Category: Yhteiskehittäminen

Upeita kalusteita!

Odotetut kalusteet saapuvat hiljalleen lukioomme. Marraskuun aikana tulisi kaikkien opiskelijoiden suunnitelmien ja äänestyksen pohjalta valittujen kalusteiden olla lukiollamme. Nyt on onneksi jo mahdollista päästä nauttimaan ensimmäisistä kalusteista. Myöhemmin pidämme vielä avajaistilaisuuden lukiomme uusien kalusteiden, yhteistyön ja oppimisympäristön kehittämisen kunniaksi.

Ystävyyskoulutoimintaa koronasta huolimatta

Koko lukio kehittää-hankkeen yhtenä tavoitteena on kansainvälisyyden tukeminen ja kehittäminen. Tarkoituksena on luoda ja ylläpitää konkreettisesti eri maiden opiskelijoiden välisiä yhteyksiä digitaalisessa maailmassa. Hanke pyrkii edistämään ja mahdollistamaan kohtaamisen paikkoja opiskelijoille luoden dialogia ihmisten välille globaalisti. Erityisesti kansainvälisyyden tavoitetta hankkeessamme ovat luomassa lukiomme kielten opettajat, jotka mahdollistavat kursseillaan erilaisin projektein kansainvälistä oppimisympäristöä koronasta huolimatta. Tästä blogitekstistä voit lukea tamperelaisten opiskelijoiden ja pietarilaisten opiskelijoiden kohtaamisesta mielenkiintoisen someprojektin puitteissa. Koko lukio kehittää kansainvälisesti!

Norssi-viltin voi noutaa huomisesta alkaen!

Kaikki vaikuttaa!-työpajan tuotoksista äänestyksessä eniten ääniä saaneiden ryhmien jäsenet palkitaan omalla Norssi-viltillä. Henkilökohtaisen viestin saaneet voivat huomisesta lähtien noutaa palkintonsa viestin ohjeen mukaan. Norssi-viltti lämmittää sadesäällä ja lähestyvän kesäloman kesäisinä iltoina! Siihen voi käpertyä haaveilemaan tulevaisuudesta ja rentoutua opiskelun keskellä! Onnea äänestyksessä menestyneille!

Hankkeen yhteistyökumppanit

Koko lukio kehittää -hankkeessa on tehty paljon työtä oppimisympäristömme kehittämiseksi. Alkutilannetta kartoittaviin kyselyihin on vastattu, ja opiskelijat ovat suunnitelleet pajapäivässä konkreettisia ehdotuksia siitä, millaiset elementit kuuluisivat innostavaan oppimisympäristöön. Ideointi kaipaa kuitenkin syötteitä ja käytännön esimerkkejä siitä, millaiset työskentelytilat palvelevat oppimista, työskentelemistä ja millaisia elementtejä koulun tiloihin voisi tuoda.

Työpajatuotosäänestyksen voittajat!

Lukion yhteisöllisyys- ja palautepäivän aikana julkaistiin Kaikki vaikuttaa! -työpajan tuotosäänestyksen tulokset yhteisessä hybridikokoontumisessa. Äänestys oli melko tasaväkinen, mutta jokaisessa tilasarjassa kaksi tai kolme työtä erottui toisista. Yhteensä kahdeksan tuotosta päätettiin palkita, mikä tarkoittaa yhteensä 47 lukion opiskelijaa. Tässä blogitekstissä voit tutustua tarkemmin osaan eniten ääniä saaneista tuotoksista.

Koko lukio kehittää-hankkeen kyselytuloksia

Syyslukukaudella 2020 KLK-hanke järjesti oppimisympäristökyselyt 2-4. vuosikurssin opiskelijoille, opettajille ja hiukan myöhemmin 1. vuosikurssin opiskelijoille, jotta he ehtivät tutustua oppimisympäristöönsä. Jokainen vastasi kyselyyn yksin, joten saimme kaikkien vastaajien ajatukset koottua hanketta varten. Tulokset olivat moninaisia! Tässä blogipostauksessa voit lukea 2-4. vuosikurssin ja opettajien kyselyiden tuloksista.

Opetusharjoittelijan näkökulma 2: Aineenopettajaopiskelijoiden näkemyksiä oppimisympäristöistä

Moi! Olen Akseli Häärä, viidennen vuoden ranskan kielen opiskelija Tampereen yliopistosta. Suoritan parhaillaan aineopettajan pedagogisia opintoja. Kevätlukukaudella 2021 olen ollut mukana Tampereen normaalikoulun lukion Koko Lukio Kehittää -hankkeessa. Hankkeeseen osallistuminen on osa pedagogisten opintojeni laajentavaa harjoittelua. Hankkeessa minun tehtävänäni on ollut selvittää aineopettajaopiskelijoiden näkemyksiä hyvistä oppimisympäristöistä, ja toisaalta siitä, mitkä asiat oppimisympäristöissä tukevat heidän mielestään parhaiten opetusharjoittelua. Panokseni koostui pääasiassa keskusteluista muiden aineopettajaopiskelijoiden kanssa. Tässä blogitekstissä aion käsitellä lyhyesti näiden keskusteluiden sisältöä ja esittää niiden pohjalta joitakin pohdintoja.

Opetusharjoittelijan näkökulma 1: Aineenopettajaopiskelijoiden näkemyksiä hyvästä oppimisympäristöstä

Olen opetusharjoittelun ja omien opiskeluiden aikana havainnoinut erilaisia oppimisympäristöjä melko paljon. Tässä blogitekstissä esittelen lyhyesti omia ajatuksiani sekä muiden matemaattisten aineiden opetusharjoittelijoiden haastatteluissa esiin nousseita ajatuksia hyvästä oppimisympäristöstä niin perinteisessä luokkatilassa kuin sähköisessä ympäristössä.