Digivalmiuskysely & muuta mukavaa, management group´s meeting 27 November 2020

Hervanta, kattoikkuna

 

27.11.
Projektitutkija Antti Syvänen tulee esittelemään digivalmiuskyselyä. Kyselyllä halutaan kartoittaa henkilökunnan ja opiskelijoiden digitaitoja. Kyselyyn vastaaminen auttaa kehittämään digitaalisten opetus- ja työvälineiden sekä verkko-opetuksen, -opiskelun ja -työn laatua. Vastauksia käytetään (anonyymisti) myös tutkimustarkoituksiin. Vastata voi täällä: http://digivalmius.fi    Kysely kestää n. 15 min. Vastausaikaa on 15.12.2020 asti. Olisi tärkeää saada ihmisiä osallistumaan ja vastauksia pitäisi saada riitävästi ja kattavasti.

Tutkimus haluaa nostaa esiin johtoryhmän pohdittavaksi ja keskusteltavaksi lippulaivan/profin ensimmäiset tenure-rekrytoinnit,  voisiko saada esille jo sopimusneuvotteluissa 8.12.2020?

Iloisia rahoitusuutisia tupsahtelee mm. Emil Aaltosen Säätiö myönsi hankerahoituksen 333.333 euroa monitieteiseen tutkimustyöhön. Rahoitus professoreiden Tuomas Virtanen, Maija Hirvonen ja Frank Emmert-Streib hankkeelle Kielen käyttö strukturoimattoman datan automaattiseen tulkintaan. Lisäksi Emil Aaltosen Säätiöltä  200.000 euron projektiapurahoitus Mervi Vänskän ja Pasi Pertilän  Uuden teknologian hyödyntäminen varhaisen vuorovaikutuksen arvioinnissa.

Lisäksi Coventryn yliopiston ja Nätyn/T7:n opetus- ja tutkimusprojekti The Immersive Telepresence in Theatre Project on voittanut The Guardianin Internationalisation Awardin. Etäläsnäolo on näinä covid19-aikoina ehkä merkityksellisempää kuin koskaan. https://www.theguardian.com/education/2020/nov/25/internationalisation-award-winner-and-runners-up
Hankkeen sivut https://research.tuni.fi/telepresence/

*****

Researcher Antti Syvänen will present a digital readiness survey. The aim of the survey is to map the digital knowledge of staff and students. Responding to the survey will help to improve the quality of digital teaching and learning tools as well as online teaching, learning and work. The answers are also used (anonymously) for research purposes. You can answer here: http://digivalmius.fi The survey takes about 15 minutes. The response time is until December 15, 2020.
The results will be provided to you when the survey has accumulated enough responses.

The research office would like to bring up the first tenure recruitments of the flagship / professional for consideration and discussion by the management team, could it be raised in the contract negotiations on 8.12.2020?

Happy financial news is popping up e.g. The Emil Aaltonen Foundation granted project funding of EUR 333,333 for multidisciplinary research. Funding for the project of professors Tuomas Virtanen, Maija Hirvonen and Frank Emmert-Streib Use of language for automatic interpretation of unstructured data. In addition, a project grant of EUR 200,000 from the Emil Aaltonen Foundation for the utilization of new technology by Mervi Vänskä and Pasi Pertilä in the assessment of early interaction.

In addition, The Immersive Telepresence in Theater Project, a teaching and research project at Coventry University and Nätyn / T7, has won The Guardian Internationalization Award. Remote presence is perhaps more relevant than ever in these covid19 times. https://www.theguardian.com/education/2020/nov/25/internationalisation-award-winner-and-runners-up
Project pages https://research.tuni.fi/telepresence/

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *