29.8.2022 johtoryhmä - Management group meeting

Aloitamme  TAU RAE 2022 -arvoinnilla.  TAU RAE -tuloksia käydään läpi tiedeneuvostossa (13.9.) ja konsistorissa (27.9.). Tätä varten tiedekunnista ja yksiköistä on pyydetty yhteenvetoa raporteissa esiin tulleista vahvuuksista sekä kehittämiskohteista yksiköiden ja tiedekuntien näkökulmista. Yleisesti voidaan todeta, että tulokset ovat olleet hyviä, niitä käydään läpi tarkemmin koko tiedekunnan kanssa myöhemmin.

TAU RAE 2022 tuloksia hyödynnetään kolmella tasolla:​

 • Arviointiyksiköissä: mitä yksikkö tarvitsee tulosten perusteella noustakseen ”seuraavalle tasolle”?​
 • Tiedekunnissa: tiedekuntatason strategian tarkistamiseen.​
 • Yliopistotasolla: strategian uudistamiseen, profilointiin ja tutkimusympäristöjen kehittämiseen ja tukemiseen.​

Toisena aiheena tiedekuntakohtaisten tavoitteiden asettaminen. Ehdotukset tulostavoitteiksi 2023 on saatava pikapuoliin,  ensimmäinen katselmus tiedekuntien tavoitteisiin yliopiston johdon kanssa on 12.9.2022. Tavoitteiden perusteella jaetaan 5% budjetista. Rehtoraatin ja dekaanien tilaisuudessa 12.9. tiedekunnat saavat palautetta valmistelemistaan tavoitteista.

Prosessin eteneminen:​

 • ITC tiedekunnan alustavat tavoitteet keskustelua varten 9.9. mennessä
 • Yliopiston johdon ja dekaanien keskustelu 12.9.
 • Tiedekuntaneuvosto, keskusteluasiana 28.9.
 • Henkilöstökokous 25.10.
 • Tiedekuntaneuvosto, kuuleminen 26.10.
 • Tiedekunnan vuosisuunnitelma rehtorille 15.11.

Syyskuussa on useita tiedekunnan tilaisuuksia. Koulutusaiheiset dekaanin zoom-kahvit olivat 1.9.2022.
Tulossa vielä:

 • Dekaanin zoom-kahvit tutkimus to 8.9. klo 10-11
 • Dekaanin zoom-kahvit Kampuskehitys ke 14.9. klo 10-11
 • Dekaanin zoom-kahvit HR ja talous to 15.9. klo 12.30-13.30

Ari Laitinen esittelee tulosennustetta 2022, lisää aiheesta 15.9. zoom-tilaisuudessa.

******

We start with the TAU RAE 2022 evaluation. RAE results will be discussed in the Science council Sep 13 and in the Academic board Sep 27. For this purpose, the faculties have been asked to summarize the strengths and areas for improvement.

TAU RAE 2022 is developmental in nature, and the results will be utilized on three levels:​

 • In the Units of Assessment: based on the results, what does the unit need for it to raise to the ”next level”?​
 • In faculties: for revising the faculty-level strategy.​
 • On the University level: for reshaping strategy, profiling and developing research environments and support.​

Another topic is setting faculty-specific goals. Proposals for 2023 performance goals must be received as soon as possible, the first review of the faculties’ plans with the university management is on September 12, 2022. Based on the goals, 5% of the budget is allocated. On 12.9. faculties receive feedback on the goal plans they have prepared.

 • The ITC faculty’s preliminary goals for discussion on 9.9.
 • President Walls, Provost Takala and Vice Presidents Sutela & Visakorpi will discuss the goals with the deans on September 12.​
 • The Faculty Council, discussion topic 28.9.​
 • Personnel meeting 25.10.​
 • The Faculty Council, hearing on 26.10.​
 • The faculty’s annual plan for the rector 15.11.​

There are several faculty events in September.

The Dean’s Zoom Coffee events:

 • Topic: ITC Annual Planning – Education
  Time: Thursday 1st September 2022 at 10.00-11.00
 • Topic: ITC Annual Planning – Research
  Time: Thursday 8th September 2022 at 10.00-11.00
 • Topic: Campus development
  Time:14th September 2022 at 10.00-11.00
 • Topic: ITC Annual Planning – HR and Financial planning
  Time: Thursday 15th September 2022 at 12.30–13.30

Ari Laitinen presents the profit forecast for 2022, more on the topic on September 15. in a zoom event.

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *