16.1.2023 johtoryhmä - Management group meeting

Aloitamme koulutusvaradekaani Pekka Verhon katsauksella käynnissä olevaan OPS-työhön ja mahdollisuuksiin tutkintorakenteen selkiyttämiseksi, erityisesti kansainvälisten opintokokonaisuuksien kohdalla. Viime viikolla tulivat myös kansainvälisten maisteriopintojen hakumäärien tulokset. Hakemusmäärä yli kaksinkertaistui, nousua viime hakukierrokseen verrattuna oli huimat 167 prosenttia. Tampereen yliopiston suosituin hakukohde oli Data Science, Computing Sciences (932 hakemusta) ja kolmantena listalla oli Software, Web & Cloud, Computing Sciences (650 hakemusta).
(Lisää hausta yliopistouutisessa).

Lisäksi Verho esitteli yliopiston katsauksen tutkintomääriin Tampereella ja valtakunnallisesti. Valtakunnallisellakin tasolla on laskua tutkintomäärissä, yksi selittävä tekijä on korona. Palautteiden mukaan esim. tekniikan alalla syinä ovat opiskelun aikainen työssäkäynti, opinnäytetyöaiheen tai paikan löytyminen, opiskelumotivaation puute, terveydentilaan liittyvät syyt, koronaan liittyvät syyt.  Tohtoreita olemme tuottaneet ITC:ssä  2021 ja 22  noin 40-45 per vuosi, joka on ihan hyvä määrä.

Toinen kokouksen aiheista ovat talousasiat, Ari Laitinen esittelee alustavia laskelmia yksiköiden budjetointiin. Keskustelussa olivat vasta alustavat laskemat, Ari Laitinen täydentää niitä vielä lisää. Keskiviikon aamupalaverissa nousi keskusteluun myös tiedekunnan budjetista maksettavat erät, kuten esim. staff scientistien palkat, väitöskirjapalkkapaikat yms. ja niiden erien katsominen myös yksiköiden talouden näkökulmasta.

Palkkaamme 16 väitöskirjatutkijaa monitieteiselle CONVERGENCE- tutkimusalalle. Paikat ovat nelivuotisia. Jokaista opiskelijaa ohjaa pääohjaaja ja sivuohjaaja, jotka ovat eri aloilta (toinen yhteiskunta- ja humanistisista tieteistä ja toinen tekniikan alalta).

 

Tiedoksi:

Pilotti monipaikkaisen tekemisen tueksi – co-working ympäristöt ja työskentely kampuksen ja kodin ulkopuolella
https://intra.tuni.fi/content/news/45077

*****

Vice Dean of Education Pekka Verho starts the meeting with an overview of the ongoing Curriculum work and opportunities to clarify the degree structure, especially in international study modules. Last week, the results of the number of applications for international master’s studies also came out. The number of applications more than doubled, the increase compared to the last application round was a whopping 167 percent. The most popular application destination at Tampere University was Data Science, Computing Sciences (932 applications) and the third on the list was Software, Web & Cloud, Computing Sciences (650 applications). (More search in university news).

In addition, Verho presented the university’s overview of the number of degrees in Tampere and nationwide. There is also a decrease in the number of degrees at the national level, one explanatory factor is the corona virus. According to the feedback, e.g. in the field of technology, the reasons are working while studying, finding a thesis topic or position, lack of motivation to study, reasons related to health, reasons related to the corona virus. We have produced about 40-45 PhDs at ITC in 2021 and 22 per year, which is quite a good number.

Another topic of the meeting is financial matters, Ari Laitinen presents preliminary calculations for the units’ budgeting. The discussion only included preliminary calculations, Ari Laitinen will supplement them even more. In the morning meeting on Wednesday, the items paid from the faculty’s budget were also discussed, such as e.g. salaries of staff scientists, dissertation salary positions, etc., and looking at these items from the perspective of the units’ finances.

We are hiring 16 doctoral students to join the CONVERGENCE of Humans and Machines research field. Read more about 16 open doctoral positions and supervisory team details http://tuni.fi/convergence

FYI. A pilot to support multi-location work – co-working environments and working outside the campus and home https://intra.tuni.fi/en/content/news/45077

 

Toista video YouTubessa (aukeaa uuteen välilehteen)


Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *