5.9.2022 johtoryhmä - Management group meeting

Tutkimuksen konttori aloitti esittelemällä TAU RAE 2022: Development needs from the perspectives of units and faculties -kalvojen lopullisen version. Dekaanin zoom-kahvitilaisuudessa 8.9. TAU RAE 2022 -arviointi oli myös esillä.

Tiina Toikka piti henkilöstön työhyvinvointikyselyn ja työpaikkaselvitysten toimenpiteiden tilannekatsauksen.

Belliard & Hamari ovat valmistelleet Tutkimuskeskusten periaatteet -esitystä yhdessä Jyrki Vuorisen kanssa.  Esityksestä keskusteltiin ja siihen on tulossa viilauksia. Seuraavaksi esitys menee keskusteltavaksi tiedekuntaneuvostoon.  Tutkimuskeskusten perustamiseen tulee vuosittaiset hakukierrokset, ensimmäinen tulee ensi keväälle. Dekaani olisi toivonut, että haut olisi saatu käyntiin jo syksyllä, mutta Belliard  ja Hamari arvoivat, että niin kiireinen aikataulu ei tule onnistumaan.

ITC HR:n resurssitilanne on edelleen huono. Myös Yammerissa on käyty keskustelua ITC HR:n palvelun toimivuudesta. Johtoryhmä toivoo lisää resursseja HR-tiimiin.

Tiedekunnista halutaan jäseniä kieliperiaatetyöryhmään ”Yliopistossa on valmisteltu kieliperiaatteita jo pitkään jatkuneessa prosessissa, joka aiotaan saattaa nyt astetta järjestäytyneemmälle tolalle. Rehtorin päätöksellä tullaan asettamaan työryhmä, jota vetää kielikeskuksen johtaja Taina Juurakko-Paavola ja tähän halutaan edustus kaikista tiedekunnista.”  Johanna Vaattovaara on mukana ryhmässä, johtoryhmä esitti lisäksi Donald Lupoa ryhmään. Kirsi Aalto hoitaa asiaa.

Tiedekunnan tulostavoitteet 2023 -keskustelu siirretään perjantaina 9.9.2022.

*****

The research office started by presenting the final version of  TAU RAE 2022: Development needs from the perspective of units and faculties. At the dean’s zoom coffee event on September 8. The TAU RAE 2022 assessment is also on display.

Tiina Toikka gave an overview of the personnel well-being survey and the measures for workplace surveys.

Belliard & Hamari have prepared the ”Principles of Research Centers” presentation together with Jyrki Vuorinen. The presentation was discussed and there are files coming to it. Next, the presentation goes to the faculty council for discussion. There will be application rounds for the establishment of research centres, the first will be in the next spring. The dean would have liked to have started already this fall, but Belliard and Hamari guessed that such a busy schedule would not be successful.

ITC HR’s resource situation is still poor. There has also been a discussion on Yammer about the functionality of ITC HR’s service. We wish more resources are desired.

Members of the faculties are wanted for the language principles working group ”The university has been preparing language principles in a process that has been going on for a long time, which is now going to be brought to a more organized level. With the decision of the university president, a working group will be set up, led by the director of the language centre, Taina Juurakko-Paavola. And for this, they want representation from all faculties.” Johanna Vaattovaara is already in the group, in addition, the management group suggested Donald Lupo to the group.

The Faculty’s performance goals 2023 discussion will be postponed to Friday, September 9, 2022.

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *