AJATUKSIA AAMUTUIMAAN - Pertti Koistinen

Sota vaikuttaa yhteiskuntajärjestykseen jo silloin kun yhteiskunta alkaa militarisoitua, mutta sodan vaikutukset päättyvät vasta kun yhteiskunta on demilitarisoitu.

Luin muutama päivä sitten Hans Speierin (1941) Annals of American Academy sarjassa ilmestyneen artikkelin ”The Effect of War on the Social Order”. Se oli niin raikas ja inspiroiva että kirjoitin artikkelin pohjalta sodan ja rauhan teesit:
1. Sota määrittää yhteiskunnan rakenteita jo ennen kuin avoimet taistelut alkavat eivätkä sodan vaikutukset lakkaa vielä sittenkään, kun rauha saavutetaan.
2. Sota vaikuttaa yhteiskuntajärjestykseen jo silloin kun yhteiskunta alkaa militarisoitua, mutta vaikutukset päättyvät vasta kun yhteiskunta on demilitarisoitu.
3. Sodan vaikutukset yhteiskuntajärjestykseen eivät ole seurausta vain sodan aiheuttamasta poliittisesta, sosiaalisesta ja taloudellisesta tuhosta; vaan myös voittajan häviäjälle asettamista rauhan ehdoista eikä silloin säälillä ole väliä.
4. Jokainen yhteiskunnan instituutio on saanut sodasta tartunnan. Saastuneita eivät ole vain valtio, armeija ja talous, vaan myös kirkko, koulut ja perheet.
5. Olet ehkä nähnyt kuvia pommien aiheuttamista tuhoista, mutta se mitä kenties et ole havainnut, on se, miten pommit ja tuho pakottavat miljoonia ihmisiä muuttamaan elintapojaan ja ajatuksiaan.
6. Loppujen lopuksi se, miten hyvin ja nopeasti sodan vaikutukset voidaan pyyhkiä pois, riippuu siitä, miten hyvin yhteiskunnassa; kansalaisten, kasvatuksen, yhteiskunnallisten instituutioiden ja politiikan tasoilla onnistutaan käsittelemään sodan ja rauhan kysymyksiä ja luomaan edellytyksiä kestävälle rauhalle.
Kun ajattelen sotaa näiden argumenttien ja havaintojen kautta, en voi juuri muuta kuin sanoa, että rauha ja rauhantyö ovat kaiken a ja o, vaikka juuri nyt rauhantyö tuntuu olevan yhteiskunnan ja poliitikkojen sokea piste.

Lue seuraavaksi