Tutkimusmatka kotikansainvälistymiseen

Kivinen maapallo

Lähde mukaani tutkimusmatkalle, jossa avaan mitä kotikansainvälisyys oikein tarkoittaa ja mitä mahdollisuuksia Tampereen yliopisto siihen tarjoaa. Kansainvälisyyteen usein liitetään ajatus pelkästään liikkuvuudesta eri maiden välillä, esimerkiksi opiskelijavaihdon merkeissä. Huomioitavaa on kuitenkin, että kansainvälisyyttä voi toteuttaa yhtä hyvin myös omassa kotikorkeakoulussa.

Minusta kansainväliset teemat ovat innostavia ja mielenkiintoisia. Haluan nähdä ja kokea monenlaisia asioita sekä tutustua uusiin ihmisiin. Erityisen ilahduttavaa on kansainvälistyminen kotikorkeakoulussa, joten pysähdyn ensiksi kotikansainvälisyyden äärelle ennen matkan jatkamista kotikansainvälisyyden erilaisiin vaihtoehtoihin Tampereen yliopistossa.

Kotikansainvälisyyden pysäkillä

Kotikansainvälisyys käsittää esimerkiksi kansainväliset, globaalit ja kulttuurienväliset ulottuvuudet opetussuunnitelman sisällä. Mielestäni yksi tärkeimmistä asioista on, että näillä teemoilla pyritään opiskelijoiden kulttuurienväliseen kohtaamiseen. Kotikansainvälisyys sisältää kaikki opiskelijat, mukaan lukien kansainväliset tutkinto-opiskelijat. Tein tänä keväänä oman kandidaatin tutkielmani aiheesta, jossa keskityin tarkastelemaan nimenomaan kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita ja heidän kokemuksiaan kotikansainvälisyydestä.

Tein tänä keväänä oman kandidaatin tutkielmani aiheesta, jossa keskityin tarkastelemaan nimenomaan kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita ja heidän kokemuksiaan kotikansainvälisyydestä.

Tutkielmastani nousi esille, kuinka monikulttuurisesta ympäristöstä huolimatta osa kansainvälisistä opiskelijoista saattaa silti mieluummin opiskella yhdessä opiskelijoiden kanssa, jotka puhuvat samaa äidinkieltä tai omaavat samankaltaisen kulttuurisen taustan. Moni kansainvälisistä opiskelijoista toivoo myös enemmän mahdollisuuksia tavata paikallisia opiskelijoita. Vuorovaikutus paikallisten ja kansainvälisten opiskelijoiden välillä onkin yksi tärkeimmistä asioista kotikansainvälisyydessä.

Seuraavaksi matka jatkuu kohti Tampereen yliopiston tarjoamia vaihtoehtoja kotikansainvälisyydelle, joita ovat muun muassa opetussuunnitelmassa olevat kansainvälisiä teemoja käsittelevät kurssit, Tampere Summer School sekä kansainvälinen tuutorointi.

Matka jatkuu opetussuunnitelman sisältöihin

Joidenkin mielestä kansainvälisyys tarkoittaa pelkästään eri kielellä tapahtuvaa opetusta. Todellisuudessa se kuitenkin käsittää opetussuunnitelman sisällä olevat teemat ja oppimistavoitteet kansainvälisyyttä koskien. Kansainvälisten teemojen ohella voi myös kehittää omaa kielitaitoaan. Tämä onnistuu niillä kursseilla, joilla monikulttuurisia teemoja opiskellaan yhdessä paikallisten ja kansainvälisten opiskelijoiden kanssa.

Yliopisto tarjoaa esimerkiksi Monikulttuurisuuden ja monikielisyyden opintokokonaisuutta. Sen sisällä on monia erilaisia kurssivalintoja, kuten Cultural Conversations -kurssi. Tämän kurssin tavoitteena on avoin keskustelu ja vuoropuhelu monista eri kulttuureista tulevien opiskelijoiden kanssa. Ryhmät saavat suunnitella itse toiminnan ja keskustelun aiheet. Omissa pienryhmissä olemme keskustelun ohella käyneet yhdessä esimerkiksi lounaalla ja Muumimuseossa. Omasta oppimismatkasta reflektoidaan heränneitä ajatuksia ja oivalluksia oppimispäiväkirjaan. Parhaimmillaan kurssi tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden kulttuurienväliseen kohtaamiseen matkasi varrella.

Tietokone, kahvimuki, avonainen vihko
Opetussuunnitelma on täynnä mahdollisuuksia kansainvälisen osaamisen kehittämiseksi.

Välipysäkki Tampere Summer Schoolin kesäopintojen parissa

Vuosittain järjestettävä Tampere Summer School on hieno mahdollisuus kotikansainvälistymiseen. Kurssit vaihtuvat vuosittain ja tänä vuonna kurssit toteutetaan etäversioina. Itse olen suorittanut kurssin nimeltä ”Internationalisation in Education,” josta kiinnostukseni kotikansainvälisyyttä kohtaan sai alkunsa. Opin kurssilla paljon kansainvälisyydestä ja samaan aikaan sisäistin kotikansainvälistymisen merkityksen itselleni. Kokemukseni perusteella suosittelen lämpimästi tutustumaan Tampere Summer Schoolin lukuisiin vaihtoehtoihin.

Matkan varrella kansainvälistä tuutorointia

Olen kahtena keväänä toiminut kansainvälisenä tuutorina. Tuutori on useasti opiskelijoiden ensimmäinen kontakti yliopistoon ja opiskelijaelämään. Tuutoroinnissa pääsee tarjoamaan apua käytännön asioissa, kuten avaimen hakemisessa opiskelija-asuntoon. Tarkoituksena on olla uuden opiskelijan tukena varsinkin alkuvaiheen sopeutumisessa. Minulle tuutorointi on tarjonnut mielekkäitä kulttuurienvälisiä kokemuksia sekä mahdollisuuden tavata uusia ihmisiä ympäri maailman. Tuutoreina järjestimme esimerkiksi iltapäiväretken nuotion äärelle. Onko parempaa kuin luonnon rauha yhdessä uusien tuttavuuksien kanssa? Tietenkään eväitä ja kahvia unohtamatta.

Nuotio, jonka yllä grillataan makkaraa. Etualalla kahvikuppi
Kansainvälisessä tuutoroinnissa pääsee järjestämään monipuolisia tapahtumia kaikille opiskelijoille.

Matkan koontia kansainvälistymiskokonaisuuden avulla

Näistä kaikista yllä olevista kotikansainvälistymisen osa-alueista saat koostettua myös kansainvälistymiskokonaisuuden. Tätä kotikansainvälistymismatkaasi kuvaamaan voit liittää opinnot, jotka ovat lisänneet kansainvälistä osaamistasi. Kokonaisuuden avulla on mahdollista myös osoittaa oma kansainvälinen osaamisesi tulevilla työmarkkinoilla. Minulla tähän kokonaisuuteen tulee kuulumaan ainakin kansainvälinen tuutorointi, ranskan kielen opinnot sekä kansainvälisiä teemoja käsittelevät kurssit.

Tampereen yliopiston uudessa strategiassa 2030 koskien kansainvälisyyttä on kirjattuna kansainvälisyyskokonaisuuden lisääminen jokaisen opiskelijan henkilökohtaiseen opetussuunnitelmaan.

Tutkimusmatkan lopuksi

Kotikansainvälistyminen on mielestäni erittäin tärkeää. Uskon myös, että kansainvälinen osaaminen kantaa pitkälle. Omalla kohdallani kansainvälinen osaaminen on syventänyt oppimistani, lisännyt näkökulmien monipuolisuuden ymmärrystä sekä kasvattanut tietoisuuttani myös omaa toimintaani kohtaan. Kokeile sinäkin rohkeasti, mitä kotikansainvälisyys voi sinulle tarjota. Kiitoksia tähänastisesta matkaseurasta. Toivottavasti oma matkasi kotikansainvälisyyden parissa jatkuu yhtä mielenkiintoisissa merkeissä!

– Marisa

Marisa
Kirjoittajasta: Olen Marisa, elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen opiskelija sekä yksi opiskelijalähettiläistä. Opinnoissa hienoa on varsinkin uudet oivallukset, itsensä kehittäminen ja monet uudet mahdollisuudet. Innostun lisäksi luonnosta, kahvikupposesta sekä kansainvälisistä teemoista.

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi