KLK-hanke

Tervetuloa Koko lukio kehittää-hankkeen blogisivustolle!

Koko lukio kehittää-hanke (KLK-hanke) on Opetushallituksen rahoittama hanke, jossa kehitetään Tampereen yliopiston normaalikoulun lukion oppimisympäristöä.

Hankkeella on yhteensä neljä limittäistä tavoitetta:

  1. Uudistetaan oppimisympäristöä ja toimintakulttuuria, jossa keskiössä on osallistaminen, työelämäyhteydet, yliopistoyhteistyö, kansainvälisyys, nuorten elämä ja hyvinvointi.
  2. Tuetaan oppimisympäristön kehittämisellä oppimista ja opiskelua.
  3. Tuetaan oppimisympäristön kehittämisellä kansainvälisyyttä ja yritys- sekä yliopistoyhteistyötä.
  4. Tuetaan oppimisympäristön kehittämisellä opiskelijoiden hyvinvointia ja hyvää elämää.

Hanke on alkanut loka-marraskuussa 2020 ollen kaksivuotinen kehittämishanke. Hankkeen ohjaustiimi koostuu Tampereen yliopiston normaalikoulun lukion opettajista. Koordinaattoreita hankkeessa ovat Juha Järvinen ja Saara Murto-Heiniö. Ohjaustiimiin kuuluvat Aulikki Leisku-Johansson, Eija Niskanen ja Virve Viita. Lisäksi hankkeessa on mukana kaksi lukiomme opiskelijaa ja kaksi aineenopettajaopiskelijaa.

Blogissa ohjaustiimimme jäsenet ja opiskelijat sekä erilaiset hankkeessa mukanaolijat kertovat hankeprosessista ja jakavat tietoa, ajatuksia, kokemuksia sekä osaamistaan.

Tervetuloa seuraamaan KLK-hanketta!