Kategoria: tapahtumat

Tulossa: Asiantuntijatyön ympäristöt / Työpaikkavierailu Porin kaupungin organisaatioon

Yritys- tai organisaatiovierailu on eräs merkittävä väylä lisätä opiskelijoiden ja työelämän välisiä kontakteja ja verkostoitumismahdollisuuksia. Opiskelijat saavat ajankohtaista tietoa ja uusia näkökulmia ja työnantajat pääsevät tapaamaan kiinnostuneita ja kehityshaluisia tulevaisuuden tekijöitä. ASTe-hankkeen työpaikkavierailut kutsutvat tutustumaan erilaisiin asiantuntijatyön ympäristöihin sekä kuulemaan korkeasti koulutettujen uramahdollisuuksista ja urapoluista.

Tunnelmia tapahtumasta: Satahyvää - Satakunnan sosiaali-, terveys- ja hyvinvointitutkimuksen päivä 21.1.2020

Korkeasti koulutettujen työelämäpäivän lisäksi tammikuussa tutustuttiin satakuntalaiseen hyvinvointialojen tutkimukseen. Porin yliopistokeskuksella järjestetty Satahyvää-tutkimuspäivä kokosi ensimmäistä kertaa yhteen Satakunnassa tehtävää ja Satakuntaa käsittelevää sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialojen tutkimusta sekä ajankohtaisia kehittämishankkeita.

Eettisyys, vastuullisuus ja kumppanuus sotehy-palveluissa Satakunnan Soteuttamossa 22.1.20

Soteuttamo on TEM:n ja Sitran lanseeraama konsepti, jota toteutettiin Sipilän hallituksen sote-reformin aikana ympäri Suomea. Se on sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen ja kehittämisen työkalupakki, joka tuo tulevaisuuden tekijät eri aloilta yhteen edistämään ekosysteemiajattelua ja luomaan uudenlaisia kumppanuuksia. Satakunnassa Soteuttamo-konsepti on lunastanut paikkansa sote-alan eri sektoreiden edustajien yhteen tuojana ja ajankohtaiset tiedon lähteenä. Niitä onkin järjestetty säännöllisesti myös hallitusohjelman vaihduttua, viimeisimpänä tammikuussa 2020.

Tieteen kentiltä käytännön työhön: ASTe-hanke mukana lapsiperheiden varhaisen tuen asiantuntijapäivässä 10.12.19

MLL Satakunnan piiri järjesti yhdessä LAPE-muutosohjelman ja Tampereen yliopiston ASTe-hankkeen kanssa ammattilaisille ja päättäjille suunnatun lapsiperheiden asiantuntijapäivän 10.12.19 Porin perusturvan auditoriossa. ASTe-hanke toi Porin yliopistokeskuksella toimivien yliopistojen henkilökunnan ja opiskelijoiden asiantuntijuutta osaksi päivän sisältöä.

Tietoa ja työkaluja korkeasti koulutettujen työllistymisen tueksi: Asiantuntijuus näkyväksi- koulutus marras-joulukuussa -19

Korkeakoulutetun asiantuntijuus on valttia työnhaussa, mutta oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen sekä asiantuntijana profiloituminen ei ole aina yksinkertaista. Marras-joulukuussa Porin yliopistokeskuksella toteutui siihen liittyen ASTe-hankkeen toimesta ”Asiantuntijuus näkyväksi” -koulutuskokonaisuus,

UCPori Klubin teemabrunssi ”Yhteisellä pohjalla. Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden ja sote-alan yhteistyö.” 13.11.19

UCPori Klubi on Porin yliopistokeskuksen sidosryhmille suunnattu verkosto, jonka kautta tuodaan alueen työ- ja elinkeinoelämän edustajille ajankohtaista tietoa tutkimuksesta ja kehittämishankkeista. ASTe-hanke alusti UCPori Klubin teemabrunssilla 13.11. otsikolla ”Yhteisellä pohjalla. Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden ja sote-alan yhteistyö”.