22.11. johtoryhmä ja 26.11.2021 aamukoulu - Management group meetings

Kielten yksikön uudet professorit
Kielten yksikön uudet professorit: Camilla Lindholm, Johanna Vaattovaara, Sanna Turoma ja Johannes Riquet. Kuva: Jonne Renvall

22.11.
Johtoryhmä valmistelee edelleen materiaaleja rehtoriston kanssa käytäviin tulos- ja tavoiteneuvottelut, jotka ovat  3.12.2021. Tulos- ja tavoiteneuvottelut esitysmateriaali aikaa olla valmis.

PROFI7 tulee! ”Suomen Akatemia myöntää yliopistojen tutkimuksen profiloitumista edistävää rahoitusta (nk. profirahoitus), sitä on myönnetty jo kuusi kertaa, keväällä 2022 aukeaa seitsemäs haku. Rahoitusmuodon tavoite on tukea ja nopeuttaa yliopistojen strategioiden mukaista profiloitumista ja sitä kautta kehittää tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta. PROFI7-hakemusten aihiot tulee lähettää osoitteeseen research@tuni.fi joulukuun 20. päivään klo 23:59 mennessä. Päätös valikoiduista profilointialueista tehdään yliopiston johtoryhmässä tammikuun 2022 aikana.  https://intra.tuni.fi/content/news/32033

Tampereen yliopiston hallitus on kokouksessaan 12.11.2021 käsitellyt alustavaa toimitilojen toimenpideohjelmaa, tarkastellut mahdollisia toimitilaohjelman vaihtoehtoja ja palauttanut yliopiston toimitilaohjelman jatkovalmisteluun korostaen yhteisön kuulemisen tärkeyttä.

Hallitus ohjeisti jatkovalmistelua korostaen yhteisön kuulemisen tärkeyttä ja jakoi toimenpideohjelman kahteen vaiheeseen. Ensimmäinen vaihe kattaisi toimenpideohjelman vuoteen 2025. Toinen vaihe käsittäisi toimenpideohjelman vuosille 2026–2030, ja sen suunnittelu käynnistyisi laajapohjaisesti tiedekuntien kanssa keväällä 2022.  Hallitus keskusteli kokouksessaan esitetyistä kolmesta toimitilatarkastelun vaihtoehdoista, mutta ei tunnistanut niistä valmista ratkaisua. Hallitus hahmotteli uuden mahdollisen vaihtoehdon, jolla kampusten tasapuolisuus ja yliopiston taloudelliset tavoitteet voitaisiin saavuttaa toimenpideohjelman ensimmäisessä vaiheessa vuoteen 2025 mennessä.

Hallitus päättää toimenpideohjelmasta jatkovalmistelun ja yhteisön kuulemisen jälkeen kokouksessaan 20.12.2021.
Toimitilaohjelman jatkovalmistelun toimenpiteet ja aikataulu löytyy intrasta https://intra.tuni.fi/content/news/32348
Materiaalit eri vaihtoehdoista löytyvät niinikään intrasta https://intra.tuni.fi/content/news/32216
Yliopistoyhteisölle on myös suunnattu Forms-kysely, joka  avautui 26.11. ja se on avoinna 8.12.2021 saakka.

Aamukoulussa 26.11. aiheena oli kampuskehitys. Yliopiston hallitus on pyytänyt uusia lausuntoja tiedekuntaneuvostoilta, konsistorilta, yhteistoimintaneuvostolta, professorineuvostolta ja ylioppilaskunta TREYltä 3.12. mennessä.

ITC:n aamukoulussa olivat laajennettu tiedekuntaneuvosto ja staff scientistit. Esiin on noussut mm. huolet väistötiloista, tuleeko samoille ihmisille useita muuttoja – ja kuinka huolehditaan henkilöstön ja opiskelijoiden asiallisista työskentelytiloista muuttojen ja remonttien keskellä. Jääkö tarpeeksi opetustiloja? Saavatko tutkijat omia huoneita? Osallistujat halusivat myös muistuttaa, että opiskelijoille tarvitaan monenlaisia tiloja esim. itsenäisen ja hiljaisen työskentelyn tilat, ryhmätyötilat, laboratorio- ja opetustilat sekä ainejärjestö- ja kiltatilat sekä harrastustiloja.

Jos opiskelijoiden näkökannat kiinnostavat niin mm. Treyn sivuilta löytyy mm. Treyn aiempi lausunto https://trey.fi/trey-lausui-yliopiston-kampuskehityksen-toimenpideohjelmasta ja vaikkapa meidän opiskelijoidemme Tiina Mikkolan ja Suvi Parhankankaan Linjapuhetta-podcast, jakso 5.

Viikolla mm. Aamulehti uutisoi (23.11.) siitä, että Yliopiston kiinteistöt ovat hakeneet kaavamuutosta keskustakampuksen tontille, ja tarkoitus on rakentaa kampukselle asuinrakennuksia. Havainnekuvassa rakennukset sijaistsevat Pinni A:n ja B:n ja päärakennuksen välissä.

 

————

Kielten yksikön neljän uuden professorin juhlaluennot pidettiin 26.11. Tampereen yliopiston juhlasalissa.

26.11. olivat myös Jani Kinnusen, Joonas Multasen ja Yu Lin väitöstilaisuudet.

 

***

The Management Group will continue to prepare materials for the results and target negotiations with the Rector’s Office on December 3, 2021.

The Academy of Finland will open the seventh call for applications for competitive funding intended to strengthen the research profiles of universities (PROFI7). Based on their own strategies, universities are invited to apply for funding by providing concrete plans for improving the conditions for high-quality and high-impact research. The plans must clearly describe the proposed profiling measures and include a clear schedule for taking each step.  https://intra.tuni.fi/en/content/news/32032

At its meeting on 12 November 2021, the University Board reviewed the preliminary facilities Action Plan, considered possible options and referred the plan back for further preparation emphasising the importance of hearing the community’s opinions. Further preparation steps and timeline are described on webpage https://intra.tuni.fi/en/content/news/32348

The university community has been consulted extensively on the options for the first phase of the facilities Action Plan until 2025. An updated question and answer (Q&A) site has been launched on the intranet. A Forms survey for university community members will be open from 26 November to 8 December 2021. The President will tour the Faculties on 30 November and 1 December discussing the facilities Action Plan. The staff Zoom event will be organised on 10 December at 10. The opinions received from the community will be published on the intranet on 9 December and forwarded to the Board. The Board will discuss the Action Plan at its meeting on 20 December 2021.

Once the University Board has decided on the first phase of the facilities Action Plan until 2025, the Plan will move on to more detailed preparation, needs assessments with users and planning the stages of the projects.

The second phase of the Action Plan from 2026 to 2030 will be prepared in a broad-based collaboration with the Faculties in spring 2022.

 

 


The public inaugural lectures of our four new professors (the Language Unit) in the Main Auditorium of Tampere University on 26 November 2021.
26.11. there were also dissertations by Jani Kinnunen, Joonas Multanen and Yu Lin.

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *