Yhdessä kohti parempaa opiskeluhyvinvointia

Yliopisto-opiskelijoita tutustumassa toisiinsa.
Opiskeluyhteisö on yliopisto-opiskelijan arjen keskeinen tukipilari. Kuva: Eino Ansio / Tampereen yliopisto

Vuosittaista opiskelijoiden mielenterveysviikkoa vietetään tänä keväänä 8.-14.4.2024. Opiskelijoiden mielenterveyttä ja opiskeluhyvinvointia korostava kampanjaviikko nostaa tällä kertaa esiin yhdenvertaisuuden ja sosiaalisen saavutettavuuden merkityksen osana moninaista opiskeluyhteisöä. Opiskelijoiden mielenterveysviikon keskeinen sanoma tiivistyykin ajatukseen siitä, että jokaisella opiskelijalla on oikeus tulla nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi omana itsenään.

Viimeisimmän tutkimustiedon valossa yksinäisyys koskettaa yhä useampaa korkeakouluopiskelijaa ja ulkopuolisuuden sekä torjutuksi tulemisen kokemukset ovat osa valitettavan monen opiskelijan arkea. Yksinäisyys opiskelijayhteisössä ei katso ikää, sukupuolta tai koulutusalaa, vaan jokainen opiskelija voi joutua kasvokkain yksinäisyyden kanssa. Niin yksittäisen opiskelijan kuin koko opiskeluyhteisön kannalta yksinäisyys onkin merkittävä opiskeluhyvinvointia heikentävä tekijä ja siksi sen vähentämiseen tarvitaan kaikkia opiskeluyhteisön jäseniä.

Haaveena opiskelukaveri

Yhteiskunnassamme on vakiintunut käsitys siitä, että opiskeluaika on ihmisen elämän parasta aikaa. Tämä kiiltokuva muodostuu usein opiskeluvuosien aikana elämänmittaisiksi solmituista ihmissuhteista, fuksivuonna muodostuneen kaveriporukan kanssa jaetuista haalariseikkailuista sekä opiskelukavereiden kanssa yliopistolla vietetyistä pitkistä päivistä. Todellisuus ei kuitenkaan ole kiiltokuvan kaltainen kaikille: moni opiskelija elää arkeaan yksin päivästä toiseen ilman opiskelukavereita, joiden viereen istahtaa luennolla, opiskelijaravintolassa tai opiskelijatapahtumassa.

En ollutkaan murheitteni kanssa yksin: ymmärsin, että edes yhden opiskelukaverin saaminen ja hyväksytyksi tuleminen opiskeluyhteisössä oli myös monen muun suurin haave.

Opiskelijoita kävelemässä yhdessä opiskelijalounaalta.
Opiskelukavereiden kanssa jaettu lounas tuo piristystä opiskeluarkeen. Kuvaa: Eino Ansio / Tampereen yliopisto

Astellessani kohti fuksisyksyni ensimmäistä tapahtumaa yli puolitoista vuotta sitten mielessäni pyöri kysymys siitä, tulisinko löytämään opiskelukavereita yliopistosta. Sosiaalisia tilanteita isoissa porukoissa jännittävänä pelkäsin sitä, etten tulisi löytämään omaa paikkaani opiskeluyhteisössä, jossa minun pitäisi viettää yhdet elämäni parhaimmista vuosista. Murehdin sitä, tulisinko kohdatuksi omana itsenäni ja kuuluisinko joukkoon. Lopulta sain kuitenkin huomata, etten ollut murheitteni kanssa yksin: ymmärsin, että edes yhden opiskelukaverin saaminen ja hyväksytyksi tuleminen opiskeluyhteisössä oli myös monen muun suurin haave.

 

Porukassa mieli voi paremmin

Fuksisyksyni aikana ymmärsin opiskelukavereiden merkityksen opiskeluarjessa. Opiskelukaverit toimivat merkityksellisenä tukipilarina heti opintojen ensimmäisistä päivistä lähtien etsiessäni paikkaa opiskeluyhteisöstä ja ollessani hukassa niin yliopiston käytävillä kuin Tampereenkin kaduilla. Vaikka varsinaisen fuksivuoden aikana en löytänyt itseäni yhdestäkään porukasta, tunsin silti kuuluvani joukkoon. Oivalsin, ettei minun tarvinnutkaan löytää sitä yhtä porukkaa, jonka kanssa jakaa kaikki opiskeluvuodet vaan opiskeluelämän erilaiset käänteet toisivat mukanaan myös uusia opiskelukavereita.

Yksinäisyyden kokemukset vaikuttavat kielteisesti ennen kaikkea opiskelijan mielenterveyteen. Koska yhteenkuuluvuus toisten ihmisten kanssa on yksi elämämme tärkeimmistä perustarpeista, tarvitsee jokainen opiskelija ympärilleen vertaisiaan. Kaikki eivät välttämättä tarvitse suurempaa porukkaa ympärilleen, mutta jokainen tarvitsee edes muutaman opiskelukaverin, jonka kanssa jakaa merkityksellistä elämänvaihetta.  Jos opiskelijaelämää elää yksin päivästä toiseen, on mieli luonnollisesti alttiimpi kielteisille ajatuksille ja tunteille. Riittämättömyyden ja torjutuksi tulemisen tunteiden kasaantuessa yksinäisyys voi johtaa jopa masennukseen ja muihin vakaviin mielenterveyden haasteisiin.

Yksinäisyyteen on vastattava hyväksymällä kaikki mukaan opiskeluyhteisöön.

Vaikka yksinäisyys voi tuntua ylitsepääsemättömältä esteeltä, voi jokainen opiskeluyhteisön jäsen toiminnallaan vähentää yksinäisyyttä ja edistää opiskeluhyvinvointia. Yksinäisyyden yleisyyden tiedostaminen on ensimmäinen askel kohti yhdenvertaista ja sosiaalisesti saavutettavaa opiskeluyhteisöä. Koska yksinäisyyteen liitetään usein paljon häpeän tunteita, korostuu yksinäisyyden ehkäisyssä opiskeluyhteisön avoin keskusteluilmapiiri. Yksinäisyyteen liittyvien tunteiden ja kokemusten jakaminen pitää nähdä rohkeutena eikä heikkoutena ja yksinäisyyteen on vastattava hyväksymällä kaikki mukaan opiskeluyhteisöön. Yhdessä olemme aina enemmän kuin yksin.

Opiskelijoita opiskelijatapahtumassa Hervannassa.
Hyvä yhteishenki ja opiskelijoiden keskinäinen arvostus on yhdenvertaisen ja sosiaalisesti saavutettavan opiskeluyhteisön kulmakivi. Kuva: Eino Ansio / Tampereen yliopisto

Yhteisöllisyys – yksinäisyyden vastavoima

Paras lääke yksinäisyyttä vastaan on yhteisöllisyys. Kohtaamalla toisemme myötätuntoisesti ja toisiamme huomioiden, vähennämme itsessään yksinäisyyden kokemuksia. Opiskeluyhteisö muodostuu aina kirjavasta joukosta erilaisia ihmisiä moninaisine unelmineen, tavoitteineen ja elämäntilanteineen. Erilaisuus onkin yksi suurimmista opiskeluyhteisön rikkauksista ja siksi sitä on myös vaalittava. Jokaisella opiskelijalla on paikkansa opiskeluyhteisössä ja meistä jokainen voi auttaa apua tarvitsevaa tämän löytämisessä.

Yhdessä olemme aina enemmän kuin yksin.

Yhteisöllisyyden, keskinäisen välittämisen ja huolenpidon täyteinen opiskeluyhteisö muodostuu pienistä teoista. Toisen opiskelijan moikkaaminen tai kuulumisten kysyminen saattaa merkitä enemmän kuin osaatkaan kuvitella. Pidetään siis toisistamme huolta – tänään ja huomenna.

Tunnetko olosi yksinäiseksi – hae rohkeasti apua!

Kaksi opiskelijaa opiskelijatapahtumassa.
Opiskeluaikana luodaan ihmissuhteita, jotka parhaimmillaan kestävät läpi elämän. Kuva: Eino Ansio / Tampereen yliopisto

Niin Tampereen yliopisto kuin myös monet toimijat tarjoavat monenlaista apua yksinäisyyteen. Tutustu tuen muotoihin alta ja hae rohkeasti apua yksinäisyyteen!

Yhteiset ohjauspalvelut tarjoaa monenlaista apua opiskelijoille niin kampuksilla kuin myös verkossa.

Apua yksinäisyyteen-verkkotyökalu on Nyyti ry:n kaikille avoin, vertaiskokemuksiin pohjautuva työkalu yksinäisyyteen. Tiedollisen tuen lisäksi se sisältää paljon vertaistuellista materiaalia aina erilaisista harjoitteista video- ja äänisisältöihin.

Yksinäisyys mielessä-vertaisryhmät ovat Nyyti ry:n vertaistuellisia ryhmiä, jotka toimivat Zoomin ja Discordin alustoilla. Ryhmätoiminnassa on mahdollista jakaa omia kuin myös kuulla muiden opiskelijoiden kokemuksia yksinäisyydestä ohjatussa ympäristössä.

Helsinki Mission yksinäisyysohjelma tarjoaa korkeakouluopiskelijoille maksutonta keskusteluapua niin perjantaipuhelimen kuin myös ajanvarauskalenterin kautta.

Hakusessa opiskelukaveri? Ota nämä vinkit talteen!

Aine- ja harrastejärjestötoiminnan kautta voit tutustua uusiin ihmisiin niin oman alasi sisällä kuin myös poikkitieteellisesti!

StudyBuddy-Moodlen kautta voit hakea opiskeluseuraa ja löytää uusia kavereita opiskeluyhteisöstäsi.

SportUni tarjoaa monipuolisia ryhmäliikuntatunteja sekä liikuntakursseja, joiden parissa voit löytää uusia opiskelukavereita!

Kamula on maksuton ja päihteetön opiskelijoiden kohtaamispaikka Amurissa. Kamulaan voit tulla omana itsenäsi viettämään vapaa-aikaa, tutustumaan opiskelijoihin ja osallistumaan erilaisiin aktiviteetteihin.

Kirjoittajasta

Kuva kirjoittajasta.
Kuva: Petra Vii Photography.

 

Olen Emilia, toisen vuoden elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen opiskelija Tampereen yliopistosta. Jatkuva oppiminen, kasvu ja kehitys inspiroivat minua niin elämässä kuin itse opinnoissakin. Terveys ja hyvinvointi ovat lähellä sydäntäni, ja sivuaineina luenkin kansanterveystiedettä ja psykologiaa. Vapaa-ajalla nautin luontoliikunnasta ja jaetuista arjen hetkistä ystävien seurassa.

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *