6.11.2023 johtoryhmä – Management group meeting

kuvituskuva
Mari Pere ja Taija Lankinen esittelivät Laura-rekrytointijärjestelmästä kerättyä hakijapalautetta ja kuinka sitä tullaan hyödyntämään rekrytointiprosessin kehittämisessä. Palautedata on 1.1.-26.9.2023  väliseltä ajalta, ajanjaksolla  ITC-tiedekunnassa on ollut avoinna 61 työpaikkaa.
Seuraavaksi pääsemme riskien arviointiin, tiedekunnan pitää arvioida toiminnan ja tavoitteiden riskit sekä työn turvallisuuden riskit ja päivittää ne 15.11. mennessä. Saara Asikainen on koonnut keväällä tehdyn arvioinnin pohjalta jo kalvosetin, jota yksikön päälliköt, dekanaatti ja HR-asiantuntija ovat päivittäneet osaltaan. Lisäksi kolme merkittävintä riskiä nostetaan vuosisuunnitelmaan. Yliopiston riskienhallinnasta lisää intrassa

Tiina Toikka kävi läpi henkilöstö- ja rekrytointisuunnitelmaa. Kuinka uusien työntekijöiden integrointia voidaan parantaa, mitä toimia yliopistotasolla, tiedekunnassa ja yksiköissä, sekä esitettävien rekrytointien priorisointi ja aikataulutus.

Saara Asikainen kertoi vuosisuunnitelman viimeistelyn toimet, deadline on 15.11. Nyt tulee tehdä kaikki täydennykset ja muutokset henkilöstökokouksen ja tiedekuntaneuvoston keskustelun perusteella sekä kirjata vuosisuunnitelmaan ITC:n 5% tavoitteiden painotukset ja tavoitteet.

*****

Mari Pere and Taija Lankinen presented feedback collected from the Laura recruitment system and how it will be utilized in the development of the recruitment process. The feedback data covers the period from January 1 to September 26, 2023, during which 61 job positions were open in the ITC faculty.

Next, we move on to risk assessment. The faculty needs to assess the risks associated with operations and goals, as well as occupational safety risks, and update them by November 15. Saara Asikainen has compiled a presentation based on the assessment conducted in the spring, which unit heads, the dean’s office, and HR specialists have updated accordingly. Additionally, the three most significant risks will be highlighted in the annual plan. More information on university risk management can be found on the intranet.

Tiina Toikka went through the personnel and recruitment plan, discussing how the integration of new employees can be improved, outlining actions at the university level, within the faculty and units, and prioritizing and scheduling upcoming recruitments.

Saara Asikainen provided details on the finalization of the annual plan, with a deadline of November 15. All additions and changes should now be made based on discussions in the personnel meeting and the faculty council. The annual plan should also document the ITC’s 5% goal emphases and objectives.

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *