Fuksivuoden opinnot - miltä ne voivat näyttää?

Noin vuosi sitten yhteishaun aikaan pohdin, millaisia opintoja ja millaista opiskelua ensimmäinen vuosi viestinnän opiskelijana voisi pitää sisällään. Ajattelin siis avata näin blogipostauksen muodossa hieman sitä, miltä oma vuoteni on näyttänyt opintojen osalta.

Fuksivuoden viimeisten kurssien ollessa käynnissä on kiva kurkata taaksepäin menneeseen vuoteen ja suoritettuihin opintoihin. Ensimmäisen vuoden opintoni ovat sisältäneet viestinnän monitieteisen tutkinto-ohjelman perusopinnot sekä viestinnän monitieteisen kandidaattiohjelman yhteiset opinnot. Perusopinnot ovat avanneet minulle viestinnän alan monitieteisyyttä ja monipuolisuutta. Perusopintoihin sisältyvien kurssien suoritustavat vaihtelevat keskenään. Tämän ansiosta olen saanut kokemusta niin kirjatenteistä, ryhmätöiden tekemisestä kuin myös opintopäiväkirjan kirjoittamisesta. Suoritustapojen monipuolisuus tuo opintoihin vaihtelevuutta, ja on ollut kiva päästä harjoittelemaan erilaisia tapoja suorittaa kursseja. Perusopintojen ja yhteisten opintojen lisäksi tein muutaman psykologian kurssin vapaasti valittavina opintoina sekä pari viestinnän aineopintojen kurssia.

Ensimmäinen periodi sisälsi puhe- ja vuorovaikutustaitojen työpaja -kurssin, digitaalisten yleistaitojen suorittamista, vuorovaikutuksen teorioihin tutustumista sekä mediatutkimuksen kurssin. Puhe- ja vuorovaikutustaitojen työpaja oli mielestäni kivan rento kurssi, joka sopi opintojen alkuun hyvin. Työpajassa pääsimme pohtimaan ryhmissä viestinnän ja vuorovaikutuksen ilmiöitä sekä työstämään omia ryhmäviestintätaitojamme. Vuorovaikutuksen teoriat -kurssilla tutustuimme puolestaan viestinnän alan keskeisiin teorioihin. Kurssi oli erittäin mielenkiintoinen ja rakensi hyvän pohjan tuleville viestinnän opinnoille. Opintojakso media, arki ja yhteiskunta yllätti minut positiivisesti. Ennen kurssin alkamista en tiennyt kovin paljoa mediatutkimuksesta, mutta luennot olivat innostavia ja opintojakso ylitti odotukseni.

Toisessa periodissa jatkoin digitaalisten yleistaitojen suorittamista. Tein myös orientoivat opinnot, joissa tutustutaan viestinnän tutkintorakenteeseen. Orientoiviin opintoihin sisältyy myös tiedonhankitaitojen opettelua, mikä auttaa jatkossa tiedon haussa. Lisäksi suoritin viestinnän perusopintoihin kuuluvan journalismi ja julkisuus -kurssin, jossa perehdyttiin erityisesti journalismin vapauteen.

Kolmannessa periodissa tein vapaasti valittavista opinnoista työ- ja organisaatiopsykologia ja kognitiivinen neurotiede -opintojaksot. Perusopinnoista tein informaatio- ja mediajärjestelmät -kurssin sekä aloitin tutkimustaidot -opintojakson. Perusopintoihimme kuuluva informaatiotutkimuksen kurssi ylitti odotukseni.  Opintojakso laajensi ymmärrystäni tietoyhteiskunnasta ja oli erittäin kiinnostava vaihtuvien luennoitsijoiden ansiosta.

Neljännessä, eli vuoden viimeisessä periodissa suoritin tutkimustaidot -opintojakson loppuun. Kurssi oli mielestäni todella hyödyllinen, ja erityisesti pidin tutkimussuunnitelman kokoamisesta. Pääsimme ryhmässä ideoimaan tutkimusaihetta ja laatimaan viimeistellyn tutkimussuunnitelman. Tästä kurssista on varmasti hyötyä kandia tehdessä. Viimeisessä periodissa tein myös poliittisen viestinnän kurssin, joka oli erityisen mielenkiintoinen ja ajankohtainen näin eduskuntavaalikeväänä. Tällä hetkellä käynnissä ovat vielä tilastotieteen johdanto, persoonallisuuspsykologia, tieteenfilosofia ja viestinnän etiikka sekä viestintä ryhmissä ja vuorovaikutussuhteissa -opintojaksot. Näistä lemppari kurssini on viestintä ryhmissä ja vuorovaikutussuhteissa, sillä kurssilla pääsemme syventymään viestinnän alan teorioihin ja tekemään ryhmätöitä. Opintojakson ensimmäinen ryhmätehtävä piti sisällään vapaavalintaisesta elokuvasta valittujen henkilöhahmojen välisen suhteen analysointia jonkin viestinnän alan teorian pohjalta. Niinpä pidimme ryhmämme kanssa leffaillan herkkujen kera! Tilastotieteen johdanto on ollut minulle mieluinen opintokokonaisuus, sillä on ollut hauska päästä pitkästä aikaa myös laskemaan.

Vuosi viestinnän opiskelua on ollut uuden oppimista, laajan näkökulman saamista sekä ensimmäinen kosketus viestinnän alaan.

Lopuksi tahtoisin vielä sanoa, että jokaisen viestinnän opiskelijan opinnot näyttävät yksilöllisiltä ja kursseja suoritetaan erilaisin aikatauluin. Tämän postauksen katsaus ensimmäisen vuoden viestinnän opintoihin on vain esimerkki, miltä opiskelu fuksivuonna voisi näyttää. Esimerkiksi vapaasti valittavat opinnot mahdollistavat opintojen koostamisen juuri omannäköisiksi.

Tsemppiä yhteishaun loppukiriin ja kivaa kevättä!

Silja <3

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *