Opiskelija bloggaa: Miten opiskella työn kyljessä?

Kaunista päivää sinä lukemaan innostunut! On toisen blogitekstin aika. Eero Keski-Petäjä jatkaa johtamisen ja tietotekniikan maisterivaiheen opiskelusta työn ja yrittäjyyden ohella. Millaista maisterivaiheen yliopisto-opiskelu oikein on?

Kerroin viimeksi, kuinka oma opiskelutahtini on verrattain rauhallinen: 2-3 kurssia lukukaudessa eli 4-6 kurssia lukuvuodessa. Nyt keväällä 2024 suoritan kolmea kurssia. Kurssit ovat innovaatiojohtaminen, operations management ja teknologiajohtaminen.

Monimuotoisia opiskelutapoja

Toteutustavat vaihtelevat kursseilla mukavasti. Opintopisteen vaatima aika on noin 27 tuntia. Kurssini ovat 5 opintopisteen kursseja, eli yhteensä kolmesta kurssista siis keväälle työtä tulee laskennallisesti 405 tuntia. Määrä saattaa kuulostaa hurjalta, mutta suoritustavasta riippuen aika kuluu itselle mieluisan aiheen parissa näppärästi. Operations management kurssilla yhtenä työnä esimerkiksi pienryhmissä perehdytään määrättyihin artikkeleihin ja vastataan annettuihin kysymyksiin. Kaikkien ryhmien vastauksiin pääsee perehtymään. Tällainen opiskeleminen on mielestäni käytännönläheistä. Artikkelit kertovat oikeista yrityksistä ja tilanteista.

Innovaatiojohtamisen kurssilla taas helmikuun alussa oli mahdollisuus osallistua Pori Energian Hackathon-innovaatiokilpailuun. Kilpailussa pääsi tutustumaan eri osaamistaustaisiin opiskelijoihin, pitchaamaan ideoitaan ja luomaan ratkaisusta visuaalista esitystä ryhmänä.

Pelkästä luentotallenteiden kuluttamisesta ei siis ole kyse!

Olen hieman yllättynyt, kuinka monia eri vaihtoehtoja kurssien asioiden oppimiseen etänä opintoja suorittavalle on rakennettu. Matematiikan kursseilla on usein myös laskutupia, joihin osallistuminen on vapaaehtoista. Usein monimuotototeutuksilla näistä on hyötyä, sillä viimeisimmistä matematiikan opinnoista voi olla vuosia.

Opiskelijakollegoja eri paikkakunnilta ja aloilta

Eri suoritustavoissa hienointa on tutustua eri paikkakunnilla opintojaan suorittaviin eri alojen osaajiin. Ihmisiä on esimerkiksi tekniikan, talouden, kehittämisen ja opettamisen tehtävistä. Kun oman työn ohella pääsee annetun aiheen tiimoilta keskustelemaan muiden osaajien kanssa, syntyy poikkitieteellisiä oivalluksia. Tällaisia oivalluksia ei samalla tavalla saa vaikkapa kirjoista.

Ajallisesti itse opiskelen työpäivän jälkeen. Perehdyn kurssivaateisiin ja annettuihin deadlineihin huolellisesti kurssin alkaessa. Mikäli esimerkiksi tentillä on tietty ajankohta, eikä sitä voi suorittaa sähköisesti, vien tiedon kalenteriini heti. Jaan annetut suoritukset osiin, joita teen pitkin viikkoa. Esimerkiksi innovaatiojohtamisen kurssia suoritan karkeasti katsoen luentotallenteet yhden arkiviikon iltoina ja toisella viikolla teen annetun harjoitustehtävän osissa. Sitten siirryn seuraavaan osioon. Mikäli luento kestää yli tunnin, saatan jakaa sen kahteen osaan.

Yksi ja sama tapa ei toimi kaikilla kursseilla ja omaa tapaa oppia tulee soveltaa.

Parasta onkin, että samalla kun opiskelee annetun kurssin sisältöä, oppii johtamaan itseään, aikatauluttamaan työtään, luomaan osakokonaisuuksia ja asettamaan tavoitteita. Itsensä johtamisesta voi toki vaikkapa lukea kirjoista, mutta vain kokeilemalla siinäkin kasvaa osaajaksi!

Opiskelu työn ohella vaatii resilienssiä ja joustavuutta opiskelijalta, työnantajalta, mahdollisten opiskeluryhmien jäseniltä ja vastuuopettajilta. Joku voi nauttia opiskellessaan päivän viikossa, mutta itse nautin pienien kokonaisuuksien jokapäiväisestä tekemisestä. Tärkeintä on löytää oma tapa ja oma aika opiskelemiseen. Toisinaan se on piilossa ja vaatii enemmän mielen lujuutta. Tällöin itse teen ensimmäisestä askeleesta tai tavoitteesta mahdollisimman pienen, jotta pääsen vauhtiin. Esimerkiksi ”tänään avaan kurssin moodle-sivun”. Harvemmin sitä avaamisen jälkeen sulkee, vaan opiskelun into vie mennessään. Töiden jälkeenkin.

Hymyilevä nuori mies nojaa tiiliseinään farkkutakissa.

 

Eero
Verkostoidutaanko Linkedinissä?

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *