15.11.2021 johtoryhmä - Management group meeting

Roman Kovalchukov ja Joonas Säe Tampereen yliopiston kampuksella
Roman Kovalchukov ja Joonas Säe Tampereen yliopiston kampuksella Hervannassa. Kuva: Jonne Renvall / Tampereen yliopisto.

15.11.
Aloitamme tutkimusasiantuntija Maija Belliardin aiheella ”Tilastokeskuksen etäkäyttösopimukset”. Yliopiston tietohallinto haluaa selkeyttää FIONA-etäkäyttöjärjestelmän käyttöä yliopistossa. ITC:n osalta täytynee vielä selvittää onko meillä tällaista käyttöä.

Ja mikä FIONA on?
”FIONA-etäkäyttöjärjestelmä on tietoturvallinen tutkimusaineistojen käsittely-ympäristö tutkimuksessa tarvittaville yksikkötason aineistoille, kuten Tilastokeskuksen mikroaineistoille. FIONAn käytöstä tehdään sopimus useimmiten käyttölupahakemuksen yhteydessä. FIONAn käyttö maksullista.” https://www.stat.fi/tup/mikroaineistot/etakaytto.html

Suomen Akatemian PROFI7-haku alkaa. Tampereen yliopiston aiehaun deadline on 20.12.2021.
Lisää intrassa https://intra.tuni.fi/content/news/32033

Lisää profilointihausta Suomen Akatemian sivuilta: https://www.aka.fi/tutkimusrahoitus/ohjelmat-ja-muut-rahoitusmuodot/yliopistojen-profiloituminen/

Tiedoksi asioita: Tampereen yliopiston hallitus palautti toimitiloja koskevan toimenpideohjelman valmisteluun. Hallitus palautti yliopiston toimitiloja koskevan toimenpideohjelman valmisteluun. Hallitus ohjeisti jatkovalmistelua korostaen yhteisön kuulemisen tärkeyttä ja jakoi hankkeen kahteen vaiheeseen.

Tiedekuntaneuvostoilta, konsistorilta ja yliopistoyhteisöltä tullaan pyytämään kommentteja työstettävästä, vuoteen 2025 ulottuvasta ensimmäisen vaiheen suunnitelmasta. Hallitus päättää asiasta 20.12.2021. Aikataulu vaikuttaa taas kiireiseltä, asia ei ehdi marraskuun tiedekuntaneuvostoon.

Neuvostojen haku päättyi 15.11. klo 12.00. Kaikki hakijat yht: 99, tiede: 48 (joista jatko-op: 16), koulutus: 27, YVV: 24

  • Koulutusneuvoston jäseninä ovat jokaisen tiedekunnan koulutuksesta vastaava varadekaani sekä jokaisesta tiedekunnasta (1) yksi tutkinto-ohjelmavastaava tai muu koulutuksen
    kehittämisestä kiinnostunut henkilö (opetus- ja tutkimushenkilöstön edustaja) ja hänen
    henkilökohtainen varajäsenensä sekä neljä opiskelijaa ja heidän varajäsenensä.
  • Tiedeneuvoston jäseninä ovat jokaisen tiedekunnan tutkimuksesta vastaava varadekaani sekä jokaisesta tiedekunnasta tutkimuksen kehittämisestä kiinnostunut ansioitunut tutkija (1) ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä sekä (3) kolme jatko-opiskelijaa ja heidän varajäsenensä.
  • Yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvoston jäseninä on jokaisesta tiedekunnasta opetus- ja tutkimushenkilöstöön kuuluva (1) (ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä), jolla on kokemusta ja kiinnostusta tutkimuksen ja koulutuksen yhteiskunnallista vuorovaikuttamista rakentavasta toiminnasta. Neuvostossa on neljä opiskelijajäsentä (ja heidän varajäsenensä), joista kolme edustaa yliopistoa ja yksi ammattikorkeakoulua.

Tiedote yliopiston hallituksen kokouksesta intrassa osoitteessa https://intra.tuni.fi/content/news/32037

MustRead Akatemiassa Mikko Meriläinen  kertoo miksi digipelaaminen on hyvä harrastus.
https://www.mustread.fi/artikkelit/sielun-oopiumia-nuorisolle-digipelaamisen-haittoja-liioitellaan-kertoo-pelitutkija-mikko-merilainen/

*******

 

We will start with Maija Belliard, a research expert, on ”Statistics Finland’s remote access agreements”. The university’s information management wants to clarify the use of the FIONA remote access system at the university.

FIONA remote access system
The FIONA remote access system is a data secure environment for processing research data for unit-level data needed in research, such as Statistics Finland’s micro data.

The use of FIONA is usually agreed upon in connection with a user license application. The use of FIONA is subject to a charge. https://www.stat.fi/tup/mikroaineistot/etakaytto_en.html

The Academy of Finland’s PROFI7 search begins. The deadline for applications in Tampere University is 20.12.2021.
https://content-webapi.tuni.fi/proxy/restricted/intra/2021-11/internal-guidelines-of-new-tampere-university-for-profi7_final_0.pdf

More about University profiling on the Academy of Finland’s website https://www.aka.fi/en/research-funding/programmes-and-other-funding-schemes/university-profiling/

The Board of Tampere University decided to return the action plan for developing the University’s facilities for further preparation. The Board emphasised the importance of hearing the views of the university community and divided the project into two stages. The first stage would encompass the action plan up to the year 2025 and the second stage would cover the years 2026–2030. The planning for the second stage would begin in spring 2022 and it is to be carried out in broad-based collaboration with faculties. The Board discussed the proposed three options for the development of facilities but could not find a ready-made solution among them. The Board outlined a new option that would ensure the equal treatment of the different campuses and allow the University to achieve its financial goals during the first stage of the facilities development process by the year 2025. The Faculty Councils, the Academic Board and the university community will be broadly invited to comment on the year 2025 outlook of the proposed options VE7, VE6 and VE9 as well as the new option identified by the Board. Other options may also be identified based on the input provided by the university community. The Board will decide on the matter on 20 December, based on the further preparation and the hearing of the community.

The Board of Tampere University convened on Friday 12 November. Read more https://intra.tuni.fi/en/content/news/32037

Photo from University News:

World’s first non-cellular 5G technology approved internationally – Tampere University contributed to the standard development https://www.tuni.fi/en/news/worlds-first-non-cellular-5g-technology-approved-internationally-tampere-university

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *