ASTe-hanke

ASTe-hanke on päättynyt 30.4.2020. Hanke koordinoi ja kehitti uusia väyliä yhteistyöhön yliopisto-opiskelijoiden ja työelämän välillä.

Esittely

ASTe-hankkeen tavoitteena on vahvistaa akateemisen asiantuntijuuden roolia Satakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä. Hanke tuo yhteen Porin yliopistokeskuksen opiskelijat ja maakunnan akateemisesti koulutetut työttömät työnhakijat sekä sote-alan yritykset ja kolmannen sektorin toimijat. Se vahvistaa monitieteistä innovaatiotoimintaa ja tukee sote-sektorin kehittämistä muuttuvassa toimintaympäristössä. ASTe-hankkeessa parannetaan Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja edistetään työelämäyhteistyötä opintojen aikana. Tavoitteena on saada aikaan konkreettisia muutoksia Satakunnan alueen korkeasti koulutettujen työelämään siirtymisessä. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Hankkeen kesto on 1.10.2018 – 30.4.2020.

Hanke on päättynyt – tutustu tuloksiin

ASTe-hanke on päättynyt 30.4.2020. Lue lisää hankkeen toiminnasta ja tuloksista Yhteenveto-sivulta.