30.10.2023 johtoryhmä aiheena tohtorikoulutuspilotti - Doctoral education pilot begins

Tampere University

Johtoryhmässä on käsittelyssä kaksi aiheitta: vuosisuunnittelu ja tohtoripilotti.

Ensin katsaus vuosisuunnittelun tilanteeseen ja  viime viikon tilaisuuksiin (henkilöstökokous, tiedekuntaneuvosto, rehtorin tapaaminen) ja jatkoaskeleet. Vuosisuunnittelu etenee aikataulussa.

Tohtorikoulutuspilotti on tuottanut töitä tutkimuksen konttorille. Hyvin nopealla aikataululla on valmisteltu ehdotuksia tutkimuksen vararehtorille.

Mistä on kyse?
Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa vuosina 2024–2027 tohtorikoulutuspilotin, jossa kokeillaan tohtorikoulutuksen uusia käytänteitä Suomessa. Pilotti toteutetaan alkaen vuonna 2024 ja väitöskirjatutkijoiden on tarkoitus valmistua tohtoreiksi 3–4 vuodessa. OKM:n rahoitus on kolmeksi vuodeksi.

Tohtorikoulutuspilotin tavoitteet ovat:

 1. Lisätä tohtoreiden määrää Suomessa huomioiden osaamisen huoltovarmuus
 2. Pilotoida nykyistä joustavampaa tohtorikoulutuksen prosessia
 3. Lisätä tohtorikoulutettujen liikkuvuutta yliopistojen, yritysten, tutkimuslaitosten ja muiden organisaatioiden välillä ja kannustaa vastavalmistuneita tohtoreita monipuolisille tutkijanurille
 4. Tuottaa tietoa tohtorikoulutuksen prosesseista sekä kerätä tietoa kolmannen syklin tutkintoaikojen mahdollisesta sääntelytarpeesta
 5. Kehittää ohjauksen käytänteitä sekä tieteellisen ja taiteellisen jatkotutkinnon suorittamisen integroitumista aiempiin opintoihin (ml. mahdollisuus suorittaa maisterintutkinto väitöskirjatutkimuksen aikana)
 6. Lisätä tohtoreiden työllistymistä laajasti yhteiskunnan eri sektoreille

Tohtorikoulutuspilotilla tarkoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön 2024–2027 rahoittamaa ja yliopistojen toteuttamaa tutkijankoulutuksen laajennusta, jossa rahoitetaan yhteensä enintään 1000 uutta määräaikaista väitöskirjatutkijan työsuhdetta ja osa niihin liittyvästä ohjauksesta.

Rahoituspäätösten valmistelu perustuu arviointilausuntoihin.
OKM tekee rahoituspäätökset tammi-helmikuussa 2024 ja ilmoittaa niistä suoraan yliopistoille.

Vapaasti haettavat tutkimusalat tohtorikoulutuspilotti 2024–2027
200 paikkaa, rahoituskausi 1.8.2024–31.12.2027
Haku auki 15.11.-30.11.2023

 • Rahoitusta hakevat yliopistot tai useamman yliopiston ja/tai muun tutkimusta tekevän organisaation muodostama tutkimusalakohtainen konsortio.
 • Rahoitusta voidaan myöntää vain yliopistoissa toteutuviin kuluihin.
 • Rahoitusta haetaan alakohtaisten pilottien kustannuksiin, jotka pääasiassa koostuvat väitöskirjatutkijoiden palkkaamisesta kolmen vuoden määräaikaisiin työsuhteisiin uusia tutkijankoulutuksen tapoja kokeilevissa piloteissa. Lisäksi rahoitetaan kustannuksia väitöskirjatutkijoiden ohjauksesta.
 • OKM on varautunut rahoittamaan vapaasti haettaville aloille kohdistettuun hakuun yhteensä 200 uutta (ei aiempaa jatko-opinto-oikeutta) väitöskirjatutkijan paikkaa.

https://www.aka.fi/tutkimusrahoitus/hae-rahoitusta/haut/tutkijalle/tohvapaasti-haettavat-tutkimusalat-tohtorikoulutuspilotti-20242027/

Lippulaiva-aloihin kohdistettu tohtorikoulutuspilotti 2024–2027
800 paikkaa, rahoituskausi 1.8.2024–31.12.2027
Haku auki 15.11.-30.11.2023

 • Rahoitusta hakevat lippulaivaohjelmaan kuuluvat yliopistot tai useamman yliopiston ja/tai muun tutkimusta tekevän organisaation muodostama lippulaiva-alakohtainen konsortio.
 • Rahoitusta voidaan myöntää vain yliopistoissa toteutuviin kuluihin.
 • Rahoitusta haetaan alakohtaisten pilottien kustannuksiin, jotka pääasiassa koostuvat väitöskirjatutkijoiden palkkaamisesta kolmen vuoden määräaikaisiin työsuhteisiin uusia tutkijankoulutuksen tapoja kokeilevissa piloteissa. Lisäksi rahoitetaan väitöskirjatutkijoiden ohjauksesta aiheutuvia kustannuksia.
 • Rahoituksella voidaan kattaa Suomen Akatemian lippulaivarahoituksen aloille kuuluvan yksittäisen tutkimusalakohtaisen tutkijankoulutuspilotin toteuttaminen.
 • OKM on varautunut rahoittamaan lippulaiva-aloille kohdistettuun hakuun yhteensä 800 uutta (ei aiempaa jatko-opinto-oikeutta) väitöskirjatutkijan paikkaa.

https://www.aka.fi/tutkimusrahoitus/hae-rahoitusta/haut/tutkijalle/lippulaiva-aloihin-kohdistettu-tohtorikoulutuspilotti-20242027/

 

_______

The management group has two topics under discussion: annual planning and doctoral pilot.

First, an overview of the annual planning situation and last week’s events (staff meeting, faculty council, principal’s meeting) and next steps. Annual planning is progressing on schedule.

The Finnish Government is committed to implementing the proposals of the Parliamentary Working Group on Research, Development and Innovation on how to increase funding for RDI activities in Finland to four percent of GDP by 2030. Together with universities, the Ministry of Education and Culture is about to launch a doctoral education pilot as part of the increase in funding. A total of €262 million has been proposed for the 2024–2027 framework period funding for the pilot. In the pilot, 1,000 new fixed-term doctoral researcher employment will be announced. Funding will also be used to the supervision of dissertation work.

The call for applications for the doctoral education will offer 800 places for the research areas of the flagships and 200 places will be allocated to freely applied fields. The call is aimed at universities, and individual researchers or groups cannot apply for funding directly. UNIFI’s Vice Presidents for Research coordinate the call at the national level, and it has been agreed, that the university coordinating the flagship areas will submit an application on behalf of the consortium and coordination work will also be carried out for the freely applied fields. Tampere University will coordinate the application for the Flagship for Photonics Research and Innovation. The University will participate in the applications for other flagships as a partner. The Vice Deans for Research will coordinate the call at the faculties. If you have questions or want to participate in the call, please contact the Vice Dean at your faculty. The Vice president for Research will submit the applications on behalf of the University.

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *