14.11.2022 Johtoryhmän kokous - Management group meeting

Chia-Hsin Wu
SIGCHI Finland -yhdistyksen myöntämän lopputyöpalkinnon on voittanut Chia-Hsin Wu. Lopputyön on ohjannut Aino Ahtinen.

14.11.2022 käsittelemme jälleen tutkimuskeskusten periaatteita, Maija Belliard on muotoillut ehdotuksia edellisen viikon johtoryhmän keskustelujen perusteella. Tiedekuntaneuvostoon menevä ehdotus on valmis.

Seuraavaksi HR-asioita. Tiina Toikka käy läpi rekrytointisuunnitelman viimeistellyn version. Käymme läpi rekrtointien priorisointeja ja aikataulutusta. Suunnitelma toimitetaan provostille 15.11.2022.

Toikka kertoo, että työsopimuksiin tarvittavien tietojen toimittamisen Forms-pilotti käynnistyy.

Ari Laitiselle jää pienen pieni aika kertoa suunnitelmista ITC:n sisäiseen rahanjakoon liittyen. Eli yksiköt saavat rahaa samalla OKM-rahanjakomallilla kuin yliopistokin (valmistuneet, julkaisut jne.). Nyt kannattaa mm. käydä kirjaamassa julkaisunsa TuniCrisiin.
OKM Rahoitusmalli korkeakouluille

Tulostavoitteiden (5%) hionta on myös loppusuoralla, deadline on 15.11.2022. Osa tavoitteista tuli kaikille tiedekunnille, kuten koulutuksen yhteinen tavoite:Opintojaksojen lukumäärän vähentämiseen tähtääminen.

Professorivapaakauden uusi haku alkamassa, nyt on hyvä hetki miettiä tarvitaanko hakuprosessiin viilausta.

___________________

Tampereen yliopiston erityistilanneryhmä on aloittanut mahdollisiin ensi talven sähkökatkoksiin valmistautumisen. https://intra.tuni.fi/content/news/43381

SIGCHI Finlandin parhaan maisteritason lopputyön palkinto sai Chia-Hsin Wu
https://www.tuni.fi/fi/ajankohtaista/sigchi-finlandin-parhaan-maisteritason-lopputyon-palkinto-tampereen-yliopistoon

ITC:hen rahoitus neljälle hankkeelle. Suomen Akatemialta rahoitusta kestävien ja energiatehokkaiden ICT-ratkaisujen tutkimukseen
https://www.tuni.fi/fi/ajankohtaista/suomen-akatemialta-rahoitusta-kestavien-ja-energiatehokkaiden-ict-ratkaisujen

*******

On November 14, 2022, we will discuss the principles of research centres again, Maija Belliard has formulated proposals based on the previous week’s management team discussions. The proposal to the Faculty Council is now ready.

Next, HR matters. Tiina Toikka reviews the finalized version of the recruitment plan. We go through recruitment prioritization and scheduling. The plan will be submitted to the provost on 15 November 2022.

Toikka says that the Forms pilot for submitting the information needed for employment contracts will start.

Ari Laitinen had only a little time to tell about the plans regarding the internal distribution of money at ITC. That is, the units receive money using the same OKM money distribution model as the university (graduates, publications, etc.)

The grinding of the result targets (5%) is also nearing the end, the deadline is 15 November 2022. Some of the goals became common to all faculties, such as the common goal of education: Aiming to reduce the number of study periods.

The new application for the professor’s vacation period is about to start, now is a good time to think about whether the application process needs to be refined.

___________

Tampere University’s incident response team has started preparing for possible electricity blackouts next winter https://intra.tuni.fi/en/content/news/43381

Academy of Finland grants funding for research on sustainable and energy-efficient ICT solutions
https://www.tuni.fi/en/news/academy-finland-grants-funding-research-sustainable-and-energy-efficient-ict-solutions

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *