Johtoryhmä / Management group´s meeting 9.11.2020

Johtoryhmällä on  9.11.2020 vieraina riskienhallintapäällikkö Mirva Seppänen, johdon tuki ja hallinnon kehittäminen -ryhmästä ja HR-asiantuntija Kaija Aaltonen, henkilöstöpalveluista. Aiheena on ensi vuonna tehtävä työpaikkaselvitysprosessi.

Työpaikkaselvitys on osa lakisääteistä työsuojelutoimintaa. Työnantaja vastaa työntekijöidensä turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Selvitys tehdään yhteistyössä työntekijöiden ja työterveyshuollon kanssa. Siinä arvioidaan työstä, työympäristöstä ja työyhteisöstä aiheutuvia terveysvaaroja, haittoja, kuormitustekijöitä ja voimavaroja. Arviointi keskittyy erityisesti siihen, mikä merkitys näillä tekijöillä on työntekijöiden terveydelle ja työkyvylle. Työpaikkaselvityksen kautta työterveyshuolto saa käsityksen työpaikalla esiintyvistä vaara- ja haittatekijöistä ja osaa kohdentaa oikeita toimenpiteitä.

Tampereen yliopistolla perustyöpaikkaselvitykset tehdään kussakin yksikössä n. 3 vuoden välein. Työsuojelutoimikunta päättää työpaikkaselvitysten kohteet ja vahvistaa aikataulun. Ennen työpaikkaselvitystä yksikön tulee päivittää Työn riskienarviointi, jota käytetään pohjatietona työpaikkaselvityksessä.

Toiseksi joryssä käsittelemme ITC-postituslistan periaatteita. Pitäisikö tiedekunnassa olla myös professorilista?

Dekaanin jouluteamskahvit 16.12. klo 14-15.

ITC:n uudet tohtoriohjelmat on hyväksytty.
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan tohtoriohjelmien tutkimusaloja on uudelleenjärjestely.

  • Yhteiskuntatieteellisesti suuntautuva pelitutkimus siirtyy viestinnän, median ja teatterin tohtoriohjelmaan (DPCMT),
  • Informaatiotutkimus, käyttäjäkokemukseen liittyvä väitöstutkimus (user experience, UX) sekä pelit ja pelillisyys siirtyvät vuorovaikutteisen teknologian tohtoriohjelmaan (DPIT)
  • Matematiikan, tilastotieteen ja tietojenkäsittelyopin alojen väitöstutkimus siirtyy tieto- ja sähkötekniikan tohtoriohjelmaan (DPCEE)

Lue lisää järjestelyistä intrasta.
https://intra.tuni.fi/content/news/20479?search_type=article&role=staff&university=uni&search=konsistori

Lisäksi käsittelimme tiedekunnan infran nettisivuprojektin etenemistä ja tulevia rahoitushakuja, mm. Horisontti 2020.

*****
On November 9, 2020, the Management Team will have Risk Manager Mirva Seppänen Management Support and Administrative Development Group and HR expert Kaija Aaltonen, HR Services. They are talking about the workplace survey process.

The workplace survey, is part of the statutory occupational safety and health activities. Employers have a legal obligation to provide their employees with a healthy and safe workplace and help employees maintain their work capacity. The goal of the activities is to promote the physical, mental and social wellbeing of employees and to anticipate and eliminate potential hazards. Through the workplace survey, occupational health care gains an understanding of the hazards and nuisances present in the workplace and is able to target the right measures.

At the University of Tampere, basic workplace surveys are conducted in each unit approximately every 3 years. The Occupational Safety and Health Committee decides on the subjects of workplace surveys and confirms the schedule.

 

Second, the principles of the ITC mailing list are discussed. Should the faculty also have a list of professors?

Dean’s Christmas (Teams) coffees 16.12. 14-15.

ITC’s new doctoral programs have been approved. ”Rearrangement of the fields of research covered by the doctoral programmes administered by the Faculty of Information Technology and Communication Sciences.”

  • Game studies with a social scientific orientation will be transferred to the Doctoral Programme in Communication, Media and Theatre (DPCMT),
  • Information Studies, dissertation research relating to User Experience (UX), and Games and Gamification will be transferred to the Doctoral Programme in Interactive Technology (DPIT)
  • Mathematics, Statistics and Computer Science transferred to the Doctoral Programme in Computing and Electrical Engineering (DPCEE)

Read more about the arrangements in the intranet.
https://intra.tuni.fi/en/content/news/20479?search_type=article&role=staff&university=uni

In addition, we discussed the progress of the faculty’s infrastructure website project and future funding applications, e.g. Horizon 2020.

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *