24.4.2023 johtoryhmä – Management group meeting

Maarit Jokinen on aloittanut tiedekunnassanne johdon assistenttina 21.4. ja Anu Mastola aloitti jo aiemmin tässä kuussa. Lisää johdon assistenttien työnjaosta myöhemmin.

Yliopiston vuosisuunnittelu alkaa.  Tiistaina 25. huhtikuuta Hervannan kampuksella pidetään tilaisuus, jossa rehtoraatti, tuleva rehtori, konsistorin puheenjohtajisto, dekaanit, varadekaanit ja tukipalvelujohto rakentavat yhteistä tilannekuvaa yliopiston taloudesta ja toiminnasta sekä keskustelevat keinoista strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Myöhemmin toukokuussa on tilaisuus, jossa uusi rehtori, Keijo Hämäläinen, tapaa tiedekunnan johtoa.

Kirsi Aalto muistuttaa, että yliopiston vuosittainen kevään riskienhallinnan seurantapiste lähestyy. Riskien hallintatoimenpiteet pitää saattaa ajantasalle 31.5. mennessä.

Konsistori päätti 13.12.2022 perustaa tenure track -mallin seurantaryhmän, jonka tehtävänä on seurata ja tehdä ehdotuksia koskien Tampereen yliopiston professorin urapolkumallia ja antaa palautetta mallin toimivuudesta. Konsistori nimeää seurantaryhmän tiedekuntaneuvostojen ehdotusten pohjalta siten, että kustakin tiedekunnasta on kaksi edustajaa ja mukana tulee olla edustus eri urapolun vaiheissa olevista henkilöistä. Seuraavan tiedekuntaneuvoston (26.4.) pitää tehdä esitykset henkilöistä Tenure track -ryhmään.

Konsistori on pyytänyt tiedekuntaneuvostoja tekemään ehdotuksen henkilöistä 28.4. mennessä. Konsistori päättää seurantaryhmän nimeämisestä toukokuun kokouksessaan.

Rehtorin asettamat työryhmät ovat valmistelleet Tampereen yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmia vuosille 2023–2025. Työryhmät haluavat tässä vaiheessa kuulla yliopistoyhteisön kommentteja ja muutosehdotuksia suunnitelmaluonnoksiin. Kommentteja kerätään myös erikseen mm. YT-neuvostolta, konsistorilta, koulutusneuvostolta ja tiedekuntaneuvostoilta. Tasa-arvo- ja hyvinvointisuunnitelmat ja liitteet löytävät intrasta.
Kommentteja pyydetään 5.5. mennessä. ITC:n tiedekuntaneuvosto käsittelee asiaa 26.4. kokouksessa.

****

Maarit Jokinen has started in our faculty as a management assistant and Anu Mastola started at the beginning of April. More on division of labor later.

The university’s annual planning begins.  On Tuesday, April 25, an event will be organised at the Hervanta campus, where the rectorate, the new President, the board of the consistory, the deans, vice deans and the support service management will build a common situation picture of the university’s finances and operations and discuss ways to achieve strategic goals. Later in May, there will be an event where the new rector, Keijo Hämäläinen, will meet the faculty management.

Kirsi Aalto reminds that the university’s annual spring risk management monitoring point is approaching. Risk management measures must be updated by 31.5.2023.

Consistor decided on 13 December 2022 to establish a follow-up group of the tenure track model, whose task is to monitor and make proposals regarding Tampere university Tenure track career path model and gives feedback on the functionality of the model. The Consistory appoints the follow-up group based on the proposals of the faculty councils in such a way that there are two representatives from each faculty and there must be a representation of people at different stages of the career path. The next faculty council (April 26) must make presentations about people to the Tenure track group. The Consistory decides on naming the follow-up group at its May meeting.

Working groups appointed by the President have been drawing up Tampere University’s Equality and Non-discrimination Policies for the years 2023-2025. As recommended by the Ombudsman for Equality, a separate staff equality plan and an operational equality and non-discrimination policy for the education provider are being prepared.  Before completing their work, the working groups invite the university community to provide comments and suggestions on the draft versions of the documents. In addition, comments are asked separately from the Co-operation Council, Academic Board, Education Council and Faculty Councils.
The preparation of equality and non-discrimination policies for Tampere University is underway – give feedback on the drafts by 5 May 2023.

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *