Lääkematematiikkaa erityisopiskelijoille

Etualalla erilaisia lääkepurkkejä ja lukko, taustalla pari opiskelijaa laskemassa tehtäviä.

Kiipulan ammattiopistossa on hankkeen aikana tutkittu ja kehitelty lääkematematiikan opetusmallia erityistä tukea vaativille opiskelijoille. Kiipulassa on tehty lääkematematiikan harjoituskirja sekä kaksi erilaista pakopeliä, virtuaalinen ja matkalaukkumallinen.

Kiipulassa on pitkään ollut sosiaali- ja terveysalan ammatillista koulutusta. Tampereen yksikössä sotealan koulutus alkoi 2015 ja tavoitteena on ollut kouluttaa myös koko perustutkinnon suorittaneita lähihoitajia. Yhtenä periaatteena koulussamme on ollut valmistua itsensä kokoiseen ammattiin. Kaikki opiskelijat eivät valmistu lähihoitajan ammattiin, vaan osa suorittaa hoiva-avustajan opinnot ja osa työskentelee opintojen jälkeen avustavissa työtehtävissä esimerkiksi vanhusalalla.

Löydät alla esiteltävät materiaalit Kiipulan verkkosivulta Lääkematematiikan harjoitussivusto.

Lääkematematiikka vedenjakajana

Matematiikan osaaminen ja sen opettaminen on isossa roolissa lähihoitajien koulutuksessa. Usein sitä pidetään jopa vedenjakajana: jos ei saa suoritettua virheetöntä lääkematematiikan koetta, ei voi valmistua lähihoitajaksi. Usein erityisopiskelijan ongelmat eivät ole pelkästään matematiikassa.

Matematiikan oppimisvaikeuksia on monenlaisia. Ne voivat olla laaja-alaisia oppimisen vaikeuksia, jolloin esimerkiksi muistamiseen liittyvät ongelmat vaikeuttavat monella tapaa laskemisesta. Lukemisen vaikeus puolestaan vaikeuttaa sanallisten tehtävien ymmärtämistä.

Ehkä helpoin oppimisvaikeus on motivaatio: saattaa olla, että opiskelijalla on ollut peruskoulussa vaikeuksia ymmärtää, mihin hän tarvitsisi tulevaisuudessa matematiikkaa. Ja kun hän sitten aloittaa lähihoitajaopinnot, hän oivaltaa ensimmäistä kertaa, mihin matematiikkaa ja esimerkiksi X-laskuja tarvitaan oikeasti. Tällöin on usein edessä koko peruskoulun tai ainakin ala-asteen matematiikan kiriminen, että saavuttaa lääkematematiikan osaamisen tason.

Meidän koulussa ei ole tavoitteena, että kaikki opiskelijat suorittaisivat lähihoitajan tutkinnon, mutta pyrimme antamaan mahdollisuuden oppia ja kokeilla kuinka pitkälle omat rahkeet riittävät.

Lääkematematiikkaan liittyy paljon pelkoa ja ahdistusta.  Matematiikka toimii karulla tavalla erottajana lähihoitajan tutkinnon ja hoiva-avustajan opintojen välillä – monet itkut on itketty lääkematematiikan hylkäysten takia. Kannustamme opiskelijaa tekemään parhaansa, mutta jos muutaman kokeen perusteella ei edistystä tapahdu, niin keskustelemme opiskelijan kanssa hoiva-avustajan opinnoista. Monesti epäonnistumiseen liittyy myös muita hahmottamisen vaikeuksia, joita on kuitenkin vaikeampi konkretisoida opiskelijalle.

Lähtökohta hankkeelle

Olemme Kiipulassa kokeilleet erilaisia materiaaleja lääkematematiikan opetuksessa. Meillä on ollut lääkematematiikan oppikirjoja, verkkokursseja ja erilaisia tehtävämonisteita. Mutta kaikissa on ollut meidän kannaltamme erilaisia pulmia. Esimerkiksi lääkematematiikan oppikirjoissa vaikeuskynnys on jyrkkä: helppoja peruslaskuja on vähän ja usein teoriakieli on vaikea. Tämä koskee myös maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita.

Lääkepurkkeja ja ohje laittaa ne vahvuuden mukaan suuruunjärjestykseen.

Tästä syntyi ajatus kehittää oma tehtäväkirja, jossa teorian opetuksessa käyttäisimme multimediaa ja uutta teknologiaa. Oppija ikä kaikki -hanke tarjosi tähän erinomaisen mahdollisuuden.

Pitempi aikaisena on trendinä on ollut opetuksen eriaikaisuus ja eritahtisuus. Opiskelijat aloittavat opintonsa eri aikaan. He oppivat eri tahtia. Perinteinen oppituntiopetus on hankalampaa. Tästä syystä otimme myös tavoitteeksi kehittää opetusmateriaalia, jota opiskelija voisi itsenäisesti edeten suorittaa ja toisaalta sitä voisi myös oppituntien materiaalina hyödyntää.

Kokemuksia työelämästä

Lääkematematiikan opetuksessa on yhtenä perusongelmana epäselvyys siitä, mitä täytyisi osata. Esimerkiksi lääkeopetuksen kaanoniin on kulunut roomalaiset numerot, jakokulma ja kertotaulut. Hankkeen alussa selvitimme sekä työelämästä että myös lainsäädännöstä, mitä tulisi opettaa, jos keskittyisimme vain olennaiseen matematiikkaan. Lähihoitajien ammatissa niin sanotun LOP-tentti (lääkehoidon osaaminen) on myös merkittävässä roolissa. Mitä osaamista tarvitaan siihen?

Selvisi, ettei roomalaisia numeroita enää käytetä työelämässä tai apteekkien resepteissä. Taskulaskin on sallittu lääkematematiikan kokeissa.

Materiaalin kehittäminen

Lähihoitajan lääkematematiikka -kirjan kansikuva.

Hankkeen aikana kehitimme tehtäväkirjan, jonka tarkoituksena oli toimia sekä oppikirjana tuntien tukena, että myös itsenäisen opiskelun mahdollistajana. Tehtäväkirja sai opiskelijoita hyvää palautetta. Sen aiheet käytiin oppituntien aikana läpi ja tehtäviä sai tehdä itsenäisesti. Muutama opiskelija sai tehtyä koko kirjan itsenäisesti ja he pyysivät mahdollisuutta suorittaa koe nopeammin. Tämä mahdollisti opiskelijoiden nopeamman etenemisen ja vältti turhautumisen tunneilla, jolloin opettaja saattoi keskittyä niihin, joilla oli vaikeuksia tehtävien kanssa. Vaikka tehtäväkirjan vastaukset löytyvät kirjan lopusta, niin vastausten suoraa kopiointia ei juuri ilmennyt. Jokainen ymmärsi, että kopioimalla ei pääse kokeesta läpi. Ja toisaalta kun löysi oikean vastauksen, se motivoi jatkamaan. Jos sitten vastaus oli väärä, niin tunneilla oli helppo saada nopeasti apua tehtävän ratkaisuun.

Tehtäväkirjassa oli lyhyesti selostettu teoriaa, QR-koodien avulla opiskelija saattoi katsoja lyhyitä videoklippejä tehtävien ratkaisusta. Ajatuksena oli, että opiskelija voisi omalla kännykällä katsoa opetusvideot. Tehtäväkirjasta löytyy myös harjoituskokeita, joilla opiskelija voi testata nopeasti osaamisensa. Myös tätä mahdollisuutta opiskelijat kehuivat.

Pelillisyyttä pakopelin avulla

Yhtenä tavoitteena Kiipulan hanketyölle oli kehittää lääkematematiikan pakopeli. Sen tavoitteena oli konkretisoida opiskelijalle, minkälaisten asioiden kanssa hän on tekemisissä ja mitä nuo numerot tarkoittavat oikeasti. Hankkeen aikana kehitimme pakopelin: mysteerimatkalaukun, jonka osiot aukenivat, kun edellinen tehtävä oli ratkaistu. Matkalaukussa on lääkeruiskuja, tablettipurkkeja, tabletteja ja dosetti.

Hankkeen aikana syntyi myös ajatus kehittää pakopeli virtuaalisesti. Idea syntyi Matleena Laakson Thinglink-ohjelman esittelystä, jossa hän esitteli Thinglinkin uusia pelimäisiä mahdollisuuksia. Tästä kehitimme Thinglink- ympäristössä kaksi pakopeliä, joissa opiskelija ratkaisee erilaisia lääkematematiikan tehtäviä kotihoidossa.

Ruudunkaappauskuvia virtuaalisesta pakopelistä. Kuvissa opiskelija ovella, tehtävän äärellä ja hoidettavan keittiössä.

Opiskelijoiden kokemuksia

Pääsääntöisesti saimme opiskelijoilta hyvää palautetta ja he pitivät kehittämiämme menetelmiä monipuolisena. Myös oppimistulokset ovat olleet rohkaisevia: suurin osa opiskelijoistamme (jotka ovat siis selviytyneet lähihoitajan osaamisalaopintoihin) ovat selvittäneet viralliset lääkematematiikan LOP-testin ensimmäisellä yrittämällä.

Tommi Natri
Kiipulan ammattiopisto

Kommentit

Tere! Soovin endale õppe raamatut.

Marget Averson

3.10.2023 06:49

Voit ladata sen maksutta osoitteesta: https://drive.google.com/file/d/18G169aIwbx-xKLznPat31RgR73excHg-/view

Matleena Laakso

5.10.2023 10:01

Kiitos mielenkiinnosta Annamari! Kirja on maksutta verkossa. Lataa se ensin tietokoneellesi, sitten voit sen myös tulostaa. Tässä suora linkki: https://drive.google.com/file/d/18G169aIwbx-xKLznPat31RgR73excHg-/view

Matleena Laakso

23.8.2022 14:39

Hei voiko tätä kirjaa ostaa ? T. Annamari tai saada ?

ANNAMARI ALEKSANDRA HÄMÄLÄINEN

23.8.2022 13:26

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *