9.1.2023 johtoryhmä - Management group meeting

Tekoälyn luoma kuva Robotti kauniissa maisemassa
Tekoälyn luoma kuva Robotti kauniissa maisemassa

Dekaanimme Jyrki Vuorinen on valittu Vaasan yliopiston uudeksi vararehtoriksi. Toimikausi on viiden vuoden mittainen, Vuorinen aloittaa uudessa tehtävässään 1. maaliskuuta. Nyt vielä ei ole selvillä kuka toimii loppukauden eli tämän vuoden loppuun dekaanina, mutta eiköhän asiaan saada lisää informaatiota lähiaikoina.

Uusi tiedekuntaneuvosto kokoontuu ensimmäisen kerran 25.1.2023. Uusille jäsenille on tiedossa tammikuussa perehdytystä ja koulutusta.

Tiedekuntaneuvoston uusi kokoonpano vuosille 2023-2026.

Ryhmä 1

Varsinainen jäsen                Henkilökohtainen varajäsen

Järvinen Hannu-Matti        Raisamo Roope

Lilja Niina                             Lehmuskallio Asko

Mäntysalo Matti                  Järventausta Pertti

Nikunen Kaarina                 Sotamaa Olli

Virtanen Tuomas                 Peltonen Jaakko

Ryhmä 2

Varsinainen jäsen                Henkilökohtainen varajäsen

Kumpulainen Sanna           Stenros Jaakko

Leino Unni                            Koivisto Johanna

Raumonen Pasi                    Peltonen Sari

Sand Antti                             Kilamo Terhi

Sipilä Erja                              Ruuth Kalle

Opiskelijajäsenet 2023-2024

Varsinainen jäsen                Varajäsen

Valpuri Erkkilä                     Niina Kosonen

Hanna Eskelinen                 Ida Seluska

Teemu Juutilainen               Eija Vainio

Saskia Simisker                    Mika Pajala

Kiti Suupohja                        Anniina Honkasaari

 

Tutkimuskeskushaku alkaa lähiaikoina, aikataulu muuttunee aikaisemmasta suunnitelmasta dekaanivaihdoksen vuoksi. Tiedekuntaneuvosto on käsitellyt tutkimuskeskukseksi hakuprosessia joulukuussa. Tutkimuskeskusaiheiset zoom-kahvit 9.2.2023 kick off: Q&A.

ITC-tiedekunnan ensimmäinen postdoc-tilaisuus  on 25.1. klo 15.45-19 Teatterimontussa.

Kevään opetusaiheinen Dean on Tourin aikataulutus alkaa, kiertueesta vastaa varadekaani Pekka Verho.

Karvi-auditointiryhmä vierailee yliopistolla 10.-11.5.2023 ja haastattelee yliopistoyhteisön jäseniä ja keskeisiä sidosryhmiä. Keskeisenä osana auditointiin valmistautumista on Karviin toimitettava itsearviointiraportti ja muu materiaali. Lisää tietoa Karvista tulee kevään aikana.

Tiedoksi myös dekaanin päätöksiä loppuvuodesta 2022:

–  Poika Isokosken  nimitys Sähkötalo Research Hubin ITC tiedekunnan koordinaattoriksi ajalle 2.1.-31.12.2023. Koordinaattori on yhteyshenkilö sekä tiedekunnan sisällä että tiedekunnan ja hankkeen välillä ja hän edustaa tiedekunnan kokonaisuutta hankkeessa.
–  Poika Isokosken siirryttyä toiseen vastuutehtävään dekaani nimitti tekniikan tohtori Matti Mäntysalon tieto- ja sähkötekniikan tohtoriohjelman (DPCEE) tohtoriohjelmavastaavan tehtävään ajalle
2.1.-31.12.2023.

Kevään loma-ajat:
talviloma vko 9, ma 27.2. – pe 3.3.2023.
pääsiäinen pe 7.4. – ma 10.4.2023.
helatorstai 18.5.2023.

 

*****

Our dean Jyrki Vuorinen has been elected as the new vice chancellor of the University of Vaasa. The term of office is five years, Vuorinen will start his new position on March 1. Now it is not yet clear who will act as dean for the rest of the term, i.e. until the end of this year, but will we get more information on the matter in the near future?

The new Faculty Council will meet for the first time on January 25, 2023. In January, there will be orientation and training for new members.

The new composition of the Faculty Council for the years 2023-2026.

Group 1

Regular Member                Personal Alternate

Järvinen Hannu-Matti       Raisamo Roope

Lilja Niina                            Lehmuskallio Asko

Mäntysalo Matti                 Järventaus Pertti

Nikunen Kaarina                Sotamaa Olli

Virtanen Tuomas               Jaakko Peltonen

Group 2

Regular Member                Personal Alternate

Sanna Kumpulainen.         Stenros Jaakko

Leino Unni                           Koivisto Johanna

Raumonen Pasi                   Peltonen Sari

Sand Antti                            Kilamo Terhi

Erja Sipilä                             Ruuth Kalle

Student members 2023-2024

Regular Member                Alternate Member

Valpuri Erkkilä                    Niina Kosonen

Hanna Eskelinen                Ida Seluska

Teemu Juutilainen              Eija Vainio

Saskia Simisker                   Mika Pajala

Kiti Suupohja                       Anniina Honkasaari

The search for a research centers will start soon, the schedule will change from the previous plan due to a change of dean. The Faculty Council has processed the application process for the research centers in December. Research center-themed zoom coffees on February 9, 2023 kick off: Q&A.

The first postdoc event of the ITC faculty is on January 25. at 15:45-19 at Teatterimontu.

Scheduling of the spring teaching-themed Dean on Tour begins, vice dean Pekka Verho is in charge of the tour.

The Karvi audit group will visit the university on 10-11 May 2023 and interview members of the university community and key stakeholders. A key part of preparing for the audit is the self-assessment report and other material to be submitted to Karvi. More information about Karvi will be available during the spring.

The dean’s decisions for the end of 2022:

– Appointment of Poika Isokoski as faculty coordinator of Sähkötalo Research Hub ITC for the period 2.1.-31.12.2023. The coordinator is the contact person both within the faculty and between the faculty and the project, and he represents the entire faculty in the project.
– After Poika Isokoski moved to another position of responsibility, the dean appointed Matti Mäntysalo, Doctor of Technology, to the position of doctoral program supervisor of the information and electrical engineering doctoral program (DPCEE) for a period of time
2.1.-31.12.2023.

Spring vacation times:
winter vacation week 9, Monday 27.2. – Fri 3/3/2023.
Easter Friday 7.4. – Mon 10 April 2023.
Maundy Thursday 18 May 2023.

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *