Modultekilla rohkaistaan diplomi-insinööreiksi opiskelevia

Teppo Yrjönkoski rohkaisee diplomi-insinöörejä opiskelemaan myös taloutta.

– Opiskeluun kannattaa suhtautua investointina itseensä. Kouluttautuminen työn ohella laajentaa ja päivittää ammattitaitoa ja hyödyttää myös työnantajaa, sanoo ohjelmistotalo Modultekin liiketoimintajohtaja Teppo Yrjönkoski.

Hän on seurannut useiden urapolkujen kehitystä kesätöihin tulevasta teekkarista diplomi-insinööriksi ja asiantuntijaksi. Osa modultekilaisista on päivittänyt tutkintonsa insinööristä diplomi-insinööriksi TTY Porin laitoksella, ja yrityksellä on aikuisopiskelusta hyviä kokemuksia.

25-vuotias Modultek on merkittävä kasvuyritys ja teknisten alojen työllistäjä Porin seudulla. Tuotetiedon hallintajärjestelmiä teollisuudelle suunnittelevassa yrityksessä työskentelee noin 40 henkilöä sekä joukko alihankkijoita. Modultekin asiakkaita ovat esimerkiksi Metso, Vaisala, Ponsse, Oras ja Kemppi. Asiakkaissa on lisäksi suuri joukko pienempiä teollisuusalojen yrityksiä.

Työn ja opinnot voi yhdistää

Diplomi-insinöörin urapolku Modultekissa alkaa useimmiten kesätöistä tai työharjoittelusta. Diplomitöiden aiheita kehitellään yhdessä opiskelijoiden kanssa. Etenkin nuorten diplomityöt painottuvat useimmiten tietotekniikkaan. Tarvetta olisi myös teknisten sovellusten kaupallistamiseen liittyvällä tutkimukselle. Yrjönkoski kuitenkin ymmärtää, että kaupallistamisajattelu ei ole helppoa työuransa alkutaipaleella olevalle diplomi-insinöörille. Kompetenssi kehittyy kokemusten myötä.

Modultekilla suhtaudutaan kannustavasti työntekijöiden täydennyskoulutukseen. Esimerkiksi diplomi-insinöörin tutkinto kehittää ammattitaitoa, vaikka taustalla olisi aikaisempi teknisen alan koulutus ja työkokemusta.

– Aikuisiällä opiskellaan enemmänkin ammattia varten, ei pelkän tutkinnon vuoksi. Etenkin kaupallisen tiedon ja näkemyksen kartuttaminen hyödyttää koko yritystämme. Pelkän tekniikan hallitseminen ei riitä, vaan sovelluksia on osattava kaupallistaa, Yrjönkoski painottaa.

Suuri osa Modultekilla työskentelevistä diplomi-insinööriopiskelijoista kouluttautuu TTY Porin laitoksella tai Tampereella. Töiden ja opintojen yhdistäminen on sujunut Yrjönkosken mielestä hyvin. Jatkokouluttautujan kanssa tehdään opiskelusopimus, jossa määritellään, miten työ- ja opiskeluaika järjestetään. Työntekijä voi olla esimerkiksi neljä päivää viikosta töissä ja käyttää päivän opiskeluun.

Yrjönkoski rohkaisee täydennyskoulutusta pohtivia. Modultek on hyvä esimerkki siitä, ettei työsuhteen tarvitse katketa työntekijän opintojen vuoksi.

– Esimerkiksi 40-vuotiaalla on työuraa vielä yhtä paljon edessä kuin takana. On hyvä, jos työntekijä pystyy laajentamaan ja syventämään osaamistaan. Ei siis kannata epäröidä liikaa.

Avoin ja nöyrä asenne kannattaa

Uransa alussa olevia Yrjönkoski neuvoo asennoitumaan työntekoon avoimesti, innostuneesti ja nöyrästi. Nöyryys ei kuitenkaan tarkoita alistumista. Kyse on siitä, että on valmis tekemään erilaisia töitä, vaikka ne eivät vastaisi aina suoraan omaa koulutusta ja ammattinimikettä. Työkokemusta kannattaa hankkia jo opiskeluaikana, sillä työllistyminen pelkillä papereilla on vaikeaa.

– Kesätöitä kannattaa hakea ja tehdä, vaikka oman alan tehtäviin ei aina pääsisi. Se, että ansioluettelossa on työpaikkoja, osoittaa rekrytoijalle, että hakijan motivaatio on kohdillaan.

Töitä kannattaa tehdä opiskeluaikana myös siksi, että työelämän pelisäännöt tulevat tutuiksi. Teoriatiedon ja työkokemuksen lisäksi työntekijän on hallittava tärkeät perusasiat, kuten se, miten työpaikalla viestitään ja käyttäydytään.

Osaajille on töitä

Yrjönkoski neuvoo Modultekista kiinnostuneita ottamaan rohkeasti yhteyttä. Yritys kasvaa vaikeasta taloustilanteesta huolimatta, ja innostuneille osaajille on kysyntää.

– Kasvamme ja kartoitamme koko ajan uusia markkinoita, asiakkaita ja teknologioita. Modultekilla on rohkeasti eteenpäin katsova asenne, ja etsimme samanlaisia työntekijöitä. Meillä on tarvetta sekä syvälliselle tekniselle osaamiselle että kaupalliselle silmälle.

Työurien pituus kertoo, että Modultekillä viihdytään. Työsuhteen keskimääräinen pituus on noin kahdeksan vuotta. Uran keskipituutta on tosin lyhentänyt viime aikoina se, että Modultekille on palkattu uusia työntekijöitä.

Pori on Yrjönkosken mielestä pieneksi kaupungiksi mainio paikka asua ja yrittää. Modultekin kasvu osoittaa, että alueella on mahdollista tehdä menestyvää liiketoimintaa. Korkeakoulut tuovat kaupunkiin vireyttä. Seudulla on myös hyvin harrastusmahdollisuuksia ja maltilliset asumiskulut, mikä houkuttelee lapsiperheitä.