17.4.2023 johtoryhmä

Ensimmäisenä Tiina Toikka esittelee HR:n tiedotettavia asioita:
– Anu Mastola on aloittanut johdon assistenttina.
– Henkilöstön muistamiseen on tullut uusia ohjeita:

 • Henkilöstön muistamista valmistellut työryhmä esitteli ehdotustaan yliopiston yhteisiksi muistamiskäytännöiksi. Palveluvuosien ja merkkipäivien muistamiset ovat jatkossa yhdenvertaisia koko yliopistossa.
 • Lahjaksi työntekijät saavat liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointietua, jonka euromäärät vaihtelevat muistamisen syyn mukaan.
 • 10, 20, 30 tai 40 vuotta yliopistoa palveille järjestetään vuosittain yksi tai kaksi yhteistä juhlatilaisuutta.
 • Eläköitymistä sekä 50- ja 60-vuotissyntymäpäiviä juhlistetaan yksiköittäin.
 • Uusia työntekijöitä muistetaan tervetulotilaisuudessa.
 • Muita, henkilökohtaisia juhlapäiviä ei työnantajan puolesta muisteta. Joululahjoja ei myöskään jaeta.
 • Uudet muistamiskäytännöt otetaan käyttöön tänä vuonna eikä takautuvasti, aiempien vuosien merkkipäiviä tai täyttyneitä palvelusvuosia muisteta.  
 • Mepco-HR-järjestelmä palvelussuhteen pituuden laskennan haasteet (esim. työsuhteiden katkot). Määräaikaisista työsuhteista kertyvät palvelusvuodet otetaan huomioon palvelussuhteen pituutta laskettaessa. Mepcossa tällaista laskentaa ei voi automaattisesti tehdä, joten määräaikaisten työsuhteiden mukaan laskemisesta joutuu työntekijä huolehtimaan ainakin toistaiseksi itse. Ohjeet, miten työsuhteet ilmoitetaan tulevat intraan. 

– Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja teemat henkilöstösuunnittelussa

 • Vuosien 2023–25 tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman kehittämistoimenpiteet koskevat myös tiedekuntia ja palveluyksiköitä, joilta jatkossa edellytetään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien sisällyttämistä osaksi henkilöstösuunnitelmia.
 • Muita kehittämistoimenpiteitä ovat muun muassa esihenkilöiden valmennus sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteen seurantatiedon kerääminen ja raportointi sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuden huomioon ottaminen yliopiston henkilöstöpoliittisissa linjauksissa, kuten uralla etenemisen käytännöissä.
 • Yliopistojen tietojärjestelmien kehitetään vastaamaan uuden translain vaatimuksia.
 • Yhteistoimintaneuvosto kiitti tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmää hyvästä työstä ja valmistelusta.
 • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn tuloksia https://intra.tuni.fi/content/news/46927​

– Muun asiantuntija- ja tukihenkilöstön rekrytointilupien käsittelyä nopeutetaan.

– Työhyvinvointikyselyn vastausprosentit:

Kirsi Aalto esitteli tiedekunnan vuoden 2022 sopimustavoitteissa etenemistä. Lisäksi keskustelua rahoitusohjausmallista

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *