Sosiaalityön parityögradu sossumeemeistä paljastaa sosiaalityön paradoksaalisuuden

Kaksi henkilöä opiskelee selät vastakkain lattialla istuen.

Kuvittele tilanne: Kaksi toisilleen lähes tuntematonta samannimistä opiskelijaa osallistuu gradujen ideapapereita käsittelevään Teams-seminaariin keväällä 2023. Käy ilmi, että heillä kummallakin on sama tutkimuksellinen mielenkiinnonkohde – sossumeemit. Yhteisestä tutkimusintressistä seuraa satojen tuntien puhelu- ja Teams -maratonit, joiden lopputuloksena valmistuu pro gradu -tutkielma Sosiaalityön paradoksi sosiaalisena representaationa ”sossumeemeissä” -

Kun kannattelet asiakkaita, jotka eivät saa tarvitsemiaan erityispalveluita resurssipulan vuoksi.

Haluamme jakaa teille rohkaisevan kokemuksemme raskaasta, mutta tuloksellisesta ja palkitsevasta parityögradun prosessista.

Yhdessä vai erikseen – parityötutkielman sudenkuopat ja onnistumisen avaimet

Tiedostimme graduprosessin alussa mahdollisia eteemme tulevia realistisia haasteita, jotka liittyivät muun muassa erilaisiin aikatauluihin ja elämäntilanteisiin, sekä tapoihin tehdä ja kommunikoida. Jälkikäteen vinkkinä parityötä suunnitteleville voisimme todeta alla olevan laatimamme kuvan jokaisen kohdan huolellisen läpikäynnin etukäteen olevan elintärkeää onnistuneelle työlle.

Parityöskentelyn plussat ja miinukset. Plussia ovat parilta saatu tuki ja kannustus, eri näkökulmat työhön, työn jakaminen sekä motivaation saaminen parilta. Miinuksia ovat yhteisymmärryksen löytäminen, erilaiset aikataulut, vastuunjakaminen sekä kommunikaatio.

Läpi tutkielman tekemisen, ennen sitä ja vielä sen jälkeenkin olemme pyrkineet avoimeen, ratkaisukeskeiseen ja toista kunnioittavaan vuorovaikutukseen. Pidimme tämän mielessä myös joulu-tammikuun pimeinä iltahämärän tunteina loputtomalta tuntuvaa analyysia ja sen aukikirjoittamista tehdessämme. Tuskan kyyneliltä ei vältytty, mutta näissäkin hetkissä parin olemassaolo oli ehdoton voimavara.

Iloitsimme usein avoimesti onnistumisistamme ja jaoimme myös ”siviilielämän” iloja ja suruja taukojumppien yhteydessä. Loppujen lopuksi tutkielmamme luonne huomioon ottaen kahden ihmisen ideat, ajatukset ja näkökulmat lisäävät tutkielmamme luotettavuutta. Saimmepa yhteistyöllä puserrettua gradumme valmiiksi seminaarin aikana ja valmistuimme toukokuun sijasta jo alkuvuodesta.

Vaatimaton ja kevyt aihe sote- ja lastensuojelukriisien rinnalla?

Kävimme jonkun verran yhteistä pohdintaa siitä, että tutkielmamme aihe vaikutti kevyemmältä kuin perinteiset sosiaalityön gradut. Mitä enemmän kaivauduimme aiheeseen, sitä selvemmäksi kävi, että sossumeemeillä on syvällinen merkitys yhteiskunnallisessa keskustelussa. Meemit eivät ole vain viihdettä, vaan ne heijastavat ja luovat kulttuurista ja sosiaalista tietoa.

Tutkimuksemme keskittyi selvittämään, millaisia sosiaalisia representaatioita sosiaalityöhön liittyvät meemit sisältävät ja miten ne muodostuvat. Analysoimme suomalaisilla sosiaalityöaiheisilla Instagram-tileillä julkaistuja meemejä käyttäen laadullista sisällönanalyysia ja teoriaohjaavaa sisällönanalyysia.

Tuloksemme olivat mielenkiintoisia ja paljastivat, että sosiaalityön sosiaaliset representaatiot näyttäytyvät meemeissä paradoksisina. Vaikka meemeissä huumori vahvistaa sosiaalityöhön liittyviä käsityksiä, se samalla kyseenalaistaa niitä. Esimerkiksi sosiaalityöntekijöiden kokemus asiantuntijuudesta ja ammatti-identiteetin kehittymisestä esitetään ristiriitaisena.

Meemit tarjoavat uudenlaisen näkökulman sosiaalityön haasteisiin ja voimavaroihin nykypäivän yhteiskunnassa. Ne herättävät keskustelua ja antavat äänen sosiaalityössä työskenteleville. Tutkielmamme osoittaa, että tulevaisuuden sosiaalityössä on tärkeää paitsi sosiaalityöntekijöiden oma toiminta ja voimavarojen hyödyntäminen, myös yhteiskunnassa tapahtuva toiminta ja resurssien oikeudenmukainen jakautuminen.

Toivomme tutkielmamme herättävän keskustelua sosiaalihuollon tilasta, sosiaalityön haasteista ja voimavaroista, sekä meemitutkimuksesta ja huumorista työhyvinvoinnin tukena. Yhdessä voimme luoda paremman tulevaisuuden sosiaalityölle ja sen asiakkaille.

Kiitos, että olit mukana tarinassamme!

Terveisin,

Jennat

PS. Uskaltaudu rohkeasti suunnittelemaan parityögradun tekemistä! Saatat saada prosessin aikana itsellesi uuden elinikäisen ystävän.

Kirjoittajat Jenna Laine ja Jenna Mero valmistuivat alkuvuodesta 2024 yhteiskuntatieteiden maistereiksi Tampereen yliopiston Porin kampukselta.

 

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *