30.8.2021 johtoryhmä - Management Reporting pilot & Professors’ research sabbatical pilot

ITC-johtoryhmän vieraina maanantaina 30.8. klo 14.00 alkaen Teemu Toivonen, Tommi Lehtokangas, Markus Nevalainen, Emmi Karjalainen, Titta Niemi, Sanni Kilpi ja Jani Nieminen. Aiheena Johdon raportointi -pilotti, joka thedään ITC:n kanssa, myöhemmin pilottiin liittyy myös MAB.

Tampereen yliopiston johdolle lähdetään rakentamaan omaa raportointisovellusta (yleinen, käytössä oleva, https://www.tuni.fi/tunireports). Sovelluksen suunnittelussa lähdetään liikkeelle ITC:n johtoryhmän kanssa. Keskusteltavia asioita ovat mm. ketkä kaikki ovat sovelluksen käyttäjiä? / keillä kaikilla pitää olla pääsy sovellukseen? Mitkä ovat tiedekunnan johdon seuraamat tärkeimmät mittarit? Miten ITC osallistuu jatkossa sovelluksen sisällön kehittämiseen.

TUNIreportsiin on tehty kesän aikana päivityksiä, ja sieltä on saatavilla jo jonkin verran yleisiä koulutuksen, tutkimuksen, talouden ja hr:n tunnuslukuja.

Vieraiden poistuttua siirrymme talousasioihin. Ari Laitinen esittelee syksyn talousennusteen 2021.

Kati Iltanen kokoaa Digivision kommentoinnit ja tallentaa ne Howspace-alustalle. Digivisio 2030 –hankkeen tavoitteena on tehdä Suomesta joustavan oppimisen mallimaa, jonka korkeakoulusektori pärjää globaalissa kilpailussa tarjoamalla ylivertaisen oppimiskokemuksen oppijalle, ja tuottamalla suomalaisille työnantajille laadukasta osaamista. Hankkeessa luodaan korkeakoulujen yhteistyössä ne yhteiset alustat, yhteiset toimintamallit ja muut toimintaedellytykset, jotka mahdollistavat joustavat ja oppijakeskeiset oppimisen polut säilyttäen kuitenkin korkeakoulujen autonomian ja profiloitumisen. Kukin korkeakoulu päättää itse, miten hyödyntää nämä mahdollisuudet.

Professorivapaahaun prosessi ja kriteerit on saatava tiedekunnan osalta valmiiksi 1.9. mennessä. Tiedekunnan hakemukset tehdään Forms-lomakkeella. Tampereen yliopiston tutkimuskausijärjestelmän ensimmäinen haku avautuu 1.9. ja päättyy 30.9.2021Tutkimuskauden pituus on pääsääntöisesti 6 kuukautta yhtäjaksoisesti, mutta sen voi pitää myös lyhyemmissä jaksoissa. Tällä hakukierroksella ITC myöntää tutkimusvapaita ensisijaisesti lukuvuodelle 2021–2022 (kauden tulee pääsääntöisesti päättyä viimeistään 31.7.2022). Tutkimuskauden hakemisen edellytyksenä on kuuden vuoden työskentely kokoaikaisessa professorin tehtävässä Tampereen yliopistossa (edeltäneessä organisaatiossa TaY tai TTY). Kuusi vuotta täytyttävä ennen kauden alkamista. Tarkemmat ohjeet hakukelpoisille tulevat sähköpostilla. (Lisäys 2.9.2021. Muutkin kuin hakukelposet voivat tutustua tiedekunnan prosessiin ja ohjeisiin TG-ITC Faculty -ryhmän Sharepointissa. Suomenkielinen linkki:  2021-09-01 ITC professoreiden tutkimusvapaan hakuprosessi.docx )

 

******

 

Guests of the ITC Management Group on Monday 30.8. from 2 pm Teemu Toivonen, Tommi Lehtokangas, Markus Nevalainen, Emmi Karjalainen, Titta Niemi, Sanni Kilpi and Jani Nieminen. The topic of the Management Reporting pilot, which is being discussed with the ITC, will later be joined by the MAB.

The management of the University of Tampere will start building its own reporting application (general, in use, https://www.tuni.fi/tunireports). The design of the application starts with the ITC management team. Issues to be discussed include e.g. who are all users of the app? / who should have access to the app? What are the key metrics monitored by faculty management? How ITC will be involved in the development of application content in the future.

The TUNIreport has been updated during the summer and already has some general indicators for education, research, finance and HR.

After the guests leave, we move on to financial matters. Ari Laitinen presents the autumn economic forecast for 2021.

Kati Iltanen compiles Digivision’s comments and saves them on the Howspace platform. The Digivision 2030 project is a collaborative effort carried out by Finnish higher education institutions (HEIs) to make national learning resources available for individuals and the broader society. The long-term efforts will support lifelong learning and facilitate pedagogical development and the renewal of HEIs in Finland.

Professors’ research sabbatical pilot

The process and criteria for Professors’ research sabbatical application must be completed for the faculty on 1.9.2021. The first application for the research period system of  Tampere University will open on September 1. and ends on September 30, 2021. In this application round, the ITC will grant research leave primarily for the academic year 2021–2022 (as a general rule, the period must end no later than 31 July 2022). Professors can apply for the sabbatical at six-year intervals, meaning that six months of research sabbatical accrue for each period of six years spent working as a full-time professor at Tampere University (in the previous organization TaY or TUT). More detailed instructions will be sent by e-mail.
(Addendum 2.9.2021. Non-applicants can also view the faculty process and guidelines in Sharepoint of the TG-ITC Faculty Group.  2021-09-01 ITC application process for the research sabattical.docx )

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *