Category: viestejä tieteen kentiltä

Viestejä tieteen kentiltä: Porin yliopistokeskukselta valmistuneiden opinnäytetöiden näkökulmia lasten, nuorten ja perheiden varhaiseen tukeen

Tämän artikkeli sisältää Lapsiperheiden varhaisen tuen asiantuntijapäivää (10.12.19) varten toteutetun "Viestejä tieteen kentiltä" -tiivistelmäkirjan. Siihen on koottu Porin yliopistokeskuksessa toimivissa tutkinto-ohjelmissa valmistuneita lasten, nuorten ja perheiden varhaiseen tukeen liittyviä pro gradu -tutkielmia.

Viestejä tieteen kentiltä: Porin yliopistokeskukselta valmistuneiden opinnäytetöiden näkökulmia eettisyyteen, vastuullisuuteen ja kumppanuuteen sotehy-palveluissa

Tämän artikkeli sisältää Soteuttamo Satakunta: Eettisyys, vastuullisuus ja kumppanuus sotehy-palveluissa -tilaisuutta varten toteutetun "Viestejä tieteen kentiltä" -tiivistelmäkirjan. Siihen on koottu Porin yliopistokeskuksessa toimivissa tutkinto-ohjelmissa valmistuneita, Soteuttamon pääteemoihin liittyviä liittyviä pro gradu- ja diplomitöitä.

Viestejä tieteen kentiltä: Porin yliopistokeskukselta valmistuneiden opinnäytetöiden näkökulmia ylisukupolvisiin kohtaamisiin

Tämän artikkeli sisältää Yksinäisyys - ystävyys - yhdessäolo: Näkökulmia ylisukupolvisiin kohtaamisiin -seminaaria varten toteutetun "Viestejä tieteen kentiltä" -tiivistelmäkirjan. Siihen on koottu Porin yliopistokeskuksessa toimivissa tutkinto-ohjelmissa valmistuneita ylisukupolvisiin suhteisiin ja vuorovaikutukseenn liittyviä pro gradu- ja diplomitöitä.

Viestejä tieteen kentiltä: Porin yliopistokeskukselta valmistuneiden opiskelijoiden pro gradu- ja diplomityöt ikääntyvien hyvinvoinnin, palvelujen ja kehittämisen tueksi

Tämän artikkeli sisältää Muisti ja arki -seminaaria (21.3.19) varten toteutetun "Viestejä tieteen kentiltä" -tiivistelmäkirjan. Siihen on koottu Porin yliopistokeskuksessa toimivissa tutkinto-ohjelmissa valmistuneita, ikääntyvien hyvinvointiin, palveluihin ja niiden kehittämiseen liittyviä pro gradu- ja diplomitöitä.