Blogista & Koulutuksesta

Tässä blogissa on Tampereen ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelijoiden itse tuottamia tekstejä liittyen esimerkiksi opiskeluun, tapahtumiin ja vapaa-aikaan.

Liiketalouden tutkinto-ohjelma on 3,5 vuotta kestävä koulutus, joka antaa mahtavat valmiudet työelämän eri osa-alueille.

Liiketalouden koulutuksesta valmistuu tradenomiksi 3,5 vuodessa. Koulutuksessa käytetään monipuolisia opetusmenetelmiä, joihin kuuluu tekemällä oppiminen.

Osallistuminen oppiyritystoimintaan, projekteihin, yritysyhteistyöhankkeisiin ja valmennustiimien kokoontumisiin kehittää työelämävalmiuksia. Opiskelu päivätoteutuksessa edellyttää kokopäiväistä läsnäoloa. Kykylaakso on 1. vuoden opintojen oppimisympäristö perusliiketoimintaprosessin opetteluun. Opiskelu tapahtuu 10 hengen tiimeissä, jotka perustavat virtuaaliset firmat, oppiyritykset.

Monimuotototeutuksessa tradenomin tutkinnon voi suorittaa työn ohessa.

Vaihto-opiskeluun ulkomaisessa korkeakoulussa on hyvät mahdollisuudet. Harjoittelujaksolla työskennellään viisi kuukautta alan työtehtävissä kotimaassa tai ulkomailla.

Yrittäjyyttä voi opiskella yrittäjyyden ja tiimijohtamisen koulutuksessa eli Proakatemiassa. Yrittäjyyden opiskeluun kuuluu tiimiyrityksen perustaminen Proakatemiassa toisen vuoden opintojen alussa.

LUE LISÄÄ KOULUTUKSESTA!