6.9.2021 johtoryhmä - tulevia tapahtumia, HR-asiaa, budjettia - Management group meeting

Näty Latviassa
Nätyläiset näyttelevät latviaksi - yhteistyö Latvian kulttuuriakatemian kanssa https://www.tuni.fi/fi/ajankohtaista/natylaiset-nayttelevat-latviaksi-yhteistyo-latvian-kulttuuriakatemian-kanssa

Kokous aloitetaan keveimmällä asialla eli  aiheena on tulevat tapahtumat, Kaisa Valtee on meidän päätapahtumaorganisaattorimme. Dekaanin zoom-kahvit keskittyvät syyskuussa vuosisuunnitteluun, koulutuksen zoom-kahvit olivat jo 2.9. ja seuraavat, tutkimukseen keskittyvät, ovat 9.9.2021 klo 10-11. Talouden ja henkilöstöasioiden käsittely on 17.9.2021 klo 10-11. Lokakuussa on 26.10. henkilöstökokous ja tiedekuntaneuvoston kokous 27.10.2021.

Marraskuun  zoom-kahvitilaisuudessa voisimme vihdoin toteuttaa jo pitempään esillä olleen toiveen – henkilöstön keskustelutilaisuus, ilman vieraita, ilman tiukkaa aihetta, kysymyksiä henkilöstöltä ja keskustelua esiin nousevista asioista. Marraskuun lopulle on tulossa myös koulutuksen työpajatyyppinen tapaaminen, mahdollisuuksien mukaan oikea livetapaaminen.

Joulukuun zoom-kahvit jäävät vielä ilman aihetta. Joulukuun suurin aihe on pikkujoulut. Koska yksiköt haluavat pitää omia pikkujouluja, niin ajattelimme, että tiedekunnan yhteisiä pikkujouluja ei tänä vuonna järjestetä. Järjestetään mielummin keväällä yhteinen tapahtuma.

Kati Iltanen käy läpi ITC:n kommentit Digivisioon, muutamia viime hetken lisäyksiä tulee vielä Timo Hämäläiselta ja Jyrki Vuoriselta.

Ari Laitinen on miettinyt tiedekunnan yksiköiden rahanjakoa vuodelle 2022, tarkempaa dataa ja keskustelua vielä tarvitaan. Mm. sähkötekniikan yksikkö tarvitsisi lisää resursseja opetukseen.

Tiina Toikalla on muutamia HR-asioita. Uusi väitöskirjatutkijoiden palkkausohje on tullut voimaan. Nyt on käynnissä YPJ paikallisen erän jakaminen ja suoriutumisen arvointijakso 1.9.-1.11. Lisäksi  Toikalla oli asiaa myös Tenure track -tutkijoiden ja professoreiden palkka- ja nimikeharmonisoinnista. Viime vuonna oli aiheesta laaja kierros tiedekunnassa, nyt ohje kuuluukin: ”Jos olet jo ehtinyt laatia tehtäväkuvauksen ja se on käsitelty arviointiryhmässä osana syksyn 2020 harmonisointia, sinun ei tarvitse tehdä mitään”.

Kampuskehitys-kyselyn tulokset ovat saapuneet tiedekuntaan (viisi erillistä tiedostoa), Kirsi Aalto tekee niistä yhteenvedon ja lähettää henkilöstölle.

Tutkijoiden yössä on tänäkin vuonna paljon ITCläisiä: Kirsikka Kaipainen, Joonas Säe, Asko Lehmuskallio, Okko Räsänen.  Ohjelma https://events.tuni.fi/tutkijoidenyo2021/ohjelma/
Kirsikka Kaipainen myös Tutkijan taajuudella -ohjelmassa.
https://soundcloud.com/radio_moreeni/kirsikka-kaipainen-robotin-kanssa-voi-joskus-olla-helpompi-jutella-kuin-ihmisen

 

*****

The meeting will start more lightly, ie the topic is future events, Kaisa Valtee is our main event organizer. The dean’s zoom coffees will focus on annual planning in September, the zoom coffees in education were already 2.9. and the following, focusing on research, are 9 September 2021 at 10-11. Financial and personnel matters will be discussed on September 17, 2021 at 10-11. October is 26.9. staff meeting and faculty council meeting on September 27, 2021.

At the zoom coffee event in November, we could finally realize a wish that has already been on the table for a long time – a staff discussion, without guests, without a strict subject, questions from staff and a discussion of issues that have arisen. There will also be an education workshop-type meeting coming to the end of November, if possible a real live meeting.

The December zoom coffees will be left without a reason. Since the units want to have their own little Christmas parties, we thought there would be no faculty joint Christmas parties this year. Preferably a joint event in the spring.

Kati Iltanen goes through ITC’s comments to Digivision, a few last-minute additions come from Timo Hämäläinen and Jyrki Vuorinen.

Ari Laitinen has thought about the distribution of faculty units’ money for 2022, more detailed data and discussion are still needed. Among other things, the electrical engineering unit would need more resources for teaching.

Tiina Toikka has a few HR issues.
– A new salary guide for dissertation researchers has come into force.
– The period for assessing employee performance will run from 1 September to 1 November 2021 at Tampere University.
https://intra.tuni.fi/en/handbook?page=2436
– Harmonisation of salaries and job titles among tenure track faculty members appointed to a position other than professor. If you have already filled out a job description in the Mepco HR system and the form was reviewed by the assessment group during the harmonisation process carried out in the autumn of 2020, you do not have to do anything. https://intra.tuni.fi/en/handbook?page=19311

The results of the campus development survey have been received by the faculty (five separate files), Kirsi Aalto summarizes them and sends them to the staff.

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *