Johtoryhmässä 25.1.2021 mm. TAU RAE ja SocHub - Management group meeting

Soc Hub
SoC Hub launch on 27 January 2021 https://research.tuni.fi/sochub/ . Kuva Jonne Renvall

Tiedekunnalle on tekeillä uudet esittelykalvot. Ne ovat valmiina helmikuun puoliväliin mennessä.

Tutkimuksen arviointi (TAU RAE) on tarkoitus toteuttaa vuonna 2022. Yliopiston tiedeneuvosto on valmistellut tutkimuksen ulkoista arviointia. Varadekaanimme Hamari kertoi missä nyt mennään.

Yliopiston kaiken tutkimustoiminnan kattavalla ulkoisella arvioinnilla on tarkoitus tukea tutkimuksen kehittämistä. Tutkimuksen kokonaisarviointiin on tarkoitus liittää arviointi yliopistosta tutkimusympäristönä. Tiedeneuvosto on keskustellut asiasta vilkkaasti, etenkin tarkoituksenmukaisista arvioinnin yksiköistä ja tulevien arviointipaneelien kokoonpanoista. Arviointia johtamaan tullaan nimittämään johtoryhmä. Yliopistoyhteisö tullaan osallistamaan hyvissä ajoin mukaan valmistautumiseen.

Ari Laitinen kertoi viimeisempiä käänteitä budjetin vaiheista.

Johtoryhmä siirtyy WhatsAppista Signalin käyttöön jatkossa.

SocHub-projektin lanseeraus tapahtuu 27.1.2021.
https://research.tuni.fi/sochub/event/boost-competitiveness-through-system-on-chip-soc-hub-launch-on-27-january-2021/

******

New presentation slides are being prepared for the faculty. They will be ready by mid-February.

The research evaluation (TAU RAE) is scheduled for 2022. The University Science Council has prepared an external evaluation of the research.

A comprehensive external evaluation of all the university’s research activities is intended to make research development. The overall evaluation of the research is to be accompanied by an evaluation of the university as a research environment. The Scientific Council has had a lively discussion on this issue, in particular on the appropriate evaluation units and the composition of future evaluation panels. A separate management team will be appointed to lead the evaluation. The university community will be involved in the preparation in good time.

Ari Laitinen spoke about the latest twists and turns in the budget.

The Management group will move from WhatsApp to Signal use in the future.

SoC Hub launch on 27 January 2021
https://research.tuni.fi/sochub/event/boost-competitiveness-through-system-on-chip-soc-hub-launch-on-27-january-2021/

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *