Etsivä työ

Osallistuimme Helsingin lähityön etsivän työn sekä Protukipisteen työpajaan etsivästä työstä torstaina 30.1.2020. Työpajat ajoittuivat 13.15-14.45 ja 15.15-16.45 välille. Työpajan toteuttivat etsivän lähityön Antti Kaajakari sekä Protukipisteen Minna Huovinen ja Piia Huhtajärvi.

Yksi Helsingin kaupungin aikuissosiaalityön muodoista on etsivä lähityö. Etsivän työn työparit jalkautuvat tekemään sosiaalialan työtä kaduille ja julkisiin tiloihin saavuttaakseen ne, jotka muuten jäävät palveluiden ulkopuolelle. Tällä työmuodolla tavoitetaan kadulla tai julkisessa tilassa oireilevat, eikä kotipaikkakunnalla tai kansalaisuudella ole merkitystä. Asiakaskunnassa korostuvat erityisesti mielenterveyden häiriöt ja haasteet päihteiden käytössä.

Protukipisteen ja etsivän työn esitteitä

Pro- tukipiste ry on asiantuntijajärjestö, joka edistää seksi- ja erotiikka-alalla toimivien ja ihmiskaupan uhrien osallisuutta ja oikeuksia. He tarjoavat matalan kynnyksen palveluita Helsingissä, Tampereella ja Turussa. Yksi osa Pro-tukipisteen toimintaa on etsivä työ, jossa asiakkaita tavoitetaan heidän omissa tomintaympäristöissään. Etsivässä työssä asiakkaille kerrotaan maksuttomista ja anonyymeistä palveluista, kuten sukupuolitautitesteistä, ja jaetaan kondomeita ja liukuvoiteita. Seksuaaliterveyskärki tarjoaa luonnollisen tavan lähestyä asiakkaita ja antaa heille jotain konkreettista, johon tarttua.

Etsivän työn perusperiaatteena on siis tavoittaa ne ihmiset, jotka eivät syystä tai toisesta hakeudu itse palveluihin tai ovat jääneet palveluiden ulkopuolelle. Eli ne, jotka kaipaavat toisenlaista lähestymistapaa. Etsivässä työssä korostuu erityisesti vapaaehtoisuus, luottamuksellisuus ja anonymiteetti. Asiakas voi antaa työntekijälle sen verran informaatiota, kuin itse haluaa ja asettaa rajat työskentelylle. Tehdään siis asiakkaan ehdoilla sitä mitä asiakas tarvitsee ja haluaa. Asiakaslähtöisyys näkyy myös siinä, että asiakkaat kohdataan heidän omissa elinympäristöissään ja sellaisina kuin he ovat. Palvelut ovat siis kynnyksettömiä, sillä asiakkailta ei odoteta mitään toimia palvelun piiriin päästäkseen. Etsivän työn tavoite on asiakkaiden elinolojen parantaminen konkreettisilla toimilla ja palveluohjauksella, sekä heidän elinoloistaan tiedottaminen.

Etsivää työtä on vaikeaa tehdä yhtenä toimijana ja siksi ympärille tarvitaan verkosto. Katuyhteisöt ja asiakasverkosto edesauttavat tiedonkulkua palveluista. Myös yhteistyö median kanssa lisää näkyvyyttä ja tietoisuutta. Yhteistyötä tehdään myös muiden järjestöjen ja matalan kynnyksen palveluiden kanssa asiakkaiden tavoittamiseksi. Kaupungin etsivä työ tekee yhteistyötä myös poliisin ja muiden viranomaisten kanssa.

Etsivä työ voidaan jakaa kolmeen tasoon; outreach, detached work ja satellite work. Outreach tarkoittaa etsivää työtä siinä muodossa, jossa se useimmiten ymmärretään; etsitään ja löydetään asiakkaat, autetaan ja ohjataan eteenpäin. Detached work puolestaan tarkoittaa  jalkautumista ja palveluiden viemistä kentälle; otetaan mukaan läppärit, jotta voidaan täyttää toimeentulotukihakemuksia, jaetaan puhtaita neuloja ynnä muuta. Satellite work on sitä etsivää työtä, joka tehdään toisessa palveluyksikössä, jossa ehkä on oman kohderyhmän asiakkaita. Esimerkiksi matalan kynnyksen päihdetyön paikoissa ja asunnottomien palveluissa.

Vaikka etsivän työn ydin on olla ihminen ihmiselle, kuuluu siihenkin myös rakenteellinen puoli. Yksittäisten ihmisten asioiden ajon lisäksi on puhuttava asiakkaiden puolesta yhteiskunnallisella tasolla. On tuotava esiin etsivän työn ja asiakasryhmän näkökulma. Tähän kuuluu poliittinen vaikuttaminen, sosiaalinen raportointi ja epäkohtien esiin tuominen. Yhteistyö median kanssa ja sosiaalisen median käyttäminen on osa tätä vaikuttamistyötä. Tärkeää on myös ottaa asiakkaat osalliseksi sekä vaikuttamistyöhön, että työn kehittämiseen ylipäätään.

Päivän varsinaisissa workshopeissa osallistujat pohtivat aikuissosiaalityön ja etsivän työn mahdollisuuksia yhteistyöhön, etsivän työn hyödyntämistä aikuissosiaalityössä, etsivän työn haasteita ja mahdollisuuksia yhteisvaikuttamiseen asiakkaiden kanssa. Kysymyksiä pohdittiin pöytäkunnittain ja vastaukset käytiin laittamassa muiden näkyville. Tämän jälkeen kukin pöytäkunta sai kiertää kaikkien kysymysten vastaukset ja ajatukset ja +merkillä nostaa heidän mielestään tärkeimpiä pointteja. Lopuksi vastauksista ja tärkeimmiksi nostetuista käytiin vielä yhteistä keskustelua. Työpajoja oli kaksi ja alla olevissa kuvissa näkyvät molempien työpajojen yhteen kootut vastaukset.

Ankaraa pohdintaa muiden ryhmien vastausten äärellä

Etsivän työn mahdollisuudet herättivät paljon keskustelua

Etsivän työn käytäntöjen mahdollisuuksista aikuissosiaalityössä eniten +merkintöjä keräsi etsivän työn ottaminen osaksi aikuissosiaalityön arkea, yhdessä tehtävä jalkautuva työ ja sosiaalisen raportoinnin hyödyntäminen myös aikuissosiaalityössä. Muita nousseita ajatuksia olivat kynnyksien madaltaminen sekä osallisuustyön hyödyntäminen. Keskusteluissa esiin nousi tarve paremmalle yhteistyölle etsivän työn ja aikuissosiaalityön välille.

Haasteellisiksi asioiksi etsivän työn menetelmissä koettiin salassapitoasiat, ilmoitusvelvollisuus ja lain reunaehdot. Missä menee itsemääräämisoikeuden ja heitteillejätön raja? Asiakkaalla mahdollisuus anonymiteettiin, mutta työntekijällä velvollisuus muun muassa lastensuojeluilmoituksen tekoon tarvittaessa. Toinen puhututtanut haaste oli resurssit. Mistä riittävästi resursseja etsivään työhön, kun perustyötäkään ei meinata ehtiä.

Etsivä työ olisi tärkeää ottaa jollain tasolla osaksi kaikkea sosiaalityötä, mutta mistä saadaan siihen riittävävät resurssit? Rakenteelliselle ja ennalta ehkäisevälle työllekin on suuri tarve, mutta kuka sitä ehtii tekemään? Kaikki aika menee tulipalojen sammuttamiseen, jolloin kukaan ei ehdi tarttua syttymissyihin.

-Pinja ja Essi

PS.

Etsivän lähityön löydät facebookista ja instagramista.

Pro-tukipisteen löydät facebookista ja instagramista.

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *