30.1.2023 johtoryhmä - Management group meeting

Maija Belliard avaa Postdoc-tilaisuuden 25.1.2023 Teatterimontussa

Aluksi Jyrki Vuorinen kertoi kuulumisia rehtorin johtoryhmästä. Rehtorin johtoryhmä kokoontuu tiistaisin (viimeisin 24.1.2023). Esillä olivat olleet mm. TAU RAE -tulosten hyödyntäminen ja JUFO 3-tasoisten julkaisujen määrän lisääminen. Vuorinen kertoi, että myös tohtorikoulutuksesta ja mm. tohtoriohjelmien määrästä oli käyty keskustelua. Perustavaa laatua oleva kysymys on, ovatko tohtoriohjelmat hallinnollisia vai tohtoreille ”henkinen koti”.

ITC:n uuden dekaanin nimittämisestä ei ole virallista tietoa, mutta erilaisia huhuja on liikkeellä. Teimme yhdessä tulkintoja eri lähteiden tiedonmuruista ja päädyimme tulokseen, että kaikkein suurimmalla todennäköisyydellä on tulossa pätkätyöläinen vuoden loppuun ja uusi sitten viisivuotiskaudelle 1.1.2024 alkaen. Mutta toivomme lisätietoa lähiaikoina.

Tiina Toikalla ja Maija Belliardilla on asiaa professoreiden tutkimuskaudesta. Hakemuksia on tullut vain vähän. Lisäksi on tullut yksi kysymys mahdollisuudesta siirtää jo haettua tutkimuskautta. Ensisijaisesti siirrosta on keskusteltava yksikön päällikön kanssa. Toikka & Belliard miettivät mahdollista lisäohjeistusta aiheesta.

Viime torstain postdoc-tapahtuma oli onnistunut. Tohtori Jenni Hukkanen ja tohtori Aleksandr Ometov lupautuivat ydin- ja yhteyshenkilöiksi ITC-tiedekunnan oman postdoc-yhteisön luomiseksi. Jos olet kiinnostunut osallistumaan suunnitteluun, ota yhteyttä Jenniin tai Aleksandriin lisätietoja varten. Erityisen lämpimästi he toivottavat tervetulleeksi postdoc-tutkijan/tutkijoita mukaan ydintiimiin myös keskustakampukselta.

Tiedekunnan tulevat tapahtumat:

– Dekaanin Zoom-kahvit 1.2: OPS ja 9.2: Tutkimuskeskukset. Kutsut henkilöstölle lähetetty.

– Dekaanin läksiäiskahvit maanantaina 20.2. molemmilla kampuksilla.
Pinni B klo 13-14 ja Tietotalo klo 15-16, lisätiedot tulevat lähiaikoina sähköpostikutsussa.

– Tampereen TietoTeekkarikilta ry:n hallitus järjestää dekaanille läksiäistilaisuuden ke 15.2. klo 13-14, Hervannan kampus, Tupakeittiö.

Pekka Verholla on asiaa opetuksesta.

Lopuksi Ari Lahtinen ja talouden sopeuttaminen ja budjetointi. Suuri budjettikeskustelu jatkuu. Budjetin pitää olla valmis 13.2.2023.

 

*****

At first, Jyrki Vuorinen told what´s ”on the table” the principal’s management group´s meeting. The principal’s management team meets on Tuesdays (24 January 2023 at the latest). On display were e.g. Utilizing TAU RAE results and increasing the number of JUFO 3-level publications. Vuorinen said that also from doctoral education and e.g. there had been a discussion about the number of doctoral programs. A question of fundamental quality is whether doctoral programs are administrative or a ”spiritual home” for PhDs.

There is no official information about the appointment of a new dean at ITC, but various rumors are circulating. Together, we made interpretations of bits of information from different sources and came to the conclusion that with the greatest probability there will be a part-time worker until the end of the year and then a new one for the five-year period starting on January 1, 2024. But we hope for more information in the near future.

Tiina Toika and Maija Belliard have a question about professors’ research period. There have been only a few applications. In addition, there has been one question about the possibility of transferring the research period that has already been applied for. Primarily, the transfer must be discussed with the head of the unit. Toikka & Belliard are thinking about possible additional guidance on the subject.

Last Thursday’s postdoc event was successful. As an important step, the cornerstone of the PostDoc community of ITC was set by Dr.  Jenni Hukkanen and Dr. Aleksandr Ometov . If you are interested in joining the planning process, please contact Jenni or Aleksandr for more information. At least one person from the Central Campus is very warmly welcome to join the core team.

Future events of the faculty:

– Dean’s Zoom coffees 1.2: OPS and 9.2: Research centers. Invitations sent to staff.

– Dean’s ”Going Away coffees on Monday 20.2. on both campuses.
Pinni B at 13-14 and Tietotalo at 15-16, additional information will be sent shortly in an email invitation.

– Tampere TietoTeekkarikilta ry’s board organizes a little ”goodbye party” for the dean on Wednesday, February 15. at 13-14, Hervanta campus, Tupakeittiö.

Pekka Verho has plans for organizing teaching. More dean’s  zoom coffees on February 1, 2023.

Finally, the big thing at the beginning of the spring season. Ari Lahtinen and the budget!
The budget must be ready by February 13, 2023.

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *