15.9.2021 Taru Pilvi & co - Tampereen yliopiston kieliperiaatteet - the evolving language principles

opiskelijoita kirjstossa
kuva: Jonne Renvall

Aiheena Tampereen yliopiston kehittyvät kieliperiaatteet, vieraina kieliperiaatetyötä koordinoiva innovaatiojohtaja Taru Pilvi, Tuomas Karvonen (TREYn kansainvälisestä edunvalvonnasta vastaava hallituksen jäsen), Johanna Vaattovaara (professori, ITC) ja Taina Juurakko-Paavola (johtaja, kielikeskus).

Keväällä henkilöstölle järjestettiin kysely kieliperiaatetyön pohjaksi. Kyselyllä kerättiin yliopistoyhteisön näkemyksiä opiskelijoilta ja henkilöstöltä. Kieliperiaatetyön valmistelussa johtoajatuksena on pidetty kielellisen yhdenvertaisuuden lisäämistä ja arjen joustavaa kielenkäyttöä. ITC-tiedekunnasta valmistelussa ovat olleet myös mukana Johanna Vaattovaara ja Kaisa Koskinen.

Jyrki Vuorinen: Suomen ja englannin kielisen viestinnän samanaikaisuus on asia, joka ehdottomasti pitäisi saada toimimaan ASAP.  Monille tulee vielä yllätyksenä että opetus- ja tutkimushenkilökunnan viestit pitäisi olla kahdella kielellä.

Kansainvälisillä jäsenillä tulee olla mahdollisuus halutessaan oppia suomalaista kulttuuria ja suomen kieltä. Tampereen yliopisto tarjoaa  tälläkin hetkellä henkilöstölle englannin ja suomen kielen opintoja, mutta niihin voitaisiin kannustaa enemmän.

Karvonen: ”Monikielisyys on voimavara. Syntyvillä kieliperiaatteilla edistämme  ylioppilaskunnan palveluiden ja viestinnän saavutettavuutta kaikille – ja jokaisella tulee olla tasavertainen mahdollisuus osallistua opiskelijatoimintaan.

TREYn oma kieliperiaatedokumentti tulossa. Karvonen kertoo, että TREY näkee kielikysymyksen ennen kaikkea yhdenvertaisuus asiana. TREY pyrkii edistämään laajaa kielikurssitarjontaa Tampereen yliopistossa sekä suomen kielen opetusta kansainvälisille opiskelijoille. TREY näkee tärkeänä myös kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden työllistymismahdollisuudet Suomessa, jotta mahdollisimman moni kansainvälinen osaaja jäisi maahan.

Jos aihe kiinnostaa, niin kannattaa tutustua esim. Aalto-yliopiston kieliperiaatteet https://www.aalto.fi/fi/aalto-kasikirja/aalto-yliopiston-kielelliset-linjaukset

”Aalto-yliopiston strategian mukaisesti kielellisten linjausten tarkoitus on varmistaa, että Aalto-yhteisö voi kansainvälistyä, ja samanaikaisesti huomioida kansallisten kielten, suomen ja ruotsin, asema tieteen kielenä.”

*****

The topic is the evolving language principles of  Tampere University, as guests Taru Pilvi, Innovation Director coordinating language policy work, Tuomas Karvonen (TREY’s Board member responsible for international advocacy), Johanna Vaattovaara (Professor, ITC) and Taina Juurakko-Paavola (Director, Language Center).

In 2021, TREY and Tampere University will both prepare their own language principles. At the initial stage, the university community’s views were gathered with a survey for staff and students. In the preparation of language policy work, the guiding principle has been to increase linguistic equality and the flexible use of everyday language. Johanna Vaattovaara and Kaisa Koskinen from the ITC faculty have also been involved in the preparation.

Jyrki Vuorinen: Simultaneous Finnish and English communication is something that should definitely work ASAP. It still comes as a surprise to “many” that messages from teaching and research staff should be in two languages.

International members must have the opportunity to learn Finnish culture and the Finnish language if they wish. The Tampere University offers staff English and Finnish language studies, but more could be encouraged.

“Multilingualism is a resource for the entire student community. The emerging language principles will help to ensure that the Student Union’s services and communication are accessible to all and that everyone has an equal opportunity to participate in student activities,” says Tuomas Karvonen, Board Member responsible for international advocacy at TREY.

TREY sees the language issue above all as a matter of equality. TREY strives to promote a wide range of language courses at Tampere University and the teaching of the Finnish language to international students. TREY also sees the employment opportunities of international degree students in Finland as important, so that as many international experts as possible remain in the country

For example, Aalto University’s language policies https://www.aalto.fi/en/governance/aalto-university-language-policies

At Aalto University, internationalisation and multiculturalism are built on the basis of Finnish bilingualism.  Working languages are Finnish, Swedish and English.

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *