Artikkelit vuodelta 2021

Posterit 2020

Täältä löytyvät syksyn 2020 aikana valmistuneiden opinnäytetöiden posterit. Opinnäytetöiden raportit löytyvät https://www.theseus.fi/ palvelusta.