Category: julkaisut

Viestejä tieteen kentiltä: Porin yliopistokeskukselta valmistuneiden opinnäytetöiden näkökulmia lasten, nuorten ja perheiden varhaiseen tukeen

Tämän artikkeli sisältää Lapsiperheiden varhaisen tuen asiantuntijapäivää (10.12.19) varten toteutetun "Viestejä tieteen kentiltä" -tiivistelmäkirjan. Siihen on koottu Porin yliopistokeskuksessa toimivissa tutkinto-ohjelmissa valmistuneita lasten, nuorten ja perheiden varhaiseen tukeen liittyviä pro gradu -tutkielmia.

Viestejä tieteen kentiltä: Porin yliopistokeskukselta valmistuneiden opinnäytetöiden näkökulmia eettisyyteen, vastuullisuuteen ja kumppanuuteen sotehy-palveluissa

Tämän artikkeli sisältää Soteuttamo Satakunta: Eettisyys, vastuullisuus ja kumppanuus sotehy-palveluissa -tilaisuutta varten toteutetun "Viestejä tieteen kentiltä" -tiivistelmäkirjan. Siihen on koottu Porin yliopistokeskuksessa toimivissa tutkinto-ohjelmissa valmistuneita, Soteuttamon pääteemoihin liittyviä liittyviä pro gradu- ja diplomitöitä.

Viestejä tieteen kentiltä: Porin yliopistokeskukselta valmistuneiden opinnäytetöiden näkökulmia ylisukupolvisiin kohtaamisiin

Tämän artikkeli sisältää Yksinäisyys - ystävyys - yhdessäolo: Näkökulmia ylisukupolvisiin kohtaamisiin -seminaaria varten toteutetun "Viestejä tieteen kentiltä" -tiivistelmäkirjan. Siihen on koottu Porin yliopistokeskuksessa toimivissa tutkinto-ohjelmissa valmistuneita ylisukupolvisiin suhteisiin ja vuorovaikutukseenn liittyviä pro gradu- ja diplomitöitä.

Akateeminen asiantuntijuus hyvinvoinnin tukena Satakunnassa (Säikeitä 2019)

Kuvittele tilanne. Hakija tulee hyväksytyksi Porin yliopistokeskuksen tutkinto-ohjelmaan. Jo opintojen aikana tarjolla on mielekkäitä mahdollisuuksia hyödyntää kertyvää asiantuntijuutta eli tutkia ja kehittää maakunnan työelämää sekä innovoida uusia ratkaisuja yhdessä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Yhteistyöprojektit tapahtuvat konteksteissa, joissa ne samalla tukevat maakunnan asukkaiden hyvinvointia ja sosiaalisesti kestävää kehitystä. Kohtaamiset opiskelijoiden, ammattilaisten sekä tutkimus- ja opetushenkilökunnan välillä järjestyvät sekä kasvokkain että digitaalisella alustalla. Toimintamalli hengittää, koska myös kentällä on aitoa kiinnostusta yliopistotasoisen asiantuntijuuden hyödyntämiseen. Kun opinnot päättyvät, puoltavat monet valtit työllistymistä Satakuntaan.

Viestejä tieteen kentiltä: Porin yliopistokeskukselta valmistuneiden opiskelijoiden pro gradu- ja diplomityöt ikääntyvien hyvinvoinnin, palvelujen ja kehittämisen tueksi

Tämän artikkeli sisältää Muisti ja arki -seminaaria (21.3.19) varten toteutetun "Viestejä tieteen kentiltä" -tiivistelmäkirjan. Siihen on koottu Porin yliopistokeskuksessa toimivissa tutkinto-ohjelmissa valmistuneita, ikääntyvien hyvinvointiin, palveluihin ja niiden kehittämiseen liittyviä pro gradu- ja diplomitöitä.