26.2.2024 johtoryhmä – Management group meeting

Aloitamme HR-asioilla. Strategisen henkilöstö- ja rekrytointisuunnittelun tueksi on luotu pilottityökalu yksiköiden henkilöstön sijoittumisesta alayksiköihin/tutkimus- ja opetusalueille.  HR asiantuntija Teuvo Moilanen tuli esittelemään johtoryhmään PowerBI-raporttia ja taustatyökalua, jolla hahmotetaan yksikön ja tiedekunnan henkilöstörakennetta alueilla. Taustalla on käynnissä keskustelu mahdollisuuksista ylläpitää ja tuottaa tätä tietoa Mepcossa ja JORAssa (Johdon raportointi -työkalu). Raportoinnin kehittäminen sijoittuu HR:ssä kehittämisen tiimiin, joka toimii yhdessä tietohallinnon kehitystiimin kanssa.

Moilaisen ja johtoryhmän keskusteluissa pilottityökalusta ja sen hyödyntämisestä kävi ilmi, että Timo Hämäläisellä on toiminnassa hänen oma työkalunsa. Moilanen ja Hämäläinen tutkivat mahdollisuuksia hyödyntää asiassa Hämäläisen mallia, jotta turhalta päällekkäiseltä kehitystyöltä vältytään.

Tiedekunnalle on tullut opetusosaamisen arviointi -tiedustelu, johon tulee vastata 8.3. mennessä. Kommenttia halutaan siitä, olemmeko tiedekunnassa tyytyväisiä nykyiseen opetusosaamisen arviointikäytäntöön eri prosesseissa, ja mikä olisi paras tapa jatkossa hoitaa opetusosaamisen arviointia. Tavoitteena on päättää, miten jatkossa valmisteluryhmien kokoonpanot käsitellään tiedekunnassa.

Ari Laitinen esittelee tiedekunnan taloudellisia tuloksia vuodelta 2023.

Lisäksi oli muita ajankohtaisia asioita & tiedoksi-ilmoituksia

 • Tohtoripilotin ajankohtaiset asiat: rekrytoinnin alkavat monissa lippulaivoissa maaliskuussa.
  Kolmen vuoden aikaraja tulee olemaan haastava. Kolmessa vuodessa on tarkoitus saada väitökset esitarkastukseen.
  Unifin (Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry) vuoden vaiheessa nimeämä tohtorikoulutuksen uudistamisen kehittämistyöryhmä on ensi töikseen pureutunut yliopistojen yhteisten rekrytointisuositusten laatimiseen tohtorikoulutuspilottia varten. (aiheesta uutinen Unifin sivuilla)
 • Opintoneuvojapalvelua aiotaan uudistaa, asia tiedoksi ja johtoryhmässä keskustellaan tästä myöhemmin lisää.
 • Resurssisopimuksien hyväksyminen nyt delegoitu yksikön päälliköille

4.3. ei ole johtoryhmän kokousta.

//

We begin with HR. HR specialist Teuvo Moilanen came to present the PowerBI report and the background tool to outline the unit and faculty staffing structure in the regions to the management group. In the background, there is an ongoing discussion about the possibilities to maintain and produce this information from Mepco and JORA (Management Reporting Tool). The development of the reporting will be placed in the HR development team, which will work together with the IT development team.

In discussions between Moilainen and the management group about the pilot tool and its use, it became clear that Timo Hämäläinen has his own tool in operation. Moilanen and Hämäläinen explored the possibility of using Hämäläinen’s model in order to avoid unnecessary duplication of development work.

The faculty has received a request for a teaching evaluation, which must be answered by 8.3. Comments are sought on whether we in the faculty are satisfied with the current practice of teaching assessment in the various processes, and what would be the best way to handle teaching assessment in the future.

Ari Laitinen will present the financial results of the faculty for 2023.

Other topical issues & information announcements

 • Current issues of the PhD pilot: recruitment will start in March in several flagships.
  The working group appointed by UNIFI (the Finnish Rectors’ Council for Universities) at the end of the year to develop the reform of doctoral education has started to work on common recruitment recommendations for universities for the doctoral pilot
 • A reform of the student counselling service is planned, this will be noted and discussed further in the Steering Group at a later stage.
 • Approval of resource agreements now delegated to Heads of Unit

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *