TiedeAreena pop up: Opiskelija-asiantuntijuutta kaupunkilaisten kohtaamispaikoissa

Opinnäytetyö on tärkeä osa yliopistokoulutetun asiantuntijaprofiilia. Porin yliopistokeskukselta valmistuu vuosittain lähemmäs 200 maisteria ja diplomi-insinööriä yhteiskunnan, kulttuurin, tekniikan ja kauppatieteiden aloilta. Moni lopputyö kiinnittyy alueeseen ja tuottaa tietoa yksityisen, julkisen, kolmannen sektorin tai muiden toimijoiden käyttöön. Opinnäytetöissä on valtavasti potentiaalia ja niistä ollaan aidosti kiinnostuneita. UCPorin TiedeAreenassa ASTe-hanke vei tietoutta opinnäytetöistä kaupunkilaisten kohtaamispaikkoihin Porissa ja Harjavallassa.

Speed networking -verkostoitumistilaisuus 29.10.19

Satakunnassa opiskelevilla ja uutta suuntaa etsivillä akateemisilla asiantuntijoilla on usein käytännön työkokemusta ja tiiviitä yhteyksiä työelämään. Speed networking -verkostoitumistilaisuus luo alustan opintojen aikaiselle työelämäyhteistyölle tuomalla yhteen satakuntalaiset työelämän edustajat ja yliopisto-opiskelijat.

Akateeminen asiantuntijuus sosiaali- ja terveyspalvelujen tukena 17.9.19 - 22.1.20

Tampereen yliopiston (yhteiskuntatieteet, Pori) ASTe – Akateeminen asiantuntijuus Satakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen tueksi (ESR) –hanke toteuttaa ajalla 9/19 – 1/20 työelämäyhteyksiä ja osaamisen tunnistamista edistävän pilottijakson. Jakso on avoin Porin yliopistokeskuksen opiskelijoille, työttömille akateemisille työnhakijoille, sote-alan yksityisen ja kolmannen sektorin palvelutuottajille sekä muille kiinnostuneille.

Vieraskynä: Olen humanisti

Parhaillaan vietetään Olen humanisti –viikkoa. Itsekin opiskelen Porin yliopistokeskuksella humanistista tutkintoa pääaineenani digitaalinen kulttuuri. Olen humanisti –viikolla halutaan tuoda esiin humanistisen tutkinnon työelämälle tuomaa osaamista - #olenhumanisti.

Asiantuntijatyössä järjestökentällä: haastattelussa YTM Annemari Hirsimäki Satakunnan yhteisökeskuksesta

Porissa sijaitsevan Yhteisötalo Otavan kahvila-ravintola Olkkarissa on aamulla rauhallista, mutta tunnelma on silti lämmin ja välitön. Yhteisötalon uudet tilat ovat olleet käytössä noin vuoden ja kirjaston vieressä sijaitsevan rakennuksen ovi käy yleensä tiheään. Satakunnan yhteisökeskuksen ylläpitämä ”olohuone” on paitsi avoin kohtaamispaikka ja monen yhdistyksen toimitila, myös merkittävä asiantuntijaorganisaatio. Tovi sitten Otavassa uutena asiantuntijana aloitti YTM Annemari Hirsimäki, joka toimii vapaaehtoistoiminnan koordinaattorina. ASTe-hankkeen Facebook-sivuilta työpaikan poikineen ilmoituksen löytänyt Annemari avasi loppukesästä tarkemmin kokemuksiaan yliopisto-opinnoista ja työskentelystä Satakunnassa.