Tervetuloa TAMKin liiketalouden opiskelijoiden uuteen blogiin!
Täältä löydät opiskelijoiden ajatuksia, näkemyksiä, vinkkejä ja kokemuksia niin opiskelusta, tapahtumista kuin vapaa-ajaltakin.

Opiskelijasta Työntekijäksi - Matka Tiedonjanosta Ammattiuralle

Opiskelijaelämä on monille nuorille aikaa, jolloin haaveillaan tulevaisuudesta ja rakennetaan perustaa tulevalle ammatilliselle uralle. Kun opiskelija valmistuu ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta, hän astuu työelämään uudenlaiset haasteet edessään. Opiskelijan täytyy olla valmis oppimaan uusia käytäntöjä sekä rutiineja.

Elämänhallinta opiskelijaelämässä ja -arjessa

Nyt kun opiskelijaelämä alkaa olemaan takanapäin ja edessä siintää työelämä, on hyvä aika pohtia kulunutta opiskelija-aikaa. Opiskelijaelämä voi olla yhtä aikaa innostavaa ja stressaavaa. Uuden tiedon oppiminen, sosiaalisten suhteiden luominen ja itsenäisen elämän aloittaminen tuovat mukanaan monia haasteita. Hyvä elämänhallinta on avainasemassa, kun pyrkii tasapainottamaan opiskelua, vapaa-aikaa, terveyttä ja sosiaalisia suhteita. Tässä blogitekstissä jaan vinkkejä elämänhallintaan opiskelijaelämässä ja -arjessa.

Korkeakouluopiskelun ja työn tekemisen yhdistäminen

Korkeakoulutus on aina ollut arvostettu väylä henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kehitykseen. Kuitenkin monille opiskelijoille tämä matka korkeakoulussa ei ole pelkkää kirjojen selailua ja luentojen kuuntelemista. Työn tekeminen opiskelun ohessa voi olla haastavaa, mutta se on myös mahdollisuus kehittää monia tärkeitä taitoja ja rakentaa vahvaa pohjaa tulevaisuudelle.

Ajatuksia harjoittelusta

Opintoihin kuuluvassa harjoittelussa on täydellinen mahdollisuus päästä hyödyntämään koulunpenkillä opittuja asioita ja syventämään niitä entistä enemmän. Harjoittelussa oppii myös varmasti paljon taitoja, joita kirjojen pänttäämisestä ei opi eikä ole tarkoituskaan oppia. Harjoittelu avaa ovia työpolulle ja antaa perspektiiviä siitä, mitä tulevaisuudellaan haluaa tehdä ja toisaalta, mihin tulevaisuuttaan ei halua tuhlata. Tässä kerron hieman tarkemmin oman harjoitteluni alkua ja fiiliksiä yleisesti harjoittelusta.

Itseohjautuvuus – ajankohtainen ilmiö työelämässä

Työelämä muuttuu nyt nopeammin kuin koskaan ja yksi hyvin ajankohtainen aihe on itseohjautuvuus. Itseohjautuvuus voi olla monelle opiskelijalle uusi askel työelämään astuessa, vaikka opintojenkin aikana opetellaan itsensä johtamista. Työntekijän itseohjautuvuudella tarkoitetaan työntekijän vapautta päättää omaan työhönsä liittyvistä asioista, kuten työn tekotavoista ja työtehtävien priorisoinnista. Itseohjautuvuus on jakanut paljon mielipiteitä, mutta monet näkevät sen positiivisena ja työntekijöiden hyvinvointia edistävänä muutoksena.

Rakas opinnäytetyö

Ammattikorkeakoulussa opintojen suorittamisen viimeisenä tehtävänä ennen valmistumista on rakas ja kuuluisa opinnäytetyö niin hyvässä kuin pahassa. Se on opintoihin kuuluva itsenäinen suoritus, koululta saamaa tärkeää tukea unohtamatta, jolla osoitetaan opintojen aikana kerätty osaaminen. Opinnäytetyö pohjautuu useimmiten käytännön työelämään analysoiden, tutkien ja kehittäen niiden mahdollisia heikkoja kohtia ja toisaalta myös asioita tai tilanteita, joihin opiskelijalla on omasta mielestään annettavana oma osaamisensa ja näkökulmansa. Jokainen kuitenkin varmasti pohtii, minkälainen sitten on hyvä opinnäytetyö.

Itsekuri vähäisissä opinnoissa

Usein kuulee ihmisten huokailevan ja voivottelevan opintojen työmäärän suuruutta. Päiviin ja viikkoihin sisältyy paljon luentoja, esseitä, tehtäväpaketteja ja mahdollisiin tentteihin valmistautumista. Yleinen toteamus voivotteluiden perään onkin, että kunnon panostaminen opintoihin kasvaa sitten, kun niin sanottu työmäärä vähenee. Onko tämä yleinen toteamus kuitenkin vain myytti ja huijaus itselleen?

Tradenomiopiskelijana vaihdossa

Ammattikorkeakouluopintoihin kuuluu mahdollisuus vaihto-opiskeluun. Näin ollen myös tradenomiopinnoissa pystyy suorittamaan opiskelijavaihdon TAMKin partneriyliopistoissa, joita on useita ympäri maailmaa. Tässä blogitekstissä kerron hieman omasta vaihtokokemuksestani Etelä-Koreassa ja sen jälkeen tiivistän lyhyesti vaihtoon hakemisen prosessin.

Opiskelun ja työelämän yhdistäminen

Viime postauksessa pohdittiin loppuvaiheen opiskelua ja työelämän vaikutuksia siihen. Monet opiskelijat työllistyvät kuitenkin jo opintojen alussa tai jopa tulevat opiskelemaan ollessaan töissä. Liiketalouden tutkinto kannustaa töiden tekoon, sillä siihen kuuluu oleellisesti esimerkiksi pakolliset harjoittelut ja erilaista työelämäyhteistyötä.

Loppuvaiheen opiskelut ja työelämä

Ammattikorkeakoulututkinto on käytännönläheinen ja työelämään valmistava koulutus. Myös liiketalouden opiskelijoilla työmahdollisuuksia on runsaasti, ja tutkinto myös avaa ovia monipuolisempiin tehtäviin. Monet liiketaloudenkin opiskelijat työllistyvät kesken opintojen ja käyvät töissä jopa koko tutkinnon suorittamisen ajan.

Budjetti - Mikä se on?

Budjetti toimii osana talouden suunnittelua ja helpottaa arkea. Ennakoimalla ja suunnittelemalla vältät ikäviä yllätyksiä sekä olet oman taloutesi "herra". Budjetointi mielletään monesti yritysten apuvälineeksi, mutta kannattaa budjettia hyödyntää oli tulevaisuudessa tiedossa sitten ulkomaanmatka tai uuden harrastuksen aloitus.