Sähköisiä omahoitopalveluita käsittelevästä YAMK-opinnäytetyöstä tieteellinen artikkeli

Näkymä Gerontologia-lehden artikkelista Sähköiset omahoitopalvelut ovat mahdollisuus myös ikääntyville, Vol.32, Nro3, 2018
Gerontologia lehden artikkeli Vol.32, Nro3, 2018

Sähköiset omahoitopalvelut tarjoavat kansalaisille välineitä seurata hyvinvointiaan, ehkäistä sairauksien pahenemista ja nopeuttaa tarkoituksenmukaiseen hoitoon pääsyä. Nokian kaupungissa toteutetun ajankohtaisen opinnäytetyön tulokset julkaistiin myös tieteellisenä artikkelina.

Anna Koskinen ja Anna-Stiina Vaahtera kartoittivat opinnäytetyösään Nokian kaupungin asukkaiden, työntekijöiden ja päätöksentekijöiden näkemyksiä kehitteillä olevista sähköisistä omahoitopalveluista. Samalla omahoitopalveluita tehtiin vastaajille tunnetuksi.

Tulosten mukaan kyselyssä kuvattuja sähköisiä palveluita tunnetaan pääosin hyvin. Vähintään puolet vastaajista käyttäisi niitä todennäköisesti. Noin puolet vastaajista arveli kuvattujen sähköisten palveluiden vaikuttavan positiivisesti omasta hyvinvoinnistaan huolehtimiseen. Vastaajien mukaan sähköisten omahoitopalveluiden käyttöön tulisi saada tukea sekä verkossa, että henkilökohtaisesti.

Huolelliseen kirjallisuuskatsaukseen, ansiokkaaseen aineistonkeruuseen ja oikeaoppiseen analysointiin perustuva opinnäytetyö, joka tuotti arvokkaita ja ajankohtaisia tuloksia, kannatti saattaa laajempaankin levitykseen. Yhdessä opettajaohjaajan kanssa opinnäytetyön pohjalta tehtiin tieteellinen artikkeli, joka julkaistiin Gerontologia lehdessä, otsikolla Sähköiset omahoitopalvelut ovat mahdollisuus myös ikääntyville.

 

https://www.theseus.fi/handle/10024/142115

https://journal.fi/gerontologia/article/view/70274

Kirjoittaja: Sari Himanen

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *