirryttyä onlinetoteutukseen jo viikkoja aiemmin. Tapaaminen aloitettiin fiiliskierroksella ja omilla kasvutarinoilla.

Sosiaalipedagogisen työorientaatiomme myötä haastoimme myös itsemme esittelemään nuorille omia tarinoitamme. Kerroimme omista nuoruusajan haaveistamme, sekä siitä, kuinka niitä kohti olemme kulkeneet. Kaikille meille haaveilu ei ole helppoa ja yritimme omien tarinoiden kautta rohkaista ja auttaa nuoria rakentamaan omia haaveita ja sitä myöten tavoittelemaan niitä.

Pyrimme mahdollistamaan eläytymisen erilaisiin haaveisiin ja unelmiin kokemustemme ja tarinoidemme kautta, sekä tekemällä yhteisen mielikuvamatkan “oman elämäni näköalapaikalle”. -Se, että sinä haaveilet prinsessalinnasta ja minä riippukeinusta ei tee minun haaveestani mitättömämpää.

Muistutimme elämän realiteeteista ja siitä, ettei kaikki aina mene niin kuin on suunnitellut. Mutta ei sen pidä antaa tukahduttaa haaveilua, sillä meillä jokaisella on oikeus unelmoida. Toisille haaveilu on selkeästi voimavara ja satsaus tulevaisuuteen, tai vain hetken karkumatka kiireellisen arjen keskeltä. Toimme nuorille kokemuksen kautta esiin sen, että jokainen meistä vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa tekemällä, panostamalla, suunnittelemalla ja myös haaveilemalla ja unelmoimalla. Matka tulevaisuuteen on meillä kaikilla erilainen, oman näköinen ja se matka on jo alkanut. Me teemme tulevaisuuttamme jo nyt.

Kirjoittajat:

Jenni Näsiaho, Henna Rahko, Johanna Mahlamäki ja Eeva-Mari Miettinen

Lähde:

Pölkki, P., Hämäläinen, J. & Vornanen Riitta. 2018. Nuorten tulevaisuusorientaation tukeminen epävarmuuksien aikana. Teoksessa Lammintakanen, J. & Laulainen, S. (toim.) Kohti vaikuttavaa päätöksentekoa ja johtamista hyvinvointipalvelussa. Kuopion yliopiston kirjasarja. Kuopio: Grano Oy

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *