Sopimusneuvottelujen valmisteluja - management group´s meeting 30.11.2020

Orange the World. Charles Sandison 2018, 2020 Tampere University https://bit.ly/3qgx9J5

Ykkösaiheena valmistautuminen sopimusneuvotteluihin 8.12., hallintopäällikkömme Kirsi Aalto, joka kantaa kunniakkaasti myös ylibyrokaatti nimitystä, johtaa valmistelua. Kyseessä on siis vuotuinen rehtoriston ja tiedekunnan välinen sopimusneuvottelu. Rehtoraatin johdolla käydään keskustelua tiedekunnan 

  • toimintasuunnitelmasta
  • taloussuunnitelmasta
  • henkilöstösuunnitelmasta
  • ja sopimuspohjaan ennakkoon tehdyistä nostoista

Dekaani esittelee rehtoristolle tiedekunnan vuoden 2021 toimintasuunnitelmasta strategian kannalta tärkeimmät konkreettiset toimenpidenostot ja mitä resursseja niiden toteuttaminen vaatii. Lisäksi esittelyssä myös vuoden 2020 tuloksia.  

Kati Iltasen koulutusasioita ovat OPS-projektin uudelleenjärjestelyt ja uusien koronarajoitusten vaikutukset tenttien järjestämiseen. Kati Iltanen korostaa, että opiskelijoille on järjestettävä tenttimahdollisuuksia. Opiskelijoille opintopisteiden saanti on tärkeää.

Tutkimustoimisto Hamari & Belliard ovat saaneet jo osan Platformien arvointiryhmän jäseniksi ehdotetuista henkilöistä kiinni, ja nyt tarvitaan vielä ehdottaneilta muutaman ( 1-3) lauseen kuvaus ehdokkaastansa.

Ylikasöörimme Ari Laitinen kaipailee muutamia henkilöitä 3.12. teknisten tukipalveluiden palaveriin.

Arjen sankarit -ilmiantoja on tullut runsaasti. Mietimme vielä toteutusta, koska haastateltavia on aika paljon.

Meillä on tiedekunnassa pienimuotoinen valokuvaprojekti: muutama kuvajournalistiopiskelija ottaa kuvia joulukuussa. Ensimmäisenä Hilma Toivonen kuvaa Aino Ahtisen kanssa Hervannassa ja toinen kuvasessio on Pertti Huuskosen projektissa (PinniB). Tarkoituksena on saada ”toisenlaisia” tutkijakuvia. Saas nähdä nyt. Korona on haitannut projektia ja jatkamme keväällä.

Viimeinen syyslukukauden johtoryhmä on  21.12. ja kevätlukukauden ensimmäinen 11.1.2021. Vuonna 2021 keskiviikon ja perjantain aamukahvit jatkuvat.

Ja iloiset rahoitusuutiset jatkuvat – tiedekuntaan kaksi FIRI 2020: Tutkimusinfrastruktuurit yhteistyön alustoina -rahoitusta
1. Konsortio MAGICS (Sams AaltoUniversity, Gotchev & Erkkilä-Hill  Taideyliopisto)
2. Konsortio FUWIRI-6G (Pouttu Oulun yliopisto, Mäkelä VTT, Ryynänen AaltoUniversity, Valkama TAY)

***********

The number one topic is preparing for the contract negotiations on December 8, and our administrative manager Kirsi Aalto will lead the preparation of the materials. This is therefore an annual contract negotiation between the Rector’s Office and the faculty. Under the leadership of the Rectorate, there will be a discussion with the faculty

  • action plan
  • financial plan
  • establishment plan
  • and withdrawals made in advance to the contractual basis

The dean presents to the Rector’s Office the faculty’s 2021 action plan, the most important concrete measures for the strategy, and the resources required for their implementation. In addition, the results of 2020 will also be presented.

Kati Iltanen highlights the reorganization of the OPS project and the effects of the new corona restrictions on the organization of exams. Kati Iltanen emphasizes that exam opportunities must be arranged for students. Getting credit is important for students.

Research firm Hamari & Belliard has already caught some of the individuals nominated as members of the Platforms evaluation team, and now a description of a few (1-3) sentences from their nominees is still needed.

Ari Laitinen misses a few people 3.12. technical support services meeting.

There are plenty of suggestions for everyday heroes. We are still thinking about implementation, because there are quite a few interviewees.

We have a small-scale photography project in the faculty: a few photojournalism students take pictures in December. Hilma Toivonen will be the first to shoot with Aino Ahtinen in Hervanta and the second photo session will be in Pertti Huuskonen’s project (PinniB). The aim is to get ”different” researcher images. Let’s see now. Korona has hampered the project and we will continue in the spring.

The last management team for the autumn term is 21.12. and the first of the spring semester 11.1.2021. In 2021, Wednesday and Friday morning coffees will continue.

And the happy financial news continues – two FIRI 2020: Research infrastructures as platforms for cooperation to the faculty
1. MAGICS Consortium (Sams Aalto University, Gotchev & Erkkilä-Hill University of the Arts)
2. Consortium FUWIRI-6G (Pouttu University of Oulu, Mäkelä VTT, Ryynänen AaltoUniversity, Valkama TAY)

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *