Category: Opetusharjoittelijat

Opetusharjoittelijan näkökulma 2: Aineenopettajaopiskelijoiden näkemyksiä oppimisympäristöistä

Moi! Olen Akseli Häärä, viidennen vuoden ranskan kielen opiskelija Tampereen yliopistosta. Suoritan parhaillaan aineopettajan pedagogisia opintoja. Kevätlukukaudella 2021 olen ollut mukana Tampereen normaalikoulun lukion Koko Lukio Kehittää -hankkeessa. Hankkeeseen osallistuminen on osa pedagogisten opintojeni laajentavaa harjoittelua. Hankkeessa minun tehtävänäni on ollut selvittää aineopettajaopiskelijoiden näkemyksiä hyvistä oppimisympäristöistä, ja toisaalta siitä, mitkä asiat oppimisympäristöissä tukevat heidän mielestään parhaiten opetusharjoittelua. Panokseni koostui pääasiassa keskusteluista muiden aineopettajaopiskelijoiden kanssa. Tässä blogitekstissä aion käsitellä lyhyesti näiden keskusteluiden sisältöä ja esittää niiden pohjalta joitakin pohdintoja.

Opetusharjoittelijan näkökulma 1: Aineenopettajaopiskelijoiden näkemyksiä hyvästä oppimisympäristöstä

Olen opetusharjoittelun ja omien opiskeluiden aikana havainnoinut erilaisia oppimisympäristöjä melko paljon. Tässä blogitekstissä esittelen lyhyesti omia ajatuksiani sekä muiden matemaattisten aineiden opetusharjoittelijoiden haastatteluissa esiin nousseita ajatuksia hyvästä oppimisympäristöstä niin perinteisessä luokkatilassa kuin sähköisessä ympäristössä.